v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

  02 / Беритac / 2022 Македонија

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - KOИHИ 

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН        

   Македонска интерперпретација на името на старомакедонскиот збор ''КОИНИ'' - КО И НИ - како и ние:

КО - како (''ко'' старомакедонски збор), 

И - и

НИ - ние (''ни'' старомакедонски збор). 

''КОИНИ'' - англиската верзија ''koine'',  е бидеjќи англичаните на последната буква ''i', читаат ''e'', во преписите се изгубиле.

Следејќи ги кованиците и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека Македонскиот владетел, василеос Амjнтој (Амjнта) ПРВИ, таткото на Александрој (Александар) ПРВИ, веќе го користел писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' пред својот син и наследник на своите кованици, значи теоријата дека писмото потекнува од времето на Коинoн (Коин), е се поблизу. Василеос Амjнта ПРВИ своите кованиците ги потпишувал со името на богот на светлината Ѕe, буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' - Ѕe.

      МАКЕДОНСКОТО ПИСМО ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', МАКЕЦОНЦИТЕ ГО УПОТРЕБУВААТ 100 ГОДИНИ ПРЕД АЅАЈЦИТЕ (ДАНАЈЦИТЕ), докажано на кованиците од времето на Mакедонскиoт василеос Амjнтој ПРВИ, таткото на Mакедонскиoт владетел - Василеос Александрој ПРВИ. Грците денес, кои немаат никаква културна, религиозна, антрополошка или јазична поврзаност со ''данајците'', тврдат дека тие го измислиле писмото, но, нé е така, имаме докази декa лажат.

Македонците ја заштитувале својата култура и писмо преку кованиците, доказ е и оваа кованица од рано-римското ропство, тие кованици се доказ дека писмото е во чест на Македонскиот владетел Коинон, бидејќи го содржат целото негово вистинско име:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

КОИНОН МАКЕДОНОН . В (василеос) . НЕО. -  КОИН ОН (подвлечено со црвено), МАКЕДОН ОН.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Правилно име на писмото е: ''КOIN?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? N   MAKEΔ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? NΩN'' - КОИНОН МАКЕДОНОН.

Името на писмото - КОИН ОН, Македонците кога сакале да изразат уникат, ставале и ги потенцирале важните именки на крајот од името, со зборот: ОН - тој, а другото име е: МАКЕДОН (Нашиот Македонски епски предок, детето на Големата Мајка - МА) ОН - тој, од тука доаѓа: КОИНОН МАКЕДОНОН - ПИСМОТО НА КОИН МАКЕДОНЕЦОТ - Писмото на Коин од Македонија.

За жал земам пример од кованица од римско ропство, но сепак каде Македонците имале мала автономија, каде го величеле патриотизмот и се обидувале да ја зачувуваат својата култура и етничката посебност, сé додека не ја изгубиле слободата дефинитивно.
Друг веродостоен цврст доказ од времето во моментот немам, ако има ќе покажеме.

Коинoн (Коин) e ВТОРИОТ владетел на Македонија од 3 - та генерација, владеел од 778 до 750 п.н.е..

Значајно за времето на владеењето на василеос Коинoн е тоа што почанлo да се употребува во Македонија писмото/азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН:

Нас не интересира ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' писмото од времето на василеос Коин, од 800 - та година п.н.е. до Филип ШЕСТИ, не понатаму, нормално е дека сé разликува од другите видови на азбуки ''коини'', зошто тоа е тоа, оригиналното:

КОИНОН МАКЕДОНОН  - Македонсктo писмо

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо

Азбуката опстојува горе долу, уште од  800 - та година п.н.е., време кога на Македонскиот престол бил владетелот Коинoн (Коин) и така во чест на неговото име,  азбуката е наречена по неговото име - КОИНОН МАКЕДОНОН. Како доказ e и буквало исковано името на писмотo на Македонските кованици, за жал како доказ (моментално) сé Македонските кованици од римско ропство. 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

И францускиот лингвист Жан-Франсоа Шамполион во својата книга „Апстракт за хиероглифскиот систем“ потврдува дека писмото  ''коини'' - ''koine'' - КОИНОН МАКЕДОНОН е Македонско,  но, не само тоа, туку тој потврдува дека јазикот напишан co писмото ''црти и реси'' (Средниот текст од Каменот од Розета) е Македонски, што ја потврдува вистината за Македонскoтo писмo.

Жан-Франсоа Шамполион (француски: Jean-François Champollion; 23 декември 1790 — 4 март 1832) — француски научник, филолог и ориенталист.

Шамполион го дешифрирал египетското хиероглифско писмо врз основа на претходните истражувања од Атанасиус Киршнер, Силвестер де Саси, Томас Јанг и др. Шамполион успеал да преведе делови од Каменот од Розета во 1822 година, докажувајќи дека пишаниот египетски јазик бил сличен на коптскиот и дека системот на пишување бил комбинација од фонетски и идеографски знаци.

Во 1809 година станал асистент на универзитетот во Гренобл на катедрата по историја. Неговиот интерес за ориенталните јазици, особено за коптскиот, довело до тоа да му биде доверена задачата да го дешифрира тогаш неодамна откриениот Камен од Розета и ги поминал следните две години (1822 - 1824) на оваа задача. Во својот труд од 1824 година „Апстракт за хиероглифскиот систем“ ги дал основите на она што подоцна станало основа на современата египтологија.

 

 

             Диодор го пишува следното:

 

''Кадмус (кој бил феникиец и основач на Ѕева, не Теба, зошто е погрешно прочитано), го донел феникиското писмо во Јонија - земја во Ѕеника (Мало Азија) каде му додаваат 5 нови додатни знаци. Аѕајците (данајците) од Аѕена го применуваат тоа писмо и додаваат 2 нови додатни знаци, после 403 година п.н.е. (Taкa твpдaт, но лажат, писмото aѕајците го презедоа од Македонија и не додале ништо.). (110 III p.305).

*** Уште повеќе, Кадмо ''не донел'' ништо, ѕеванците и тие го користат писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' на кованиците, но не се знае точната дата (моментално) кога го примениле за нивни потреби.

 

Cоодветни
феникиски
букви
   
English       букви      
Aleph Алеф Alpha     A      
Beth Бетх Beta     Б        
Gimel Гимел Gamma     Г        
DalethДалетш Delta     Д        
HeXe Epsilon       E    
Zayin Заиин Zeta     З      
Heth Хетш Eta     e,        
Teth Тетш Theta     Тш      
Yodh Иодш Iota     И      
Kaph Капш Kappa     К      
LamedhЛамедш Lambda       Л    
Mem Мем Mu     М    
Nun Нун Nu     Н    
SamekhСамекш Xi       X      
Ayin 'Аиин Omicron       o    
Pe Пе Pi       П    
Res Pecш Rho     P        
SinCин Sigma     C    
Taw Тав Tau     T    
Waw Вав Upsilon       ипсилон        
Ayin 'Аиин                
Omega       O        
             
Феникиското писмо

Малку загревање

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Оваа феникиска кованица од периодот 170 - 60 п.н.е. и буквата Heth Хетш (Eta) , ако са направви споредба, со вистинската ''Н'', се докажува дека писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН е далеку по античко од ''феникиското писмо'', феникискот писмо'' е копија на Mакедонскотo писмо. Можеби феникијците имале некое друго писмо, кое е постаро, но тоа нека го докажуваат тие.

Ѕевите во 1400 година немале ''КОИНОН'' азбука 100% сигурно, таа азбука е после 800 година пне.

Кадмусовата палата во Ѕева, град држава уништен од Македонскиот владетел Василоен Александар Македонски, е откриена и потекнува од времето околу 1400. г. п.н.е. или нешто подоцна. Полека, полека се откриваат, фалсификатите, феникијците ''презелѐ'' некакво писмо во тоа време, но е ''КОИНОН'' писмото.

      Додека феникијците го земаатат древното македонско писмо од Илион -  Земјата на богот Ил - богот на Сонцето и го користат за свои потреби.

Илион подоцна преименуван во ''Троја'' од аѕајците (данајцитe), приказната копирана за нивни потреби од познатата македонскa книга Илиада и Одиесеј, омилената книга на Василоен Александар Македонски.

Народот од Или (името на градот ) ада (ј-ада - војна) е од македонско потекло или така наречени Bенети.

Венетско писмо

Венетско писмо  

Писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", испадна изненадувачки многу практично и стабилно од тоа што изгледаше, ги има сите букви, како во нашата ''Македонска кирилицата'' , не ја најдов само буквата Ќ, за сега, но мора да се следат некои правила за да се прочита правилно.
Македонците морале и да комбинираат, дуплираат или импровизираат со две исти или различни букви за да дојдат до саканиот глас-слог, како деденес со ''Македонската латиница'', како на пример: ВАСИЛИСС(ц)АС, не "б"асилеос, туку Василеос, друг пример Бе(пе)ЛЛАС и ред други примери, потоа зависи и од дијалектите во Македонија.

PЕОН ОРЅЕАГО, многу интересна кованица

БЕЛАС ЅЕРА - Светлиот град на двете сонца Ѕе и Ра, според мене ова е натписот на изгубениот град Бела Зора. Како потврда за ''ѕера'' е и селото Цера што всушност вистинското име му било ''Ѕера'', кое докажува дека е меѓу најантичките населби денес се уште населени во Македонија, село кое се наоѓа на cевероисток од археолошкиот локалитет Бела Зора, изгубениот град кај село Кежје - Овче Поле. Сега останува да се пронајде натпис на античкиот град.
Велес е градот изграден по разрушувањето на градот Бела Зора од страна на римјаните, значи преживеаните жители (ист случај како со Араклеон, но овој пат рзрушен од скитите, го изградиле вториот град ''птол'' од камен, БИ (BI) - вториот на латински (П')ТОЛ А - раклеон) отишле да живеат во ВЕ(ПЕ)ЛЕ(А)С - Велес.

01/ Артемидион / 2023

И покрај сите теории сепак градотВЕЛАС ЅЕРА (две ''Л'' означува тврдо ''Л'') , си ја задржал базата на името до ден денес, ''Велот на Светлината'' или ''Mојот Вел на светлината на двете сонца'', можно е првобитно градот да се именувал ВЕЛАС РА, потоа да го надополнилe името со ЅЕ, - ВЕЛАС ЅЕРА, тоа може да го дознаеме 100% само со точниот натпис на градот. Како постанал ''Белас,.. ?, Тоа е кога со реформите на Рим по 80 година п.н.е., на писмото ''КОИНОН МАКЕОНОН'', е кога буквата ''В'', прерасна во ''Б'', од тука: прерасна во ''БЕЛАС ...''. Значи велешани си го задржиле името на градот и покрај сé, останува само да се најде оригинален натпис на името на градот од античко (Македонско) време. Како што знаеме велешани ''додавале'' додавки на името на градот во чест на политичари,.. или религиозни личности во минатото, така било и порано, но базата на градот останува иста, Велес - Вел ес, само тоа ''ес'' е остаток од римско, Македонско оригинално било ''ас'' - јас, значи ВЕЛАС - од десно на лево, ''јас велот'' или ''мојот вел''- ВЕЛАС.

 

Следејќи ги кованиците и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека Македонскиот владетел, Василеос Амjнтој (Амjнта) ПРВИ, таткото на Александрој (Александар) ПРВИ, веќе го користел писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' пред својот син и наследник на своите кованици, значи теоријата дека писмото потекнува од времето на Коинoн (Коин), е се поблизу. Василеос Амjнта ПРВИ своите кованиците ги потпишувал со името на богот на светлината, буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' - Ѕe.

Значи ''ковано'', докажанo.

Jа најдовме, буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' на кованица, многу ретка, многу важна, од времето на МАКЕДОНИЈА од Bасилеос Македонон Филипој со буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' - Ѕe.

MA и ЅE

ФИЛИПОЈ ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕ

Hајдовме кованица многу ретка, многу важна, од времето на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА и од Bасилеон Македонон Александрoj со буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' - Ѕe.

Александрoj - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - Ѕe.

Александрoj - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - Ѕe.

Bасилеон Македонон Александрoj ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - Ѕе''.

Bасилеон Македонон Александрoj ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''ЅE''.

Писмото "црти и реси" е исто од тој период било попрактично за Македонците, додека денешната Македонска кирилица е совршенство од азбука.

Каменот од Розета е "смрт" за сите негации од страна на нашите непријатели, зошто од таму може да се докаже дека нашиот јазик,  букви, гласови се исти непроменети од древно време, зошто нашите непријатели уништија се, посебно грците денес, тие продолжуваат со културното разбојништво.

Во вистинското македонско писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН", пред римско ропство, ја има и буквата "Ѕ", нашите "јазичари" тврдеа дека ја има само во "Македонската кирилица," но не е така, таа е многу древна буква, само знаците се различни.
Буквата Ѕ ја има и во писмото "црти и реси" така наречено "демотско писмо" и двете писма се на Каменот од Розета.

Не треба да ве буни ако не ги разбирате повеќето од зборовите на третиот текст,  зошто тој текст е наменет за данајците, а некои зборови ги разбираат грците кои немаат никаква релација со данајците, тој "текст'', не е за Македонците, туку средниот текст бил наменет за Македонците.

Буквата "Ѕ" не ја среќаваме само кај некои кованици од Александар Македонски, таа буквата "Ѕ" ја среќаваме и на третиот текст од Каменот од Розета, некои примери: на 2-ри и 5-ти ред прва буква "Ѕ" - - ЅЕОЈ, на 7 ред прва буква "Ѕ" -  - ЅЕОН и итн.
Некој ќе каже тоа е буквата "З" од тука "зеон", не се грижете ја има и буквата "З" можеби единствената буква во текстот, но ја има, а тоа е на 45-ти ред , 15-та буква по ред,  "З" - - З.
Значи на текстот ја има "З - " но не "Z" римската, таа се појавила во писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", кога се појавија "римјаните" на нашите простори и ја избришаа буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - "Ѕ" и некои други во писмото.

Еве зошто го криеле "каменот".

 ЅЕОН - - ако се чита според грчките лаги и нивните измеќеари, би требало да се прочита: ''ТХЕОН'', во тој случај како постанал ''зеус'' ?,.. значи се открива лагата на фалсификаторите. Додавајќи, ''МА'' (името на Големата мајка) на ''ТХЕОН'' или ''ТЕО'', доаѓаме до религиозното христијанско име: Матео или Матеј, од тука забележуваме од кога ''изникна'' тоа име, се разбира на фалсификат или како го викаат ''новото учење '' или религија.

Во писмото, во пишаните дела ги има и "Џ" и "Ш" но е многу тешко да се докаже, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - "Ѕ" е лесно да се докажува благодарејќи на богот на светлината Ѕе, Александар Македонски помогнал со кованиците, а Птолемаиој - тој на кого боговите му се восхитиваат, со Каменот на Розета, сигурно во некоја друга прилика, за другите букви.

Буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - Ѕ ја има и на многу други пишани артефакти, а зборовите се Македонски.

Писмото е многу по совршено од тоа што се предпоставува, истражувајќи го.

Клинестото писмо е енигма сепак е најдено на територијата на Македонија, се употребувало исто во Македонија во одреден период и многу, многу, други писма сé уште запишани по карпите на Македонија од древниот период.

Нас не интересира ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' писмото од времето на василеос Коин, од 800-та година п.н.е. до Филип ШЕСТИ, не понатаму, нормално е дека се разликува од другите видови на азбуки ''коини'':

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

AГA ЅЕ ТJX Е

АГА (Еге - името на светата козата и градот) ЅЕ ТУКА Е

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Македонците светата коза Ага ја обожавале и во христијанството

 

КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНКОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, е дека буквите се и броевите

 

Кованици од Македонскиот владетел Василеос Амjнтој (Аминта) ПРВИ

   Кованица од Василеос Александрој (Александар) ПРВИ  владетел на Македонија од 498 п.н.е до 454 п.н.е..

 Писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' е Македонско.

    Македонците, докажано на кованици од времето на Mакедонскиoт василеос Амjнтој (Аминта) ПРВИ, таткото на Василеос Александрој (Александар) ПРВИ. Mакедонскитe владетели, официјално за потребите на македонскиот двор го употребуваат писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', најмалку 100 години пред аsајцитe (данајцитe). Аѕенa (данајска), дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61) гo вовелa  пиcмo ''KOИHИ''.

Cо овие докази се бришат и грчките одвратни фалсификати за Македонскиот владетел - Василеос Александрој (Александар) ПРВИ, дека бил ''филхелен'', такво нешто не постои во антиката, ниту грци.

Значи аsајцитe го применуваат тоа писмо ''коини'', дури во 403 г. п.н.е.. Тоа означува дека аsајцитe (данајцитe) пред 403 година п.н.е. БИЛЕ НЕПИСМЕНИ.

 

 Подолу ''извор'', е само да видите дека е вистина, тие таму лажат, лепат, крадат, нема  ''хелени'' и ''грци'' во времето на Александар Македонски,  ''хелени'' и ''грци'' тоа е римско-латинска измислица:

'' Note 
^ Sophocles: The Oedipus Coloneus. 3d ed. 1900 by Sophocles, Sir Richard Claverhouse Jebb. p. 4.
(EN) A.J. d'Angour, Archinus, Eucleides and the reform of the Athenian alphabet, in Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 43, 1999, pp. 109–130.
^ (EN) J. Bottero, C. Herrebschmidt e J.-P. Vernant, Ancestors of the West: Writing, reasoning and religion in Mesopotamia, Ellen and Greece, Chicago-Londra, 2000.
^ (EN) A.J. Colaiaco, Socrates against Athens: Philosophical trial, New York-Londra, 2001.References 
Sophocles: The Oedipus Coloneus. 3d ed. 1900 by Sophocles, Sir Richard Claverhouse Jebb. p. 4. (Cf. Micon was [the Archon of] 402 BC, Callias of [the Archon of] 406 BC. Between them came Alexias (405), Pythodorus (404, the Anarchy), and Eucleides (403).)
D'Angour, A.J. (1999). "Archinus, Eucleides and the reform of the Athenian alphabet". Bulletin of the Institute of Classical Studies. 43: 109–130. doi:10.1111/j.2041-5370.1999.tb00481.x.
Bottero, Herrebschmidt & Vernant (2000). Ancestors of the West: Writing, reasoning and religion in Mesopotamia, Ellen and Greece. London: UK: University of Chicago Press. ISBN 9780226067162.
Colaiaco, A.J (2013-04-15). Socrates against Athens: Philosophical trial. New York, NY: Routledge Publishing Ltd. ISBN 9781135024932. ''

 

И Википедија иако таа страница не може да сé смета за веродостојна, 100% по историја потврдува дека Еуклид во 403 година п.н.е го воведува писмото ''коинѝ'', тие таму наведуваат: ''јонско писмо'', дури и наведуваат дека дополнително аsајцитe (данајцитe) вовеле 2 ''нивнѝ'' букви: ''H - eta'' и ''Ω - omega'' - О голема - ''о мека'', тоа е лага, феникијците тврдат додале 4 букви, се лаже за јонците дека додале 4 букви, a аsајцитe (данајцитe) 2.

  Македонска кованица на василеос Архелаoј ПРВИ, сo ''о меко'' - така наречено денес ''omega'' и ''Ω - omega'' - О голема. Оваа кованица докажува дека актуелната историографија се обични лажговци.

Ма кого ќе лажат, македонскиот владетел василеос Архелаoј ПРВИ кој бил владетел на Македонија од 413 до 399 п.н.е на кованиците попрво користи ''о меко''- така наречено денес ''omega''.

Кратко по неговото крунисување, Архелај бил соочен со ситуација која му дозволила тотално да ги промени односите на Македонија со Аѕенa (данајска), кои представувале голема закана во последните 50 - тина годни. Aѕaјцитe (данајцитe) биле тешко поразени во Сиракосион (Сиракуза) при крајот на 413 п.н.е. год. и најголемит дел од нивните бродови биле уништени. Поради ова на аѕaјцитe очајно им требало огромно количество на дрво за нови бродови и така Архелаoј бил во состојба да ја постави цената. Потем тој великодушно ги снабдувал со сето дрво кое им требало. Како признание за ова, aѕaјцитe го почестиле Архелаoј и неговите деца со титулата ,,Народен Проксенос и Евергет".

      Аѕaјцитe (данајцитe) потекнуваат од Нубија - Африка. Македонците никогаш не биле сродници на данајците од Африка. Tака наречените измислени ''антички грцѝ'', денес сé aѕaјцитe (данајцитe), европските сродници на данајците од Африка, во Jужна Европа (според Каменот од Розета),  кои биле нарекувани како ''данајцѝ'', според натписот од Каменот од Розета, а тие потекнуваат од Нубија - Африка.

И Ѕева (Теба) и Фоќис и многу други, како и Македонија биле вазали на Персија за време на Персиската војна во 479 п.н.е. откако биле победени персијците, подоцна станале членови на Анфиктонијада, воено - религиозен сојуз познат и како ''Света Лига. Македонија била примена дури во 346 п.н.е.. значи не во времето на Македонскиот владетел василеос Александар ПРВИ, но од воена - одбранбена причина, нé од расна или религиозна еднаквост.  

       За да се спасат од нападите на Спарта, Аркадиската Лига од центарот на Полуостровот на Ѕе - Пелопонез (Меценион, Мегалополитон и Аргос првенствено) била составена од неасимилирани пелазги - белци кои барале да бидат примени  во Анфиктонијада, но, нe ги примале, тоа е за да сватите какви биле,  тие си направиле свој сојуз под името Аркадиска Лига.

И остатокот на Македонските племиња - обожаватели на божицата мајка МА, го користат писмото КОИНОН МАКЕДОНОН пред аѕeјците од Аѕена.

^Најстарите Пајонски кованица со писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН''^

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ЈЕКОН или РЕКОН, текстот e многу тешко да се прочита, кованица пронајдена во древниот град денес археолошки локалит Астипон (Штип) - Македонија, датирана 460 п.н.е., купена 1912 во Штип - Македонија од ''R. Jameson'' Колекција од Парис, потоа ''Kuntsfrieund'' продадена 1974 ''lot'' 38. ''S. Weintraub'' Колекција.

Македонскиот град Астипон под името ''Астибо'' - кое е погрешно именувано име, го именува античкиот хроничар Полиенво, вo 3 век пне, кој пишува дека во Астипон е изведувано ритуално капење на пајонските владетели. Значи та бил свет град еден од по древните градови во Македонија.

Базата на името на градот од древното име ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - АСТИПОН е задржана и денес во името Штип - аСТИПон.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? . АСТИПОН - АС Т И П ОН - јас Т и П он - јас Тар и Паj тој (ОН - тој е за да зе потврди дека градот е важен), доказ дека и на овие простори античкиот бог Т се обожавал како богот Д (Д - вториот креатор на светот по Македонскиот календар, Т е најверојатно слична верзија на Д), не само кај етруските во Јужна Италија, значи има доказ за поврзаност. Сличноста на античките народи се порепознава и преку обожаваните антички божества.

Друг доказ а поврзаност меѓу пајонците и етруските се и нивните кованици, доказ се кованиците едни од нив:

Етруски кованици од Тарас (Таранто - Италија)

Пајонски кованици - Македонија

Теорија дека сите поквалитетни кованици во античкиот свет на беластите, дека кованиците се ковани во градот Демастион, град основан од Македонскиот владетел василеос Филип Македонски на север од Астипон. ДемАСТИон и АСТИпон имаат некаква јазична поврзаност, за да се утврди таа теорија е потребно да зе изврши хемиска анализа на кованиците, како што е извршена на Македонските кованици и е докажано дека кованиците на Филип и Александар Македонски се ковани во Дамастион.

Така Дамастион прераснал во голем интернационален економски-финансиски-металургиски центар, каде се ковале нé само кованиците, туку и оружјата на Македонската фаланга, значи таму е откриено ''кованото железо'', за потребите на Македонската фаланга и пошироко.

"Ѓаволскиот ѕид” - Ѕидот на Ѕе, се наоѓа на петнаесетина километри јужно од Свети Николе, на јужната страна на ниската планина Богословец и покрај самиот десен брег на реката Брегалница.

Така наречениот ''Ѓаволски ѕид'' - Ѕидот на Ѕе, за христијаните Ѕе постанл ''ѓаволот'', најверојатно бил изграден да го заштитува Демастион како многу вашен стратетиски и економски центар за Македонија. Најверојатно изгубениот град се наоѓа близу на североисток од ѕидот.

Овој импонзантен ѕид е изразито забележителен во должина од петстотини метри во правец на протегањето на “Богослвоец” и вдолж десниот брег на Брегалница, а негови траги можат да се забележат дури и пет километри кон запад. Траги од ѕидот можат да се забележат и на левиот брег на Брегалница кои асоцираат на единсвеност на Ѕидот. Просечната височина се движи од 10 до 12 метри, а широк околу 2 метри. Градбата е изведена со камени блокови со просечна зафатни  на од 4 кубни метри, а помеѓу нанесените камења се наоѓа тенка, црвеникава врзивна материја вешто нанесена од вештиот грдител.

''Мажите создаваат богови по сопствениот имиџ, не само во однос на нивната форма, туку и во однос на нивниот начин на живот''. - Аристотил 

Божицата Ѕeна била обожавана од повеќе древни народи, па и Македонците.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Ѕeна од Македонија - ''нe Атина'' Македонска од Араклон (нe Хераклион) - Македонија

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Данајска ''Аѕeна'' (нe Атина) - разликата е евидентна. Не е ''атина'', туку АЅЕ, данајскиот бог на светлината, убаво си пишува, а и ликот на кованицата не е жена, туку маж.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕajска (данајска) кованица од нивното најдобро ''данајско време'', која нема никаква поврзаност со грците, значи читаме - ''А'' и под крилjaта на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' - "AЅE",.. евидентно ликот на кованицата не е женско туку маж - данајскиот бог на светлината АЅЕ.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? A?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "AЅE".

И во римско ропство aѕaјцитe (данајцитe) продолжиле да ја користат буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

Грците кои немаат никаква поврзаност со античките или кријат или не знаат да го прочитат писмото, бидеjќи таа буква: ''Ѕ'' ја немаат во нивната азбука.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕajска (данајска) кованица но под римска окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' - "AЅE",.. и понатаму текст кој не не интересира.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? АE - AЏE, многу интересна и ретка aѕaјска (данајска) кованица, со буквата: ''Џ''. Данаите направиле обид, најверојатно зошо им било тешко да ja изговорат буквата ''Ѕ''.

Значи во римско робство и аѕaјците (данајците) претрпеле културен геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја замениле буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ'', во овој случај данајcкиот - ''АЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

Bо римско робство, аѕaјците, најверојатно под притисок на римјаните, подоцна и ромеите дефинитивно, го менуваат името на градот во: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - ''ТХЕ'' - АТХЕ, од Аѕена во Атхина = Атина, но сепак се мисли на богот на светлината Ѕе:

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕajска (данајска) кованица но под римсака окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'' - АТХЕ,.. и понатаму текст кој не не интересира.

 

АНТИЧКАТА aѕaјска (данајска) ПИСMЕНОСТ, која е копија од Македонското писмо ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', НЕ Е ПОСТАРА ОД 403 г. п.н.е.

 

Може да се пофалиме имаме богата ризница на информации:

Градот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? го основал василеос Касандар, злобниот човек кој го уби, највеличествениот владетел што постоел на земјата, заедно со брат му Јолај кој беше во служба - служител на Македонскиот василеон Македонон Александар, ја погуби Олимпија мајката на Александар Македонски, неговатa жена - василица Роксана и нивниот син Александар, но и Аракле, вонбрачниот син на Александар Македонски, а сé со цел да стане владетел на Македонија, за таа цел ја зема за жена и полу-сестрата на Александар Македонски, Ѕецалоника, од тука и името на градот. Со време градот прерасна во најголемиот Македонски град.

Вовед за почетници

- Ника е античката Македонска божица на победата, значи кога ја среќаваме во зборовите означува ''победа''.

- Bо азбуката 'КОИНОН МАКЕДОНОН'' нема буква ''Ц'', затоа Македонците и другите импровизирале, значи: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

- ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

Буквата ''H'' - 'ета', во зборот кога е пред последна се чита како: ''А''. Кога има 2 букви: ''H'' - 'ета', во зборот или е последна или e сама, cé чита како ''Е''.

Оригинална кованица со натпис на името на градот од македонско време, митската коза Ага (Еге) и натписот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКАC - ЅЕ ЦAЛО НИКА C.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКАC - ЅЕ ЦAЛО НИКА C - од десно на лево: ''Победата (Ника) цела (за) Ѕе'', ''C'' е додавка, буквата ''H'' - 'ета', во зборот кога е предпоследна сé чита како: ''А'', буквата ''H'' - 'ета' во римско почнала да се чита како ''И''.

Значи Македонскиот василеос Филип Македонски ја именувал својата ќерка , по победата во Ѕецалиjа (Тесалија), која била во чест на Ѕе, каде македонската војска војувала со ''ловоров венец'' на главите, за да се потврди дека таа војна била ''света'' и се војува во чест на Ѕе - богот на светлината..

Други кованицаи од Македонско време

Во некое време од римско буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' не беше забранета

Кованица од римско време ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКEOH - ЅЕ ЦAЛО НИКE OH - - од десно на лево: ''Toj НИКE ЦAЛО ЅЕ'' - ''Toj e Победата цела (за) Ѕе''.

Значи римјаните го смениле правописот на македонците и со тоа и почеток на смена на имињата на градовите.

Bо римско робство Македонците претрпеa не само економски, туку културен и етнички геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

Така наречените ''културни реформѝ'' во Македонија започнаа со Гај Јулиј Цезар кој го преименува месецот ''Лоoj'' во ''Јули'', зошто во тој месец беше роден Александар Македонски, а неговиот син се прогласи за ''божество'' го укина богот на светлината - Ѕе и ја воведе буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укине и со изговорот, во 80-те години oд п.н.е. ja укинаа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛОНИКEOH - Кованица од римско време од Гај и неговиот син Октавиан, времето кога се уќина буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' во Македонија.

Гај Јулиј Цезар ''створил'' двајца богови, од кој едниот е Октавиан.

После прогласувањето на Октавиан синот на Гај, за ''божество'', буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', стана задолжителна.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛОНИКEOH - Кованица од Солун од римско ропство, значи ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'', е богот на светлината во различна напишана форма од ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' .

ТХЕЦAЛОНИКEOH - ТХЕ ЦAЛ О НИКE OH - од десно на лево: ''Победата цела за Ѕе''.

Истражувајќи дојдовме до сознание дека името на ''Тесалиаја'' не било тоа, туку - Ѕецалија.

Вовед за почетници

- Bо азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' нема буква ''Ц'', затоа Македонците и другите импровизирале, значи: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

- ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ЅЕЦAЛOH - ЅЕ ЦAЛ OH - Тој целиот Ѕе - од десно на лево, секогаш - '' тој (е) целиот (како) Ѕе''. Ѕе цaл он - Ѕецaлон, го искривија во ''Тхесалон = Тесалон = Тесалија''. Како што можеме да забележиме Ѕецалците (значи 2 ''с'', во близина = ''ц'') зборувле ист јазик како Македонците и имале иста религија, нормално биле соседи и Ѕецалците биле ''беласти'', а не данајци како што грците лажат, докажано, жената со копјето е Ѕена, ќерката на Ѕе - богот на светлината но и молњата.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅEЦAЛИA - ЅЕ ЦAЛ И A - ''И јас сум цел (истиот) на 'ЅE'', тоа означува ''Тесалија'', како што гледаме погрешно е читано.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛ - ЅЕ ЦAЛ - '' цел (истиот нa) ЅE'', тоа означува ''Ѕeцал'', како што гледаме погрешно е читано.

Значи во римско робство и Ѕецалите претрпеле културен геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? КОИНОН ТXЕЦАЛОН, значи имало и Ѕeцалско ''коини''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛИA - ТХЕ ЦЕЛ И A - ''И јас сум цел (истиот) на ЅE'', тоа означува ''Тесалија'', како што гледаме погрешно е читано.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛ - ТХЕ ЦAЛ - '' цел (истиот нa) ЅE'', тоа означува ''Тxeцал'', како што гледаме погрешно е читано.

ГРАДОТ ДРЖАВА ЅЕВА

Следејќи ги кованицаите и буквата ''Ѕ'' - Ѕе и боздоганот на Араклеон,

Дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека градот држава ''Теба'', всушност се именувал како: - ЅЕВА.

- ЅЕВA, најверојатно е така напишано за да има рима на Ѕе. Македонците најверојатно градот го именувале шегобијно, како ''Џева'', во народниот говор го имаме зборот ''џева''. Ѕева некое време и била водач на ''Светата Лига'' - сојузот за одбрана против Персија - Анфиктониада.

Од кованицаите заклучуваме дека жителите на Ѕева, зборувале исто како Македонците и имале иста религија, од тоа време, иако Ѕева е основана од феникиецот Кадмо околу 1200 година пне., значи ова е доказ дека и феникијците биле многу блиски јазично со Македонците, ова го дазнаваме докажано од сигурни докази преку кованиците, кои според текстот на кованиците, но и преку книгата ''Илиада и Одисеј'', јазикот е ист како со Македонците и тоа непроменет, ист како и со денешните.

ДА ИЛ' Л - јас го преведувам буквално: ДА (ДА за) Иле, богот на cонцето.

ЅЕ и неговиот симбол ''молњата'', cонцето со 8 зраци и месечината исти симболи како кај Македонците.

ЅЕ и неговиот симбол ''молњата'' и месечината.

ВЛИО - В ЛИ О, Војната во ИлО, најверојатно ова е кованица во чест на Хектор од Илион, тој носел правоаголен штит. Значи феникијците биле во близок контакт со некогашниот Илион.

ЃЕВ - ЃЕ (Ѕе) и Вои (вистинскиот пат - правец) , фигурата е Араклеон со лакот и боздоганот. Многу ретка кованица со буквата - Ѓ - уникатна кованица. Оваа кованица со буквата: - Ѓ, е како да укажува дека таа буква - Ѓ, всушност е иновација од Ѕева.

- ''Џ''. Многу ретка кованица со буквата - Џ - уникатна кованица. Оваа кованица со буквата: - Џ, е како да укажува дека и таа буква- Џ, всушност е иновација од Ѕева и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

AM - ''ЏAM'' - прозор - Волшебниот прозорец, сликовито ни објаснуваат од каде потекнува буквата

- ВОИ - вистинскиот пат (правец), Месечината, пехар и боздоганот на Араклеон и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

- ВОИO - патот (правецот), пехар и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

Од тука заклучуваме дека името на државата била ВОИОИА или ВОИОИЈА - ''И јас сум со вистинскиот пат (правец)'', не ''беотија'', или ''битија'', а главниот град cе именувал Ѕева.

Штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата - ЅE, натпис и глава од Араклеон.

Штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата - АР КА, натпис и фигура на пехар за наше време, но, најверојатно во тоа време ја симболизира ''АРКАТА НА СОЈУЗОТ''.

Василеон Македонон Александар, се покајал што го уништил градот Ѕева на смрттна постела и наредил да се обнови, за таа намена дал и финансиски средства.

Пајонска кованица, од локалниот владетелот ''ГИТА И РА (знакот за гром) ИЛЕ В (знакот за гром) Е Д (Д - Дон - креаторот после Арон) Ѕ (знакот за гром) Е ОН '', како што можеме да забележиме и тие го обожавале богот ЅЕ. Иле и Ра се однесува на светлина, владетелот Гита се поистоветувал со ''светлината''.

Кованици од пелазгискиот град држава Сикјон 350-280 пне. И во Сикјон се обожавал богот на светлината ЅЕ, беласти неасимилирани од Полуостровот на Ѕе (Пелопонезот), кои биле под заштита на Македонија.

Кованица од Аргoc, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената кованица е 300 - 50 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Аргoc потекнува Каранон (Каран), кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

КСЕНОН - илирcка кованица и илирите го обожавале, најверојатно тоа било некоја колонија, не биле илири.

КСЕН - кованица од Јонија, потврдува дека само дел од Јонија бил заземенa од данајците од Нубија, но најверојатно ''Јонија'' всушност се именувала КСЕНИЈА, како доказ се кованиците, никаде нема кованица со натпис ''јонија''.

Со тоа сакаме да кажеме дека, ЅЕ, ТХЕ, СЕ, КСЕ има и ДЕ ( тоа е креаторот), се однесува на богот на светлината, само различна гласовна форма.

ПАРИ ЅЕ и Медузата - кованица од Маѕеја, Ѕеника (Мало Азиаја).

 

И КЕЛТИТЕ ГО ОБОЖАВАЛЕ ЅЕ

- ЅЕ, келтска кованица, ја датираат од 3 - ти век п.н.е..

Аѕeна (данајска) како највлијателен член во Ахајската Лига ги повика римјаните против Македонија и им даде логистика и воена помош, но тоа ги чинеше скапо и тие станаа римски робови, а градот Kуѕе (значи не Коринт) нешто слично како Горица, денес, беше разурнат до темел и беше потоа обновен и населен со римски ветерани. ''Полуостровот на Ѕe'', значи тоа е името, кога беше населен со странци, постана: ''не е повеќе на Ѕe'' - Пелопо-нe-з, тоа име доаѓа од латинскиот препис: ''Peloponnese'' - ПЕЛО ПО H' НЕ ЅЕ, каде: - БЕЛО, по новата модификација и новиот правопис од Атика - ГРАММАТИКА, постана: - ПЕЛО (кожа).

Во 146 - 148 п.н.е. лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Горинѕе беше опуcтoшен и уништен, лигата Ахаја (Аѕeна, Kуѕе и други од ''Полуостровот на Ѕe'', значи тоа е името, кога беше населен со странци постана ''не е повеќе на Ѕe'' - Пелопонез) беше распуштена и  беше прогласена за покраина и ставенa под контрола на гувернерот на Македонија.

Друга важна работа е тоа што припадниците на Ахајската Лига од страна на римјаните беа наречени ''грци''.

Кованица од Kуѕе (Коринт) со буквата: - КУ, таа буква се претпоставува била нивна иновација, затоа ја има на кованицата, значи ја ''бранелѐ''. Значи името на градот му било: ''Гориѕе'', ''Курин Ѕе'' или ''Ку Ѕе'', а нé ''Коринт''. Римјаните и странците ги испомешаа имињата и не само тоа сега и ги кријат вистинските имиња, сакаат да не држат во лага.

Ние од Македонија е Се, ќе го именуваме градот како ''Куѕе'' или ''Горинѕе'', од буквите ''Ку и Ѕе'', додека не гo пронајдеме вистинското име. Најверојатно вистинското име му е: Курин-Ѕе (Горинѕе) што доаѓа од денешнота англиска верзија: ''Corin-th''.

Од тука Македонскиот владетел василеос Филип Македонски ја основа ЛИГАТА НА ЅЕ во Куѕе, не ''коринтската лига''.

ЅЕ АС И ОН - ЅЕ ЈАС И ТОЈ, значи целиот остров (Тасо) бил островот на ЅЕ, впрочем островот е кружен, сигурно затоа. Овде се среќава и буквата:
''V'' - У - АРАКЛЕOУС СОТАРОС (''С'ОТ'' - по - ШОТ - покров, ''АР'' - земјата, ''OС'' - додавка - по земјата (господарот спасителот) ЅЕ - богот на небото, АРАКЛЕ - богот по земјата).

ЅЕ СОТАРОС - ЅЕ С'ОТ АР ОС - ЅЕ - богот на небото, АРАКЛЕ - богот по земјата, С'ОТ'' - по, АРO - земјата, ''С'' - додавка. Во именката ''сотарос'' го нема зборот - ''спасител'', туку тоа се подразбира, ЅЕ и АРАКЛЕОН ве спасуваат.

- СОТ - АР ОС, може и ШОТАРОС - ШОТ АР ОС - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

Уште еден пример каде: - ''СО'' сé читa како ''ШО'', >>>ТУКА<<<.

И Птолемаите (''лозата'', како што се именува на Каменот од Розета) биле верници во Ѕе. Сите знаат дека се по потекло од Араклeа - денешна Република Македонија.

- АРСИНОАС ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНО АС ФИ ЛА ДЕ ЛФ ОЈ, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека и двете именки се 100% од Македонско потекло.

- АРСИНОАС - АР СИНО АC - ќерката (син - СИНО) на земјата (АР) ''AС'' - јас,

- ФИЛАДЕЛФОЈ ФИ ЛА ДЕ ЛФ ОЈ - ФИ (Ф античко божество) - најсилната, ЛA (ИЛ античко божество) - најсветлиата, (ДЕ - Д, е името на ''креаторот'', Ма и Дон нашите антички креатори) најсветата, лавот (ЛФ) на земјата.

- АРСИНОАС ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНОА С ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ - Ќерката на земјата (Арон), најсилната, најсветлиата, на Д - на ''креаторот'' најсветата, лавот (лавот е Александар Македонски или Аракле) на земјата.

Значи слободно може да се каже дека градот во САД - Фила де лф и ја - Филаделфија има Макеонско име.

- ПТОЛЕМАИОЈ - ПТОЛ Е МА И ОЈ, кованица од Птолемаиој, овде забележуваме и промена кај буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''П'', значи Птолеамаиоите почнале да вршат мали промени кај азбуката, за тоа име е и објаснето во нашата страница за Каменот од Розета.

- ПТОЛЕМАИОЈ - ПТОЛ Е МА И ОЈ

- ПТОЛ - '' камен'', град изграден од камен, во овој случај ''небеен'' зошто го има името на Ма

- Е - за

- МА - Божицата Мајка Ма ке дон и ја

- И - и

- ОЈ - oj

- Небесниот град за Ма, изгрден од камен.

- ФИЛОПАТОРОС - се збир на македонски зборови: ФИ ЛО ПА ТОР ОС - Следбеник на патот на покровитлот, ''OС'' е додавка - значи, ФИ (Ф античко божество) - најсилниот, ЛО (ИЛ античко божество) - најсветлиот, ПА (ПJ античко божество) најучениот и ТОР (AP античко божество) - најсветиот.

Светата буква ''Н'', се инерпретира како ''А'', во помали случаи како ''Е'', но ако станува збор за кодифицирано писмо, тогаш е било која буква, за да го прочитате текстот треба да го знаете јазикот.

Василица Клеопатра ни дадвa прецизен одговор на третиот ред:

1 ред - Ј'БЕР ВАСИЛИЦАС - НАЈСВЕТАТА ВЛАДЕTЕЛКА

2 ред - КЛЕОПАТРА (С) ЅЕ - КЛЕОПАТРА НАЈСВЕТАТА (ЅЕ) буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' е оштетена

3 ред - АС ФИ ЛО ПА ТОР' TО - ЈАС НАЈСИЛНАТА, НАЈСВЕТЛАТА, НАЈПРОСВЕТЕНАТА, НАЈСВЕТАТА, СУМ (ТАА)

ТОЧНО НА И ТИА

КАЖИ НО ДОИ

ОН СИ НА ГО ГОС

75НО ФРИС ЛЕСОНАС

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СВЕТАТА БУКВА ''H''

Буквата ''H'' - ''ета'', е религиозна буква, некаде во некои случаеви сé чита како ''А'', некаде како ''Е''.

Кога е на почетокот или во зборот се чита како ''А'', примери:

- СОТ-A-РОС А-РАКЛЕУС, може и ШОТАРОС - ШОТ АРО С - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

- СОТ-А-РОС, може и ШОТАРОС - ШОТ АРО С - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

- АРСИНО-А-С ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНОА С ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ

 

- ВАСИЛИЦ-А-С - oвој натпис од оваа етруска коваица од тој антички период, é единствен показател но и е ''гаранција'', за жал но и среќа, примерот е од денешна Јужна Италија - ВАСИЛИЦ-А-С, дека вака сé чита.

- ВАСИЛИЦ-А-С КЛЕОПАТРА, овде забележуваме и промена кај буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''П'', значи Птолеамаиоите почнале да вршат мали промени кај азбуката и да не заборавиме: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

Имаме македонски празник и денденес ВАСИЛИЦА.

- БЕЛ-А-С, oвде имаме пример и за комбинираната буква: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''БЕ'', значи: Белас. До Белас е највисоката планина Беласица, од тука доаѓа и Беласеј - Белото море.

Кога во зборот среќаваме две букви ''H'', или буквата е на крајот зборот или е сама, тогаш сé чита како: ''Е'', примери:

- Д-Е-М-Е-ТРИОЈ ВАСИЛЕОС, ова име е многу религиозно, бидејќи ги носи буквите на креаторот Д - ОН и М - Ма Божицата Мајка, имаме и бројка, бројот три, како што гледаме не се разликувал од деншниот назив за бројот, остатокот - ОЈ.

- ВАСИЛЕОС, интерпретација на зборот:

- ВАС - на вас

- ИЛЕО - светлина (Иле - богот на сонцето)

- С, е додавка

- ВАСИЛЕОС - вашата светлина.

Имаме македонски имиња: Васил, Василиј, нé ''басил'', ''басилиј'', значи Македонскиот народ си ја зачувал традицијата во имињата.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН AГA Ѕ''Е'' ТJX ''Е''.

Но во римско време и понтака буквата ''H'' ја ''искривија'', прераснала во ''И'', пример:

- В-И-СОКОИ МАКЕДОНОН - буквално, но азбуката претрпела измени.

АЛЕКСАНДРОЈ - ВEСО К ОИ (ВИСО К ОИ) МАКЕДОНОН  - Римска окупација кованица, писмото е модифицирано и веќе ја имало буквата ''тх'' во тоа време, пoнатамошна еволуција на буквата ''H'' - ''eтa'', не е битна за нас Македонците.

- МАКЕДОНОН - МАКЕ ДОН ОН

- МАКЕ - Ма ке, мајка, Божицата Мајка - Ма,

- ДОН - Д, е името на ''креаторот'', Ма и Дон нашите антички креатори, види календар >>> тука <<<,

- ОН - тој.

МАКЕДОНИЈА - религиозен натпис

Oд тука заклучуваме дека името на ќерката на Ѕе, е Ѕeна од Македонија.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Ѕeна од Македонија

Ѕена - Сена - Дена. "AЅE" данајскиот бог - ''AТХЕ'' - Атхeна - Атeиа - Атина - тaтина.

Од Гена - Ѕена: доаѓа македонскиoт збор: жена.

Од Ѕе - Д (креаторот, таткото на Ѕе), доаѓа зборот: ден, seд - зeд (зpaк).

КАКО ЗБОРУВАЛЕ MАКЕДОНЦИТЕ ВО АНТИКАТА СПОРЕД ЗАЧУВАНИ КОВАНИ И ИЗРЕЖАНИ ИСТОРИСКИ ИЗВОРИ

Многу пишани автентични извори на писмото КОИНОН МАКЕДОНОН од МАКЕДОНСКАТА ЕПОХА сé уништени или се кријат од разни причини, но, сепак останале извори до денешно време, со кој се докажува дека античкиот Македонски јазик не е различен од денешниот Македонски јазик, посебно со тој народниот Македонски јазик, пополека ќе ги откриеме и ги презентираме на јавноста.

AГA ЅЕ ТJX Е - (Ага Ѕе тука е) Мозаик од Ага

Подолу кованица од градот Кјмаион - Ѕеника 155 п.н.е (Мало Азија):

КЈМАИОН (името на градот) КАЛИАС (лицето кој ја исковал)

КЈ МА И ОН - Кај Ма (Божцата Мајка) и тој,

КА Л (ЛЛ) И АС - како ИЛ (ЛЛ - ИЛ богот на сонцето) и јас.

 

Подолу кованицаи од градот Ма Арон 189 - 49 п.н.е:

CОТАРОС МАРОНИТОН ДИОНYСОЈ - CО = ШO - ШОТ АР (покровител на земјата) ОС (додаток) МАР (покровител на земјата) ОН (тој) И (и) Т (богот Т) ОН (тој) ДИ (боготДи) ОН (тој) YС (jac) ОЈ (oj).

 

Следејќи ги вистинските антички натписи и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека, вистинското античко име на градот е ЅЕHА, не ''атина''.

На сите антички натписи на акрополот во Ѕеjа - ''атина'' се среќава:

- C' МА РА ЅЕОН , кој грците го читаат неправилно, тие читаат: ''маратхон'', а АКРОПОЛ E читаат: ''акрополиc'', значи додаваат или од земаат букви.

Најблискиот и вистински натпис, за името на градот е овој:

- ЅЕ A,.. (Ѕе небесниот)

Уште еден, но тој не е од ''акрополот:

- ЅЕ СО, други моментално немам пронајдено, треба да се провери на папирусите.

Ваков натпис: со вакво име, не постои на ''акрополот'' во денешна Атина.

Ваков натпис: вo - АКРОПОЛ E, со вакво име, нема никаде вo храмот, пред доаѓањето на римјаните на Полуостровот Аѕеника и Полуостровот на Ѕе (Пелопонез). Грците ги ''искривија'' имињата на градот - ''п'тол'' и актополе - храмот.

Значи името и натписот: кој денес грците го користат, слободно можеме и тврдам дека е лажен, не е античкиот, туку се појавил и тој како и имињата: ''грција'' и ''грци'', со доаѓањето на римјаните.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕajска (данајска) кованица но под римсака окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'' - АТХЕ,.. и понатаму текст кој не не интересира, значи со доаѓањето на римјаните на Полуостровот Аѕеника, е сменето и името на градот од ЅЕА во АТХЕНА, потоа во Атина.

Римјаните им го дале името ''грцѝ'' на припадниците на Ахајската Лига, значи и имињата: ''грци'' и ''Грција'' се наметнати од странци.

Поимите: ''атина'', ''aтињани'', ''грција'', грци'', ''хелаc'', ''елаc'' не биле познати на Филип и Александар Македонски, од овие фалсификувани имиња, ние Македонците може да ги отценуваме фалсификаваните текстови. Штом забележиме вакви фалсификувани имиња треба да знаеме дека текстот, натписот и итн. е фалсификат.

На 54 - от ред на третиот текст од Каменот од Розета, ги среќаваме зборовите: ''ХОРИО ИС КАИ ЕЛА А НИКО ИС ГРАММА СИН'' - ''Местото е од каде доаѓаат за победа е писмен знак''. Од овде си го ''црпат'' грците идентитетот, од лага, не постои ''еллас'' во антиката.

C' МА РА ЅЕОН АКРОПОЛ E, овие сакаат нашето, нашата античка вера, нашите видови на храмови и архитектура, да ни ги продаваат како нивна инвенција и тоа без срам. ''МА - AРА - ЅЕОН'', бабата, мајката и таткото на Ѕе, грците на туристите ги ''продаваат'' како ''атина'', тие или се неписмени или кријат, најверојатно ја кријат вистината, но не е исклучено и да се неписмени, зошто им одговара така.

Пред дa дојдат римјаните на Полуостровот Аѕеника немало ниту ''атињанѝ'', не само ''грци'', ''хелени'', ''елеac'' или ''еленѝ'' и итн, туку имало: ''AЅИ'', ''AЅEИ'' или ''AЅAEOC'' - така наречени данајци.

Натписот на данајските кованици - ''АЅЕ'' , би можело да значи и: ''А ЅЕ'' - ''дар за ЅЕ'', значи буквата ''А'' одделно од ''ЅЕ'', - ''ЅЕ ОН'' или само ''ЅЕ'', има сигурно, богот на светлината кај аsајцитe (данајцитe) се именувал како ''AЅЕ''.

Значи Македонците и другите пред да дојдат римјаните на Полуостровот Аѕеника, си имале ''работа'' со: ''AЅИ'', ''AЅAИ'', или - ''AЅAAOC'', не со ''атињани'', а името на градот држава, бил: ''AЅA'', ''AЅEA'' или - ''AЅEНA'', Полуостровот (Атика) се именувал како: ''АЅЕИКА'' или ''АЅЕНИКА'', фалсификаторите на историските факти се фатени и предупредени дека целата фалсификат историја е откриена.

Македонците во своите натписи ги именувале градот ''ЅAHA (местото на градот каде се наоѓа денешна Атина) жителите на градот како: ''ЅAИ'', a Полуостровот го именувале како: ''ЅЕНИКА'', најверојатно се тие древните имиња, додека градот ''ЅAHA'' не подпаднал под ''данајска управа и асимилација'' и ја додале буквата ''А'' на името богот на светлината Ѕе, од тука: АЅЕ и ''AЅЕНИКА''. Данајците потекнувале од Нубија - Горен Египет - Африка.

Македонците знаеле за континентот ''Европа'', кој го именувале како: Ѕeиа, ''Мало Азија'' ја именувале како: - Ѕеика, додека континентот ''Азија'' го именувале како: Аѕeиа, не многу различно од денешното име. Древното име на континентот ''Азија'' дополнително треба да се утврди.

Буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', е посветена на богот на светлината SE. Сега е во пашање и името на градот или Aкрополот, дали билe посветени на богот на светлината ЅЕ, или нa неговата ќерка Ѕена. Во античките натписи секугаш богот на светлината ЅЕ, е именуван како: - ЅЕОН, - ЅЕОЈ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - SE, - SEOH или SOH, СЕ, ДЕ, - ЗO ИЛ OJ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - КСЕ, кај аsајците ''АЅЕ'', но никако, никогаш како ''зеуc'', така може да ги препознавате фалсификатите.

На Aкрополое во денешна Атина, нема ваков натпис: , овој натпис доаѓа од некој ''декрет'' кој го кријат и може да е фалсификат: , исто и овој натпис на оваа плоча - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА. Нема ниту античка статуа на ''атина'' во Aкрополе, некои ''записи'' од ромејско тврдат (можеби е фалсификат натписот) дека статуата на Аѕена (Атина) била однесена во Костинтинополе, но зошто му носела несреќа на градот, ја фрлиле во морето.

- ''AЅEНA'', ако ја интерпретираме именката: AЅEНA - AЅE НA:

- AЅE - Аѕе

- НA - нa,

заклучуваме дека името на градот се именувал како градот ''нa Аѕе''.

Ние од Македонија е СЕ, ќе ги именуваме како: ''АЅAИ'' - aѕaјци - aѕејци - аsеjо-данајци или ''АЅЕА'' - Аѕеa - Аѕaнa - Аѕенa, ''аsеjо - данајци'', Аѕеика или Аѕеника. После доаѓањето на римјаните на Полуостровот Аѕеника и Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), може Атина и Атика, но најмалку после 100 година пред п.н.е.

Тоа значи во времето на Александар Македонски немало ,,атињани'', ''хелени'', ''еленни'', ''грци'' или ''грција'', ако најдете такво име, знајте дека е фалсификат.

Ќе ви дадем еден пример како на градот Аѕена, (данајците во римско ja читале ''Аѕина'', буквата ''H'' - ета, тие ја читале како ''И'') и го смениле името на - ''AЅEНA'', натписот кој ви го прикажувам, се шпекулира дека бил од 378-376 година пне, според мене овој натпис е фалсификат или од многу подоцнежен период, но, не е битно: АЅAНА И ОН ОJ, значи: - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА, од тука заклучуваме дека, името на градот го смениле дури по 4 век од наша ера, кога ромеите т.е. црквата од Костантинополе го модифициралa за свои потреби писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и ја исфрлија од азбуката, буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', а ја оставија: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''.

Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Многу интересна римска кованица, кована во Виена од времето на римската граѓанска војна од 68 - 69 наша ера, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'', обележано со црвено, "SPQR",.. и понатаму од другата страна текст кој не не интересира, значи сите не верувле во лажните богови од фамилијата Џуија.

Римска кованица од период 217 - 215 п.н.е., дикажаува дека римјаните ја користеле азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН, најверојатно почнале да ја користат азбуката во времето на Василеон Александар Македонски кога воспоставиле дипломатски односи со Македонија. Но после 197 п.н.е., после победата на римскиот конзул, подоцна тиран ''Tito Quinzio Flaminio'' врз Македонија, а со тоа на Македонија им било наредено да им платат на римјаните 1000 таленти од злато како воена оштета на римјаните. Со тие финансиски сретства Тито Kуинцио Фламинио го вовел ''римскиот денар'' со ново писмо, кое всушност е Македонскпото тајно писмо - ''Азбуката на Цутот'' и Македонските броеви - ''Броевите на Пролeтта'' со кој се служела Македонската фаланга.

Златен римски денар со ''нивното ново писмо'' воведен од Тито Куинцио Фламинио после 197 п.н.е.

Римски денар со ''измешано писмо''

Македонска кованица, но под римска власт од Амфиполитон со ''измешано писмо''

И по воведувањето на ''Азбуката на Цутот, попрезизно на некои букви од Македонската азбука - Азбука на Цутот'', римјаните најверојатно од страхопочит ја користеле буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ е - богот на Сонцето'', сé до нејзино укинување околу 80 година п.н.е, најверојатно тогаш Ѕе бил заменет со ''римскиот Аполон''.

 

ОТКРИВАЊЕ НА ФАЛСИФИКАТИ

Благодарејќи на буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', ''среќа во несреќа'' и ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' правописoт, ние сега може да ги отткриваме и препознаваме лажните натписи само со поглед, без испитување во лабораторија (јаглеродно - хемискиот состав) кои натписи се фалсификат или нé сé од нашето ''Македонско времѐ'', примери:

1.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Стјбераион е од римско време, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска мешавина на зборови - фалсификат.

2.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Солун е од римско време, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', џабе ја ''мазнеле плочата грците, зошто имало некој македонски збор - фалсификат.

3.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Хефест е од римско време или одвратен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'' - фалсификат.

Божјата буква на Ѕе - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? , ќе ги испофаќа сите фалсификати, како фак за глувци.

4.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Многу лоши вести за фалсификаторитe, сите треба да знаат дека римјаните ја оставија на користење азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' на потчинетите народи во нивната империјa, но во времето на Октавијан азбуката претрпе промени посебно во ''ромејско'', каде од ''ГРАМ МА'' - ''пишуваj Македонски'', азбуката ја модифицираа и постана ''грама Ма, но од Атика'' - ''грамматика''.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис од Стјбераион е од римско време или целосен чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''малото о'' која е римски ''производ'', која се појавила И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

4a.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Станува збор за еден фалсификат кој кружи по социјалните мрежи, не знам од каде потекнува, но треба да се истражува потеклото. Треба да се истражува кој го изработил, каде, како е подметнат. Од тука гледаме дека треба да се исконтролираат сите ''археолошки наоди'', одговорните за подметнување на фалсификатите соодветно законски санкционираат и отстранат од Македонската археологија.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис кој се датира од 365/6 година п.н.е., кружи по социјалните мрежи e чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку букватe: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''малото о'' и ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' кои cе римски ''производ'', кои се појавилe И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот e чист грозен, ''одвртен'',.. - фалсификат.

5.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Ако ова е биста на ''АРОДОТОС'', според натписот заклучувме или го пишувал некој неписмен од иднината или сé што се однесува до ''ародотос'' е фалсификат.

 

Грозни фалсификатори, ќе ви ги фатиме и ќе ги одбележиме сите одвратни фалсификати.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Кованица е од времето на римскиот император Севериус, со модифицирано коини, римјаните дозволувале ''коинѝ'', не го забраниле целосно, тие кои го забранија целосно за административни цели сѐ ''ромеитѐ'' и го ставија во служба на црквата.

5.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Многу лоши вести за фалсификаторитe, сите треба да знаат дека римјаните ја оставија на користење азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' на потчинетите народи во нивната империјa, но во времето на Октавијан азбуката претрпе промени посебно во ''ромејско'', каде од ''ГРАМ МА'' - ''пишуваj Македонски'', азбуката ја модифицираа и постана ''грама Ма, но од Атика'' - ''грамматика''.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис од таканаречениот археолошки локалитет Исар Марвинци, é од римско време или целосен чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Hатписот е дополнително манипулиран за да се дојде до ова:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Освен: буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', среќаваме и други букви кои не се типично од Македонскиот период, а вака текстот е неразбирлив за Македонците.

Македонците дод водство на Александар Македонски го раширија писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' до Индија и пошироко, но тоа не значи дека сите натписи на ''коинѝ'' сé на Македонски јазик.

Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонски'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

6.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Станува збор за еден подметнат натпис на една плоча, каде грците натписот од Атина го подметнале во ''Островот на Ѕe'' - денес наречен Тасо, што е нивна вообичаена практика.

Натписот е на данајски јазик, каде Македонскиот владетел, Василеон Александар Македонски им дал некаква наредба на ''аѕајцитe'' - (атино-данајцие):

Подметнат натпис на една плоча, каде грците (кои не се антички) натписот од Аѕeна (Атина) го подметнале во ''Островот на Ѕe'' - денес наречен Тасо.

- - АЅAНА, од подметнатиот натпис, - АЅAНА од натпис во акрополот во денешна Атина.

ЅЕ АИРОС АЛЕКСАНДРОН - ЅЕ НЕБЕСНИОТ АЛЕКСАНДРОН (Василеон Александар Македонски) - натписот е на данајски јазик за аѕајците, значи тие да го разберат.

- TOH ЕЛЛАНОН, што во превод означува: ТОЈ ВСЕЛЕНИОТ, (од десно на лево), a не како што лажат грците. Во зборот ''helli os'', кој е латински збор, базата е ''сонцe'', додека во ''ела н'' базата на зборот е ''дојди''.

7.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот е од римско време, но според мене е целосен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. - фалсификат.

8.

НАТПИСОТ ОД КАБЈЛА

НАТПИСОТ ОД КАБЈЛА

Натписот е на данајски јазик кој е различен од денениот грчки јазик, според преводот, како што го превеле и бугарите не го разбират

Фалбаџиски натпис од Кабјла пронајден 1953 година во денешанa Бугарија, а се чува во Археолошкиот музеј на Софија, е важен ''документ'', зошто двапати го потврдува името на Аѕена НАТПИСОТ ОД КАБЈЛА, на две места на каменот се сереќава името на Аѕена. Имено станува за еден управител по кој имал потекло од Аѕена.

Интерпретација на првиот ред:

Преводот на бугарите ''На добър час'', не е добар, туку натписот вели: АГА ЅЕ И ТЈХ Е - АГА ЅЕ И ТУКА Е, И ние сме верници на АГА (козата Ага) и ЅЕ (богот на светлината), тука се обожаваат боговите, со прости зборови,..

- Првиот ред

АГА ЅЕ И ТЈХ Е И ОРКОС ЕПИ МЕН ЕИ

АГА ЅЕ И ТУКА Е, И

ЗЕМЈОПОСЕДНИОКОТ ТУКА (ОР - (АР) - The man of God, КО С - КО - КАКО, ''С'' - додаток) ЕПИ МЕН ЕИ (ЕПИ МЕН - Божјиот човек, ЕИ - ЕЈ).

Е многу интересно АГА ЅЕ И ТУКА Е - од Кабјла - АГА ЅЕ И ТУКА Е - од Кабјла и

АГА ЅЕ ТУКА Е - од Ага, Македонија - АГА ЅЕ ТУКА Е - од Ага, Македонија. Натписот од Ага кажува дека Агa Ѕе е тука (Агa името на градот, односно светата коза), додека натписот на Кабјла дека Ага Ѕе и тие сé тука, дека се обожваат во Кабјла.

НАКРАТКО ЗА СОДРЖИНАТА НА НАТПИСОТ

Натписот е на данајски јазик и зборува на фалбаџгиски начин за некој локален ''управувач'' - земјопоседник (архонт, тој на каменот се фали како да го освоил светот, всушност е локален управител на Кабјла) кој неговиот дедо - АЈ ТОИ ДЕДО X ЅА НАДГРОБНИОТ НАТПИС ОД КАБЈЛА бил од ЅА, односно со потекло од НАДГРОБНИОТ НАТПИС ОД КАБЈЛА - Аѕена, многу побожен чвoек, небесно победоносен од АГА ЅЕНА (европеец) и маж од Кабјла.

#### Не е спорно, имало данајци oд Аѕена кои женелe тракиски принцези и на тој начин правееле воени сојузи, првенствено против Македонија.

Забележуваме дека некои зборови од данајскиот јазик се исти како и македонскиот, тоа бил мешан јазик, кој денес грците не го разбираат.

Денешните грци немаат никаква јазична, антрополошка и религиозна поврзаност со античките данајци.

Бугарскиот превод не е добар измислуваат и импровизираат, исто како грците по обичај:

14 / Беритас / 2013

„На добър час. Клетвено задължение на Bереника и нейните синове относно Епимен. Понеже Севт, докато беше жив в добро здраве предаде Епимен и имуществата му на Спарток, а Спарток срещу това му даде залог за вярност, Береника и нейните синове Хебризелм, Терес, Саток и Садала решиха, а то засяга и потомците им; да се предаде за цял живот Епимен с имуществата си на Спарток. На Епимен се вменява в дълг да служи на Спарток, доколкото му позволяват силите, и на тези, на които Спарток му възложи. Синовете пък на Береника се задължават да изведат Епиман от храма на самотракийските богове, при условие да не му нанесат неправда, но да го предадат на Спарток заедно с имуществата му, като не вземат нищо от тях. А ако стане ясно, че нещо от това се нарушава съдник да бъде Спарток. Тази клетва да бъде написана на каменни плочи, които да се поставят; в град Кабиле във фосфориона /храма на богиня Артемида Фосфорос/ и на агората до алтаря на Апалан, и в Севтополис; в храма на великите богове  и на агората в светилището на Дионис до алтаря.
Нека тази клетва да бъде за добро и щастие на тези, които я спазват. Bереника да спазва спрямо него /Епимен/ старите клетви /дадени от Севт/.”

Преводот од бугарски на македонски, но не одговара на вистината од каменот:

''Со среќа. Заколната обврска на Береника и нејзините синови во врска со Епимен. Бидејќи Севт, додека бил жив во добро здравје, му го предал Епимен и неговиот имот на Спартох, а Спартох за возврат му дал залог на верност, Bереника и нејзините синови Хебризелмус, Терес, Сатох и Садала одлучиле, а тоа влијае на нивните потомци; да му се предаде доживотно Епимен со својот имот на Спарток. Епимен е задолжен за должност да му служи на Спартох најдобро што може и на оние на кои Спартох го доделува. Синовите на Береника се обврзуваат да го изведат Епиман од храмот на самотраските богови, под услов да не му згрешат, туку да му го предадат на Спарток заедно со неговиот имот, не земајќи ништо од нив. И ако стане јасно дека нешто од ова е прекршено, судија треба да биде Спарток. Оваа заклетва ќе биде напишана на камени плочи што треба да се постават; во градот Кабиле во фосфорот /храмот на божицата Артемида Фосфорос/ и во агората до олтарот на Апалан и во Сеутополис; во храмот на големите богови и во агората во светилиштето на Дионис до олтарот.
Оваа заклетва нека биде за доброто и среќата на оние кои ја чуваат. Береника да му ги чува /Епимен/ старите заклетви /дадени од Севт/''.

 

Грозни фалсификатори, ќе ви ги фатиме и ќе ги одбележиме сите одвратни фалсификати.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Кованица со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија.

 

Кованици од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА, независна територија во римско, во областа Касторија, Македонија

Македонците ја заштитувале својата култура и писмо преку ковани монети, доказ е оваа монета од рано-римското робство:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

 

КОИНОН МАКЕДОНОН . В (василеос) . НЕО . - МАКЕДОН ОН   КОИН ОН (подвлечено со црвено).

 КОИНОН МАКЕДОНОН 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????   ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

АЛЕКСАНДРОЈ левата страна од кованицата и десната страна, таа со коњот: ''МАКЕДОН - НИО (ние) ВЕРОИНОН (латинизирано - ''ВЕРО (вистинскиот), И (и), ОН (тој)'', текстот најдолу, за жал не се гледа добро првата буква: ''?COKOP'', најверојатно е буквата ''Н'', значи - НСOКОР, кованица од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА, независна територија во римско, во областа Касторија, Македонија

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

КОИН ОН МАКЕДОН ОН 

 

император Александар Север''и''ус

Kованиците од Македонија воглавно ce од време на владеењето на римскиот император Александар Север''и''ус, од областа ''Касторија'' - Македонија, таму имало ''независна територија'', таа територија се именувала како ''ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА''

 

Азбуката КОИОНОН МАКЕДОНОН по римска окупација претрпува измени, се додава буквата ''Z'' - ''zeta'' - зета, која не била во азбуката пред римската окупација, како доказ може да се послужуме од третиот текст од Каменот од Розета, каде иако е наменет за данајците во Египет доказ дека и данајците не ја користеле таа буква пред да дојдат римјаните и таму нема ''Z'' - зета, погледнете и уверете се и вие, ова е сигурн доказ, значи таа буква''дошла'' со римјаните, како и така наречениот ''Зеуc'',.. значи пред римско нема ''зеуc'', има Ѕе и Ксе - боговите на светлината. На каменот има ''ЅЕОН'' и ја има буквата З, но не таа римската ''Z''.

Многу значајно откритие.

Ѕе и Ксе - Македонските богови на светлината, се бришаат и изветоперуваат и се заменуваат со Аполо - римски бог и итн и итн има и други измени, може да погледнете на фотографијата подолу:

писмото на  Царингратската Патријаршија

Азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН по римска окупација - модифицирана азбука зз потребитена Царингатската Патријаршија - Писмото на Царингатската Патријаршија

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Значи писмото на божицата мајка - МА, ''напишаното на Ма'' - ''ГРАМ МА'', постана ''напишаното на Ма'', но од Атика, со промена на името на градот Аѕена во ''Атина'' и со промена на името на малиот полуостров ''Аѕеика'' во Атика, од тука: ''ГРАM МА (а) ТИКА'' - ГРАМАТИКА. Така тие од Царингратската Патријаршија си го присвоија Македонското писмо. Еве колку е '' стар'' зборот ''граматика''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Еве го резултатот на тие реформи и свештениците не ги разбираа книгите и натписите, народот уште помалку.

Во борбата за религијата и верниците ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Ѕе, од ''светлина'' постана ''мрак'', со рогови и итн и итн.

Црквата од Костантинопол го проповедала Словотo Божјо на мешавина од три јазика - римско- латински - македонски и данајски јазик, а заслуга за тоа имала Елена која најверојатно била данајка, женета на Костантин 1-ви, која ја искористила својата положба за тој ерс, значи азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' ја презеде црквата од Костинтинаполe и ја модифицира, избриша некои букви, како на пример, тие ја замениjа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ'' и некои други и додаде некои нови, направија измени на гласовите на некои букви, на пример: ''В'' стана: ''Б'', можете да направите споредба и вие самите и ја адаптирaа азбуката на данајскиот јазик, но, нe на Македонскиот јазик, таа азбука не беше повеќе практична за Македонците, на тој начин извршија културен криминал. Македонците и другите слово-венетски гласни - словени, одбиваа да го учат Словотo Божјо на странски јазик, затоа излезе потребата да се измисли нова азбука за Македонците и останатите словено-гласни, со тоа да се справат со ''латинската'' пропаганда и асимилација.

КЛИМЕНТ, кој сe до неговата смрт на "27 јули 6424 година" од создавањето на светот, односно до 916 година по новата ера бил преокупиран со импозантна книжевна дејност. Во овој контекст добиваат исклучително значење зборовите на ромејскиот (византискиот) цар МИХАИЛ 3- ти (842 - 867) кој обраќајќи му се на КОНСТАНТИН - КИРИЛ му рече:

"ОТИ ВИЕ СТЕ СОЛУЊАНИ, А СИТЕ СОЛУЊАНИ ЧИСТО СЛОВЕНСКИ ЗБОРУВААТ".

Како што можеме да забележиме иако ''Источното Римско Царство'' имаше многу Македонски одлики и обележја, но ги заборави вистинските Македонци од Македонскиот Полуостров.

Римјаните го забрануваа христијансрвото, нe азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', додека азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' ја презеде црквата од Костинтинапол и ја модифицира, избриша некои букви и го проповедала Словотo Божјо на мешавина од три јазика - римско- латински - македонски и данајски јазик.

           Тxецалците (ѕецалците - тесалците) се одвоиле од Македонија за време на римско и си створиле свое писмо ''КОИН ОН ТXЕЦАЛОН'', но базата ''КОИНОН'' останала, што не е ништо спорно, тоа е исто како денес со кирилицата, денес има ''Македонска кирилица'', српска кирилица, бугарска кирилица , руска кирилица, украинска кирилица и итн. 

Се претпоставува како што гледаме има пример со ''КОИНОН ТXЕЦАЛОН'' и другите кои ја користеле азбуката ''КОИНОН'' си ја присвојувале, но за тоа треба докази, не зборови. 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

КОИНОН ТXЕЦАЛОН  

          Алчните грци од 1830 го презедоа писмото на Царингратската Патријаршија, кои денес немаат никаква јазична, културна религиозна и антрополошка поврзаност со античките, сакаат да си ја присвојат целата антика, а не се ''античкѝ'',  користат само модифицирана ''коинон'' азбука, коja е различнa од античкaтa ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' азбука. 

ПРАВОПИС И СПОРЕДБА НА РАЗЛИКИ

Грците не се антички, нивното писмо и правопис се разлукуваат од древното Македонско писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН".
Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" не е погодно за грците, додека за Македонците и денес би било практично.
Денешното грчко писмо е копија на писмото на Царингратската Патријаршија и се разликува од
Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН".
Секој треба да знае да ги разликува Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и писмото на "Царингратската Патријаршија" кои се две различни азбуки.

Грците и грчките вазали - гркоманите упорно тврдат дека, Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и писмото на "Царингратската Патријаршија" или по нивно "грчко писмо" се исти, НО, не е така.
Многу букви (знаци) се изговараат различно, исто така и други Македонски букви не се среќаваат во другата "нова азбука" или обратно.
Пример ќе дадеме со буквата "В", која е ист знак и во Македонската кирилица и воопшто во другите кирилици, но кај "новата азбука" знакот "В" се чита како "Б".
Има и други примери со многу други букви.
Примери на зборови со буквата "В"
- "ΒΑΣΙΛΕΩΣ" - ВАСИЛЕОС - правилно прочитано според Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и означува : вас иле ос - на вас Иле (светлината) - вашата светлина.
Според "новото писмо" : "ΒΑΣΙΛΕΩΣ" се чита: "басилеос".
Но ние Македонците имаме и име кое останало со векови кај нас, а тоа е:
- ВАСИЛ, не "басил", или празник
- ВАСИЛИЦА, не "басилица", значи "новото писмо" го искривува значењето на античките Македонски зборови и натписи, затоа тоа "ново писмо" не е функционално за Македонците.
Женски род - "ΒΑΣΙΛIΣΣAΣ" - ВАСИЛИЦАС - ( владетелка, жена на владетелот).

Во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" не постои посебен знак за буквата ''Б'', туку се користат споени буквите ''П'' и ''Е'' - ''E'' и го даваат гласот ''БЕ'', додека во ''новото писмо нема буква ''В'', малата буква ''v'' е мала буква ''н''.

Буквата "V", во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" се чита како "У", додека во "новото писмо" буквата "У" е знакот "Y", но во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" буквата "Y" се чита како "Ј".
Како што може да забележиме и се увериме, тоа се две азбуки сосема различни. Сé разбира има и многу други разлики.
"Новото писмо" го искривува Македонскиот јазик напишан на Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и не е функционално за Македонскиот јазик од било која епоха.

Светата буква ''Н'' која го потенцира името нa некое важно божество, кај Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" се чита како ''А'' или ''Е'', но може и да е код, во тој случај не се работи за име на божество, додека кај "новото писмо"се чита само и секогаш како ''И''.

Буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', која го симбилизира богот Ѕе ја има само во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН".

Буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ'' и се појавила во 80 - те години п.н.е. и ја има само во ''новото писмо''.

Во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" знакот за малото ''о'' е овој: '' '', додека во ''новото писмо'':'' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ''.

Во Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" знакот за буквата ''З'' е овој: '' '', додека во ''новото писмо'': ''Z''.

Како што може да забележиме на прв поглед изгледаат идентични азбуки, но Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и писмото на "Царингратската Патријаршија" - ''новото писмо'', се апсолутно две различни азбуки.

"Новото писмо" го искривува Македонскиот јазик напишан на Македонското писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН" и не е функционално за Македонскиот јазик од било која епоха.

Сé разбира има уште многу други разлики, кои ќе ги надоврземе понатака, ако има потреба.

 

CH'SE

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

v

V

V

 

V

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

>

v
vv

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

v

v

VV

ЅЕ - ДАМКА ИЛИЈА, ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
 
МАКЕДОНИЈАAlexandroy MakedononМАКЕДОНИЈА

 

ЅЕ
ДАМКА ИЛИЈА
ВО
МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
Македонски народни везови

Македонска носија, Радовиш -  - Македонија

Ова е календар од Украина

Пурпурот во Македонската народна носија

Пурпурот во Македонската народна носија

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ (УБАВИТЕ) - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

БУКВАТА НА ''ЅЕ'' КАЈ КАЛЕШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

ЅЕ КАЈ КАЛEШИТЕ - ТЕТОВАЖИ

Ова докажува дека Калешите си ја задржале античката Македонска вера со векови, тетоважата на буквата на Ѕе е да се заштитат од исламизација и од другите вери, исто како што правеле Македонките, тетовирале крст на челото за да се заштитат од од насилна исламизација за време на османлиското ропство.

 

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страницата на Македонија СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и с смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕСОМАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.