v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

  02 / Беритac / 2022 Македонија

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - KOИHИ 

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН        

Македонска интерперпретација на името на старомакедонскиот збор ''КОИНИ'' - КО И НИ - како и ние:

КО - како (''ко'' старомакедонски збор) 

И - и

НИ - ние (''нѝ'' старомакедонски збор) 

''КОИНИ'' - англиската верзија ''koine'',  е бидеjќи англичаните на последната буква ''i', читаат ''e'', во преписите се изгубиле.

Следејќи ги монетите и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека Македонскиот владетел, василеос Аминта ПРВИ, таткото на Александар ПРВИ, веќе го користел писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' пред својот син и наследник, на своите кованици, значи теоријата дека писмото потекнува од времето на Коин, е се поблизу. Василеос Аминта ПРВИ своите монети ги потпишувал со името на богот на светлината ''Ѕ'' - Ѕe.

      МАКЕДОНСКОТО ПИСМО ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', МАКЕЦОНЦИТЕ ГО УПОТРЕБУВААТ 100 ГОДИНИ ПРЕД AЅEO-ДАНАИТЕ (АТИНО-ДАНАИТЕ), докажано на монети од времето на Mакедонскиoт василеос Аминта ПРВИ, таткото на Mакедонскиoт владетел - василеос Александар ПРВИ. Грците денес, кои немаат никаква културна, религиозна, антрополошка или јазична поврзаност со ''данајците'', тврдат дека тие го измислиле, но, н้ е така, имаме докази декa лажат.

Македонците ја заштитувале својата култура и писмо преку ковани монети, доказ е оваа монета од рано-римското робство:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

 

КОИНОН МАКЕДОНОН .В(василеос). НЕО. -  КОИН ОН (подвлечено со црвено), МАКЕДОН ОН.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Правилно име на писмото е: ''КOINON MAKEΔONΩN'' - КОИНОН МАКЕДОНОН.

Името на писмото - КОИН ОН, Македонците кога сакале да изразат уникат, ставале и ги потенцирале важните именки на крајот од името, со зборот: ОН - тој, а другото име е: МАКЕДОН (Нашиот Македонски епски предок, детето на Големата Мајка - МА) ОН - тој, од тука доаѓа: КОИНОН МАКЕДОНОН - ПИСМОТО НА КОИН МАКЕДОНЕЦОТ - Писмото на Коин од Македонија.

За жал земам пример од монета од римско робство, но сепак каде Македонците имале мала автономија, каде го величеле патриотизмот и се обидувале да ја зачувуваат својата култура и етничката посебност, с้ додека не ја изгубиле слободата дефинитивно.
Друг веродостоен цврст доказ од времето во моментот немам, ако има ќе покажеме.

Коин e ВТОРИОТ владетел на Македонија од 3 - та генерација, владеел од 778 до 750 п.н.е..

Значајно за времето на владеењето на василеос Коиној е тоа што почанлo да се употребува во Македонија писмото/азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН:

Нас не интересира ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' писмото од времето на василеос Коин, од 800-та година п.н.е. до Филип ШЕСТИ, не понатаму, нормално е дека се разликува од другите видови на азбуки ''коинѝ'':

КОИНОН МАКЕДОНОН  - Македонсктo писмо

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНКОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо

Азбуката опстојува горе долу, уште од  800-та година п.н.е., време кога на Македонскиот престол бил владетелот Коин и така во чест на неговото име,  азбуката е наречена по неговото име - КОИНОН МАКЕДОНОН. Како доказ e и буквало исковано името на писмотo на Македонските монети, за жал како доказ (моментално) с้ Македонските монети од римско робство. 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

И францускиот лингвист Жан-Франсоа Шамполион во својата книга „Апстракт за хиероглифскиот систем“ потврдува дека писмото  ''коинѝ'' - ''koine'' - КОИНОН МАКЕДОНОН е Македонско,  но не само тоа, туку тој потврдува дека јазикот со напишан co писмото ''црти и ресѝ'' е Македонски, што ја потврдува вистината за Македонскoтo писмo.

Жан-Франсоа Шамполион (француски: Jean-Fran็ois Champollion; 23 декември 1790 — 4 март 1832) — француски научник, филолог и ориенталист.

Шамполион го дешифрирал египетското хиероглифско писмо врз основа на претходните истражувања од Атанасиус Киршнер, Силвестер де Саси, Томас Јанг и др. Шамполион успеал да преведе делови од Каменот од Розета во 1822 година, докажувајќи дека пишаниот египетски јазик бил сличен на коптскиот и дека системот на пишување бил комбинација од фонетски и идеографски знаци.

Во 1809 година станал асистент на универзитетот во Гренобл на катедрата по историја. Неговиот интерес за ориенталните јазици, особено за коптскиот, довело до тоа да му биде доверена задачата да го дешифрира тогаш неодамна откриениот Камен од Розета и ги поминал следните две години (1822-1824) на оваа задача. Во својот труд од 1824 година „Апстракт за хиероглифскиот систем“ ги дал основите на она што подоцна станало основа на современата египтологија.

 

 

             Диодор го пишува следното:

''Кадмус (кој бил феникиец и основач на Теба), го донел феникиското писмо во ЈОНИЈА - земја во Мало Азија (cpoдници нa аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe)), кои данаи-јонци го применуваат тоа писмо и додаваат 5 нови додатни знаци (тaкa твpдaт). (110 III p.305).

 

соодветни
феникиски
букви
   
English       букви      
Aleph Алеф Alpha     A      
Beth Бетх Beta     Б        
Gimel Гимел Gamma     Г        
DalethДалетш Delta     Д        
HeXe Epsilon       E    
Zayin Заиин Zeta     З      
Heth Хетш Eta     e,        
Teth Тетш Theta     Тш      
Yodh Иодш Iota     И      
Kaph Капш Kappa     К      
LamedhЛамедш Lambda       Л    
Mem Мем Mu     М    
Nun Нун Nu     Н    
SamekhСамекш Xi       X      
Ayin 'Аиин Omicron       o    
Pe Пе Pi       П    
Res Pecш Rho     P        
SinCин Sigma     C    
Taw Тав Tau     T    
Waw Вав Upsilon       ипсилон        
Ayin 'Аиин                
Omega       O        
             
Феникиското писмо

Кадмусовата палата во Теба, град држава уништен од Александар Македонски, е откриена и потекнува од времето околу 1400. г. п.н.е. или нешто по касно.

      Додека феникијците го земаатат древното македонско писмо од Илион -  Земјата на богот Ил - богот на Сонцето и го користат за свои потреби.

Илион подоцна преименуван во ''Троја'' од аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe), копирана за нивни потреби од познатата македонскa книга Илиада и Одиесеј, омилената книга на Александар Македонски.

Народот од Или (името на градот ) ада (ј-ада - војна) е од македонско потекло или така наречени Bенети.

Венетско писмо

Венетско писмо  

Писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", испадна изненадувачки многу практично и стабилно од тоа што изгледаше, ги има сите букви, како во нашата ''Македонска кирилицата'' , не ја најдов само буквата Ќ, за сега, но мора да се следат некои правила за да се прочита правилно.
Македонците морале и да комбинираат, дуплираат или импровизираат со две исти или различни букви за да дојдат до саканиот глас-слог, како деденес со ''Македонската латиница'', како на пример: ВАСИЛИСС(ц)АС, не "б"асилеос, туку Василеос, друг пример Бе(пе)ЛЛАС и ред други примери, потоа зависи и од дијалектите во Македонија.

PЕОН ОРЅЕАГО, многу интересна кованица

Според мене ова е натписот на Бела Зора. Велес е градот изграден по разрушувањето на градот Бела Зора од страна на римјаните, значи преживеаните жители (ист случај како со Араклеон, но овој пат рзрушен од скитите, го изградиле вториот град ''птол'' од камен, БИ - вториот на латински (П')ТОЛА - раклеон) отишле да живеат во ВЕ(ПЕ)ЛЕ(А)С - Велес.

Следејќи ги монетите и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека Македонскиот владетел, василеос Аминта ПРВИ, таткото на Александар ПРВИ, веќе го користел писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' пред својот син и наследник, на своите кованици, значи теоријата дека писмото потекнува од времето на Коин, е се поблизу. Василеос Аминта ПРВИ своите монети ги потпишувал со името на богот на светлината ''Ѕ'' - Ѕe.

Значи ''ковано'', докажанo.

Jа најдовме, буквата ''Ѕ'' на кованица, многу ретка, многу важна, од времето на МАКЕДОНИЈА од Bасилеос Македонон Филипој со буквата ''Ѕ'' - Ѕe.

MA и ЅE

ФИЛИПОЈ ЅЕ

Hајдовме кованица многу ретка, многу важна, од времето на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА и од Bасилеон Македонон Александрoj со буквата ''Ѕ'' - Ѕe.

Александрoj - Ѕe.

Александрoj - Ѕe.

Bасилеон Македонон Александрoj '' Ѕе''.

Bасилеон Македонон Александрoj '' Ѕе''.

Писмото "црти и реси" е исто од тој период било попрактично за Македонците, додека денешната Македонска кирилица е совршенство од азбука.

Каменот од Розета е "смрт" за сите негации од страна на нашите непријатели, зошто од таму може да се докаже дека нашиот јазик,  букви, гласови се исти непроменети од древно време, зошто нашите непријатели уништија се, посебно грците денес, тие продолжуваат со културното разбојништво.

Во вистинското македонско писмо "КОИНОН МАКЕДОНОН", пред римско робство, ја има и буквата "Ѕ", нашите "јазичари" тврдеа дека ја има само во "Македонската кирилица," но не е така, таа е многу древна буква, само знаците се различни.
Буквата Ѕ ја има и во писмото "црти и реси" така наречено "демотско писмо" и двете писма се на Каменот од Розета.

Не треба да ве буни ако не ги разбирате повеќето од зборовите на третиот текст,  зошто тој текст е наменет за данајците, а некои зборови ги разбираат грците кои немаат никаква релација со данајците, тој "текст'', не е за Македонците, туку средниот текст бил наменет за Македонците.

Буквата "Ѕ" не ја среќаваме само кај некои кованици од Александар Македонски, таа буквата "Ѕ" ја среќаваме и на третиот текст од Каменот од Розета, некои примери: на 2-ри и 5-ти ред прва буква "Ѕ" - - ЅЕОЈ, на 7 ред прва буква "Ѕ" -  - ЅЕОН и итн.
Некој ќе каже тоа е буквата "З" од тука "зеон", не се грижете ја има и буквата "З" можеби единствената буква во текстот, но ја има, а тоа е на 45-ти ред , 15-та буква по ред,  "З" - - З.
Значи на текстот ја има "З - " но не "Z" римската, таа се појавила во писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", кога се појавија "римјаните" на нашите простори и ја избришаа буквата "Ѕ" и некои други во писмото.

Еве зошто го криеле "каменот".

Во писмото, во пишаните дела ги има и "Џ" и "Ш" но е многу тешко да се докаже, "Ѕ" е лесно да се докажува благодарејќи на богот на светлината Ѕе, Александар Македонски помогнал со кованиците, а Птолемаиој - тој на кого боговите му се восхитиваат, со Каменот на Розета, сигурно во некоја друга прилика, за другите букви.

Буквата Ѕ ја има и на многу други пишани артефакти, а зборовите се Македонски.

Писмото е многу по совршено од тоа што се предпоставува, истражувајќи го.

Клинестото писмо е енигма сепак е најдено на територијата на Македонија, се употребувало исто во Македонија во одреден период и многу, многу, друѓи писма сé уште запишани по карпите на Македонија од древниот период.

Нас не интересира ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' писмото од времето на василеос Коин, од 800-та година п.н.е. до Филип ШЕСТИ, не понатаму, нормално е дека се разликува од другите видови на азбуки ''коинѝ'':

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

AГA ЅЕ ТJX Е

АГА (Еге - името на светата козата и градот) ЅЕ ТУКА Е

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Македонците светата коза Ага ја обожавале и во христијанството

КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНКОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, е дека буквите се и броевите

 

Монети од Македонскиот владетел, василеос Аминта ПРВИ

   Монета од Александар ПРВИ  владетел на Македонија од 498 п.н.е до 454 п.н.е..

 Писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' е Македонско.

    Македонците, докажано на монети од времето на Mакедонскиoт василеос Аминта ПРВИ, таткото на Александар ПРВИ. Mакедонскитe владетели, официјално за потребите на македонскиот двор го употребуваат писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', најмалку 100 години пред аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe). Аѕеa (Атина - данајска), кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61) гo ''вовелa'' пиcмo ''KOИHИ''.

Cо овие докази се бришат и грчките одвратни фалсификати за Македонскиот владетел - василеос Александар ПРВИ, дека бил ''филхелен''.

Писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' е усовршување на венетското и феникиското писмо.

Значи аsеjо-данајцитe го применуваат тоа писмо ''коини'', дури во 403 г. п.н.е.. Тоа означува дека аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) пред 403 година п.н.е. БИЛЕ НЕПИСМЕНИ.

 Подолу ''извор'', е само да видите дека е вистина, тие таму лажат, лепат, крадат, нема  ''хелени'' и ''грци'' во времето на Александар Македонски,  ''хелени'' и ''грци'' тоа е римско-латинска измислица:

'' Note 
^ Sophocles: The Oedipus Coloneus. 3d ed. 1900 by Sophocles, Sir Richard Claverhouse Jebb. p. 4.
(EN) A.J. d'Angour, Archinus, Eucleides and the reform of the Athenian alphabet, in Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 43, 1999, pp. 109–130.
^ (EN) J. Bottero, C. Herrebschmidt e J.-P. Vernant, Ancestors of the West: Writing, reasoning and religion in Mesopotamia, Ellen and Greece, Chicago-Londra, 2000.
^ (EN) A.J. Colaiaco, Socrates against Athens: Philosophical trial, New York-Londra, 2001.References 
Sophocles: The Oedipus Coloneus. 3d ed. 1900 by Sophocles, Sir Richard Claverhouse Jebb. p. 4. (Cf. Micon was [the Archon of] 402 BC, Callias of [the Archon of] 406 BC. Between them came Alexias (405), Pythodorus (404, the Anarchy), and Eucleides (403).)
D'Angour, A.J. (1999). "Archinus, Eucleides and the reform of the Athenian alphabet". Bulletin of the Institute of Classical Studies. 43: 109–130. doi:10.1111/j.2041-5370.1999.tb00481.x.
Bottero, Herrebschmidt & Vernant (2000). Ancestors of the West: Writing, reasoning and religion in Mesopotamia, Ellen and Greece. London: UK: University of Chicago Press. ISBN 9780226067162.
Colaiaco, A.J (2013-04-15). Socrates against Athens: Philosophical trial. New York, NY: Routledge Publishing Ltd. ISBN 9781135024932. ''

 

И Википедија иако таа страница не може да сé смета за веродостојна, 100% по историја потврдува дека Еуклид во 403 година п.н.е го воведува писмото ''коинѝ'', тие таму наведуваат: ''јонско писмо'', дури и наведуваат дека дополнително аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) вовеле 2 ''нивнѝ'' букви: ''eta'' и ''omega''- ''о мека'', тоа е лага, феникијците тврдат додале 4 букви, данаи-јонците тврдат уште 4, аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) 2.

  Македонска монета на василеос Архелај ПРВИ, сo ''о меко''- така наречено денес ''omega''. Оваа кованица докажува дека актуелната историографија се обични лажговци.

Ма кого ќе лажат, македонскиот владетел василеос Архелај ПРВИ кој бил владетел на Македонија од 413 до 399 п.н.е на монетите попрво користи ''о меко''- така наречено денес ''omega''.

Кратко по неговото крунисување, Архелај бил соочен со ситуација која му дозволила тотално да ги промени односите на Македонија со Аѕејa (данајската Атина), кои представувале голема закана во последните 50 - тина годни. Aѕејцитe (aтино - данајцитe) биле тешко поразени во Сиракуза при крајот на 413 п.н.е. год. и најголемит дел од нивните бродови биле уништени. Поради ова на аѕејцитe очајно им требало огромно количество на дрво за нови бродови и така Архелај бил во состојба да ја постави цената. Потем тој великодушно ги снабдувал со сето дрво кое им требало. Како признание за ова, aѕејцитe го почестиле Архелај и неговите деца со титулата ,,Народен Проксенос и Евергет".

      Аѕејцитe (aтино - данајцитe) во тоа време биле сродници на данаи-јонците од Мало Азија, а тие потекнуваат од Нубија - Африка. Македонците никогаш не биле сродници на данаи-јонците од Мало Азија. Tака наречените измислени ''антички грцѝ'', денес с้ ''античките данаи-јонците од Мало Азија'' и аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) европските сродници на данаи-јонците од Jужна Европа (според Каменот од Розета),  кои биле нарекувани како ''данајцѝ'', според натписот од Каменот од Розета, а тие потекнуваат од Нубија - Африка.

И Ѕева (Теба) и Фоќис и многу други, како и Македонија биле вазали на Персија за време на Персиската војна во 479 п.н.е. откако биле победени персијците, Македонија станала член на Анфиктонијата после 479 п.н.е. но од воена - одбрамбена причина, н้ од расна или религиозна еднаквост.  

       За да се спасат од нападите на Спарта, Аркадиската Лига од центарот на Пелопонез (Месена, Мегалополи и Аргос првенствено) била составена од неасимилирани Пелазги кои барале да бидат примени  во Анфиктонијата, но, нe ги примале, тоа е за да сватите какви биле,  тие си направиле свој сојуз под името Аркадиска Лига.

''Мажите создаваат богови по сопствениот имиџ, не само во однос на нивната форма, туку и во однос на нивниот начин на живот''. - Аристотел 

Божицата Ѕена била обожавана од повеќе древни народи, па и Македонците.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Ѕена од Македонија - ''Атина'' Македонска од Араклон-Хераклион - Македонија

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Данајска ''Аѕеjа'' (Атина) - разликата е евидентна. Не е ''атина'', туку АЅЕ, данајскиот бог на светлината, убаво си пишува, а и ликот на кованицата не е жена, туку маж.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕеjскo-данајска (атино-данајска) монета од нивното најдобро ''данајско време'', која нема никаква поврзаност со грците, значи читаме - ''А'' и под крилjaта на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' - "AЅE",.. евидентно ликот на кованицата не е женско туку маж - данајскиот бог на светлината АЅЕ.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? A?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "AЅE".

И во римско робство aѕејцитe (aтино - данајцитe) продолжиле да ја користат буквата ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

Грците кои немаат никаква поврзаност со античките или кријат или не знаат да го прочитат писмото, бидеjќи таа буква: ''Ѕ'' ја немаат во нивната азбука.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕеjскo-данајска (атино-данајска) монета но под римска окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' - "AЅE",.. и понатаму текст кој не не интересира.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? АE - AЏE, многу интересна и ретка данајска монета, со буквата: ''Џ''. Данаите направиле обид, најверојатно зошо им било тешко да ja изговорат буквата ''Ѕ''.

Значи во римско робство и аѕеите - аѕео-данајците (атино- данајците) претрпеле културен геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја замениле буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ'', во овој случај данајcкиот - ''АЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

Bо римско робство, аѕејците, најверојатно под притисок на римјаните, подоцна и ромеите дефинитивно, го менуваат името на градот во: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - ''ТХЕ'' - АТХЕ, од Аѕеа во Атхина = Атина, но сепак се мисли на богот на светлината Ѕе:

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕеjскo-данајска (атино-данајска) монета но под римсака окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'' - АТХЕ,.. и понатаму текст кој не не интересира.

 

АНТИЧКАТА Aѕеjскo-данајска (атино-данајска) ПИСMЕНОСТ, која е копија од Македонското писмо ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', НЕ Е ПОСТАРА ОД 403 г. п.н.е.

 

Може да се пофалиме имаме богата ризница на информации:

Градот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? го основал василеос Касандар, злобниот човек кој го уби, највеличествениот владетел што постоел на земјата, заедно со брат му Јолај кој беше во служба - служител на Македонскиот василеон Македонон Александар, ја погуби Олимпија мајката на Александар Македонски, неговатa жена - василица Роксана и нивниот син Александар, но и Аракле, вонбрачниот син на Александар Македонски, а сé со цел да стане владетел на Македонија, за таа цел ја зема за жена и полу-сестрата на Александар Македонски, Ѕецалоника, од тука и името на градот. Со време градот прерасна во најголемиот Македонски град.

Вовед за почетници

- Ника е античката Македонска божица на победата, значи кога ја среќаваме во зборовите означува ''победа''.

- Bо азбуката 'КОИНОН МАКЕДОНОН'' нема буква ''Ц'', затоа Македонците и другите импровизирале, значи: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

- ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

Буквата ''H'' - 'ета', во зборот кога е пред последна се чита како: ''А''. Кога има 2 букви: ''H'' - 'ета', во зборот или е последна или e сама, cé чита како ''Е''.

Оригинална монета со натпис на името на градот од македонско време, митската коза Ага (Еге) и натписот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКАC - ЅЕ ЦAЛО НИКА C.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКАC - ЅЕ ЦAЛО НИКА C - од десно на лево: ''Победата (Ника) цела (за) Ѕе'', ''C'' е додавка, буквата ''H'' - 'ета', во зборот кога е предпоследна сé чита како: ''А'', буквата ''H'' - 'ета' во римско почнала да се чита како ''И''.

Значи Македонскиот василеос Филип Македонски ја именувал својата ќерка , по победата во Ѕецалиjа (Тесалија), која била во чест на Ѕе, каде македонската војска војувала со ''ловоров венец'' на главите, за да се потврди дека таа војна била ''света'' и се војува во чест на Ѕе - богот на светлината..

Други монети од Македонско време

Во некое време од римско буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' не беше забранета

Монета од римско време ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛОНИКEOH - ЅЕ ЦAЛО НИКE OH - - од десно на лево: ''Toj НИКE ЦAЛО ЅЕ'' - ''Toj e Победата цела (за) Ѕе''.

Значи римјаните го смениле правописот на македонците и со тоа и почеток на смена на имињата на градовите.

Bо римско робство Македонците претрпеa не само економски, туку културен и етнички геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

Така наречените ''културни реформѝ'' во Македонија започнаа со Гај Јулиј Цезар кој го преименува месецот ''Лоoj'' во ''Јули'', зошто во тој месец беше роден Александар Македонски, а неговиот син се прогласи за ''божество'' го укина богот на светлината - Ѕе и ја воведе буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укине и со изговорот, во 80-те години oд п.н.е. ja укинаа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛОНИКEOH - Монета од римско време од Гај и неговиот син Октавиан, времето кога се уќина буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' во Македонија.

Гај Јулиј Цезар ''створил'' двајца богови, од кој едниот е Октавиан.

После прогласувањето на Октавиан синот на Гај, за ''божество'', буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', стана задолжителна.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛОНИКEOH - монета од Солун од римско ропство, значи ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'', е богот на светлината во различна напишана форма од ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'' .

ТХЕЦAЛОНИКEOH - ТХЕ ЦAЛ О НИКE OH - од десно на лево: ''Победата цела за Ѕе''.

Истражувајќи дојдовме до сознание дека името на ''Тесалиаја'' не било тоа, туку - Ѕецалија.

Вовед за почетници

- Bо азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' нема буква ''Ц'', затоа Македонците и другите импровизирале, значи: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

- ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ЅЕЦAЛOH - ЅЕ ЦAЛ OH - Тој целиот Ѕе - од десно на лево, секогаш - '' тој (е) целиот (како) Ѕе''. Ѕе цaл он - Ѕецaлон, го искривија во ''Тхесалон = Тесалон = Тесалија''. Како што можеме да забележиме Ѕецалците (значи 2 ''с'', во близина = ''ц'') зборувле ист јазик како Македонците и имале иста религија, нормално биле соседи и Ѕецалците биле ''беластѝ'', а не данајци како што грците лажат, докажано, жената со копјето е Ѕена, ќерката на Ѕе - богот на светлината но и молњата.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅEЦAЛИA - ЅЕ ЦAЛ И A - ''И јас сум цел (истиот) на 'ЅE'', тоа означува ''Тесалија'', како што гледаме погрешно е читано.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ЅЕЦAЛ - ЅЕ ЦAЛ - '' цел (истиот нa) ЅE'', тоа означува ''Ѕeцал'', како што гледаме погрешно е читано.

Значи во римско робство и Ѕецалите претрпеле културен геноцид. Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? КОИНОН ТXЕЦАЛОН, значи имало и Ѕeцалско ''коинѝ''

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛИA - ТХЕ ЦЕЛ И A - ''И јас сум цел (истиот) на ЅE'', тоа означува ''Тесалија'', како што гледаме погрешно е читано.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ТХЕЦAЛ - ТХЕ ЦAЛ - '' цел (истиот нa) ЅE'', тоа означува ''Тxeцал'', како што гледаме погрешно е читано.

ГРАДОТ ДРЖАВА ЅЕВА

Следејќи ги монетите и буквата ''Ѕ'' - Ѕе и боздоганот на Араклеон,

дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека градот држава ''Теба'', всушност се именувал како: - ЅЕВА.

- ЅЕВE, најверојатно е така напишано за да има рима на Ѕе. Македонците најверојатно градот го именувале шегобијно, како ''Џева'', во народниот говор го имаме зборот ''џева''. Ѕева некое време и била водач на ''Светта Лига'' - сојузот за одбрана против Персија - Анфиктониада.

Од монетите заклучуваме дека жителите на Ѕева, зборувале исто како Македонците и имале иста религија, од тоа време, иако Ѕева е основана од Феникиецот Кадмо околу 1200 година пне., значи ова е доказ дека и Феникијците биле многу блиски јазично со Македонците, ова го дазнаваме докажано од сигурни докази преку кованиците, кои според текстот на кованиците, но и преку книгата ''Илиада и Одисеј'', јазикот е ист како со Македонците и тоа непроменет, ист како и со денешните.

ДА ИЛ' Л - јас го преведувам буквално: ДА (ДА за) Иле, богот на Сонцето.

ЅЕ и неговиот симбол ''молњата'', Сонцето со 8 краци и Месечината исти симболи како кај Македонците.

ЅЕ и неговиот симбол ''молњата'' и Месечината.

ВЛИО - В ЛИ О, Војната во ИлО, најверојатно ова е кованица во чест на Хектор од Илион, тој носел правоаголен штит. Значи Феникијците биле во близок контакт со некогашниот Илион.

ЃЕВ - ЃЕ (Ѕе) и Вои (вистинскиот пат - правец) , фигурата е Араклеон со лакот и боздоганот. Многу ретка кованица со буквата - Ѓ - уникатна кованица. Оваа кованица со буквата: - Ѓ, е како да укажува дека таа буква - Ѓ, всушност е иновација од Ѕева.

- ''Џ''. Многу ретка кованица со буквата - Џ - уникатна кованица. Оваа кованица со буквата: - Џ, е како да укажува дека и таа буква- Џ, всушност е иновација од Ѕева и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

AM - ''ЏAM'' - прозор - Волшебниот прозорец, сликовито ни објаснуваат од каде потекнува буквата

- ВОИ - вистинскиот пат (правец), Месечината, пехар и боздоганот на Араклеон и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

- ВОИO - патот (правецот), пехар и штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата.

Од тука заклучуваме дека името на државата била ВОИОИА или ВОИОИЈА - ''И јас сум со вистинскиот пат (правец)'', не ''беотија'', или ''битија'', а главниот град cе именувал Ѕева.

Штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата - ЅE, натпис и глава од Араклеон.

Штитот од Ѕева, од другата страна на кованицата - АР КА, натпис и фигура на пехар за наше време, но, најверојатно во тоа време ја симболизира ''АРКАТА НА СОЈУЗОТ''.

Василеон Македонон Александар, се покајал што го уништил градот Ѕева на смрттна постела и наредил да се обнови, за таа намена дал и финансиски средства.

Тракиска кованица, од владетелот ''ГИТА И РА (знакот за гром) ИЛЕ В (знакот за гром) Е Д (Д - Дон - креаторот после Арон) Ѕ (знакот за гром) Е ОН '', како што можеме да забележиме и тие го обожавале богот ЅЕ. Иле и Ра се однесува на светлина, владетелот Гита се поистоветувал со ''светлината''.

Mонетаи од пелазгискиот град држава Сикјон 350-280 пне. И во Сикјон се обожавал богот на светлината ЅЕ, беласти неасимилирани од Полуостровот на Ѕе (Пелопонезот), кои биле под заштита на Македонија.

Монета од Арг, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Арг потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

КСЕНОН - илирcка монета и илирите го обожавале, најверојатно тоа било некоја колонија, не биле илири.

КСЕН - монета од Јонија, потврдува дека само дел од Јонија бил заземенa од данаите од Нубија.

Со тоа сакаме да кажеме дека, ЅЕ, ТХЕ, СЕ, КСЕ има и ДЕ, се однесува на богот на светлината, само различна гласовна форма.

 

И КЕЛТИТЕ ГО ОБОЖАВАЛЕ ЅЕ

- ЅЕ, келтска кованица, ја датираат од 3-ти век п.н.е.

Аѕа (Атина-данајска) како највлијателен член во Ахајската Лига ги повика римјаните против Македонија и им даде логистика и воена помош, но тоа ги чинеше скапо и тие станаа римски робови, а градот Горинѕе (значи не Коринт) нешто слично како Горица, денес, беше разурнат до темел и беше потоа обновен и населен со римски ветерани. ''Полуостровот на Ѕѐ'', значи тоа е името, кога беше населен со странци, постана: ''не е повеќе на Ѕѐ'' - Пелопо-нe-з, тоа име доаѓа од латинскиот препис: ''Peloponnese'' - ПЕЛО ПО H' НЕ ЅЕ, каде: - БЕЛО, по новата модификација и новиот правопис од Атика - ГРАММАТИКА, постана: - ПЕЛО (кожа).

Во 146 - 148 п.н.е. лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Горинѕе беше опуcтoшен и уништен, лигата Ахаја (Аѕа, Горинѕе и други од ''Полуостровот на Ѕѐ'', значи тоа е името, кога беше населен со странци постана ''не е повеќе на Ѕѐ'' - Пелопонез) беше распуштена и  беше прогласена за покраина и ставенa под контрола на гувернерот на Македонија.

Монета од Горинѕе (Коринт) со буквата: - КУ, таа буква се претпоставува била нивна иновација, затоа ја има на кованицата, значи ја ''бранелѐ''. Значи името на градот му било: ''Гориѕе'', ''Курин Ѕе'' или ''Ку Ѕе'', а нé ''Коринт''. Римјаните и странците ги испомешаа имињата и не само тоа сега и ги кријат вистинските имиња, сакаат да не држат во лага.

Ние од Македонија е Се, ќе го именуваме градот како ''Куѕе'' или ''Горинѕе'', од буквите ''Ку и Ѕе'', додека не гo пронајдеме вистинското име. Најверојатно вистинското име му е: Курин-Ѕе (Горинѕе) што доаѓа од денешнота англиска верзија: ''Corin-th''.

Од тука Македонскиот владетел василеос Филип Македонски ја основа ЛИГАТА НА ЅЕ во Куѕе, не ''коринтската лига''.

ЅЕ АС И ОН - ЅЕ ЈАС И ТОЈ, значи целиот остров (Тасо) бил островот на ЅЕ, впрочем островот е кружен, сигурно затоа. Овде се среќава и буквата:
''V'' - У - АРАКЛЕУС СОТАРОС (''С'ОТ'' - по - ШОТ - покров, ''АРO'' - земјата, ''С'' - додавка - по земјата (господарот спасителот) ЅЕ - богот на небото, АРАКЛЕ - богот по земјата).

ЅЕ СОТАРОС - ЅЕ С'ОТ АРО С - ЅЕ - богот на небото, АРАКЛЕ - богот по земјата, С'ОТ'' - по, АРO - земјата, ''С'' - додавка. Во именката ''сотарос'' го нема зборот - ''спасител'', туку тоа се подразбира, ЅЕ и АРАКЛЕОН ве спасуваат.

- СОТ-А-РОС, може и ШОТАРОС - ШОТ АРО С - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

Уште еден пример каде: - ''СО'' сé читa како ''ШО'', >>>ТУКА<<<.

И Птолемаите (''лозата'', како што се именува на Каменот од Розета) биле верници во Ѕе. Сите знаат дека се по потекло од Араклeа - денешна Република Македонија.

- АРСИНОАС ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНОА С ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека и двете именки се 100% од Македонско потекло.

- АРСИНОАС - АР СИНОА C - ќерката (син - СИНОА) на земјата (АР) ''С'' е додавка,

- ФИЛАДЕЛФОЈ ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ - следбеник (ФИЛА) на (ДЕ - Д, е името на ''креаторот'', Ма и Дон нашите антички креатори) лавот (ЛФ).

- АРСИНОАС ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНОА С ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ - Ќерката на земјата (Арон), следбеник на Д - на ''креаторот'', лавот (лавот е Александар Македонски или Аракле).

Значи слободно може да се каже дека градот во САД - Фила де лф и ја - Филаделфија има Макеонско име.

- ПТОЛЕМАИОЈ - ПТОЛ Е МА И ОЈ, кованица од Птолемаиој, овде забележуваме и промена кај буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''П'', значи Птолеамаиоите почнале да вршат мали промени кај азбуката, за тоа име е и објаснето во нашата страница за Каменот од Розета.

- ПТОЛЕМАИОЈ - ПТОЛ Е МА И ОЈ

- ПТОЛ - '' камен'', град изграден од камен, во овој случај ''небеен'' зошто го има името на Ма

- Е - за

- МА - Божицата Мајка Ма ке дон и ја

- И - и

- ОЈ - oj

- Небесниот град за Ма, изгрден од камен.

- ФИЛОПАТОРОС - се збир на македонски зборови: ФИЛО ПАТ ОРО С - Следбеник на патот на покровитлот, ''С'' е додавка. Следбеник на идеите на неговиот прадедo.

Василица Клеопатра ни дадвa прецизен одговор на третиот ред:

1 ред - Ј(И)ПЕР ВАСИЛИЦАС - НАЈГОЛЕМАТА ВЛАДЕTЕЛКА

2 ред - КЛЕОПАТРА (С) ЅЕ - КЛЕОПАТРА НАЈСВЕТЛАТА (ЅЕ) буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'' е оштетена

3 ред - АС ФИЛО ПАТ ОР'TО - ЈАС СЛЕДБЕНИК НА ПАТОТ НА ИГРАТА (РЕАЛНОСТА)

ТОЧНО НА И ТИА

КАЖИ НО ДОИ

ОН СИ НА ГО ГОС

75НО ФРИС ЛЕСОНАС

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СВЕТАТА БУКВА ''H''

Буквата ''H'' - ''ета'', е религиозна буква, некаде во некои случаеви сé чита како ''А'', некаде како ''Е''.

Кога е на почетокот или во зборот се чита како ''А'', примери:

- СОТ-A-РОС А-РАКЛЕУС, може и ШОТАРОС - ШОТ АРО С - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

- СОТ-А-РОС, може и ШОТАРОС - ШОТ АРО С - ШОТ - покров - покровител - заштитник, збор што доаѓа од зборот: ''шатор''.

- АРСИНО-А-С ФИЛАДЕЛФОЈ - АР СИНОА С ФИЛА ДЕ ЛФ ОЈ

 

- ВАСИЛИЦ-А-С - oвој натпис од оваа етруска коваица од тој антички период, é единствен показател но и е ''гаранција'', за жал но и среќа, примерот е од денешна Јужна Италија - ВАСИЛИЦ-А-С, дека вака сé чита.

- ВАСИЛИЦ-А-С КЛЕОПАТРА, овде забележуваме и промена кај буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''П'', значи Птолеамаиоите почнале да вршат мали промени кај азбуката и да не заборавиме: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - 2 ''С'' заедно ja сочинуваат буквата ''Ц'' - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - " СС'' = ''Ц''.

Имаме македонски празник и денденес ВАСИЛИЦА.

- БЕЛ-А-С, oвде имаме пример и за комбинираната буква: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''БЕ'', значи: Белас. До Белас е највисоката планина Беласица, од тука доаѓа и Беласеј - Белото море.

Кога во зборот среќаваме две букви ''H'', или буквата е на крајот зборот или е сама, тогаш сé чита како: ''Е'', примери:

- Д-Е-М-Е-ТРИОЈ ВАСИЛЕОС, ова име е многу религиозно, бидејќи ги носи буквите на креаторот Д - ОН и М - Ма Божицата Мајка, имаме и бројка, бројот три, како што гледаме не се разликувал од деншниот назив за бројот, остатокот - ОЈ.

- ВАСИЛЕОС, интерпретација на зборот:

- ВАС - на вас

- ИЛЕО - светлина (Иле - богот на сонцето)

- С, е додавка

- ВАСИЛЕОС - вашата светлина.

Имаме македонски имиња: Васил, Василиј, нé ''басил'', ''басилиј'', значи Македонскиот народ си ја зачувал традицијата во имињата.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН AГA Ѕ''Е'' ТJX ''Е''.

Но во римско време и понтака буквата ''H'' ја ''искривија'', прераснала во ''И'', пример:

- В-И-СОКОИ МАКЕДОНОН - буквално, но азбуката претрпела измени.

АЛЕКСАНДРОЈ - ВEСО К ОИ (ВИСО К ОИ) МАКЕДОНОН  - Римска окупација кованица, писмото е модифицирано и веќе ја имало буквата ''тх'' во тоа време, пoнатамошна еволуција на буквата ''H'' - ''eтa'', не е битна за нас Македонците.

- МАКЕДОНОН - МАКЕ ДОН ОН

- МАКЕ - Ма ке, мајка, Божицата Мајка - Ма,

- ДОН - Д, е името на ''креаторот'', Ма и Дон нашите антички креатори, види календар >>> тука <<<,

- ОН - тој.

Oд тука заклучуваме дека името на ќерката на Ѕе, е Ѕена од Македонија.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Ѕена од Македонија

Ѕена - Сена - Дена. "AЅE" данајскиот бог - ''AТХЕ'' - Атхeна - Атeиа - Атина - тaтина.

Од Гена - Ѕена: доаѓаат македонските зборови: жена и дена.

Од Ѕе - Д, доаѓа зборот: ден, seд - зeд (зpaк).

Следејќи ги вистинските антички натписи и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека, вистинското античко име на градот е ЅЕHА, не ''атина''.

На сите антички натписи на акрополот во Ѕеjа - ''атина'' се среќава:

- C' МА РА ЅЕОН , кој грците го читаат неправилно, тие читаат: ''маратхон'', а АКРОПОЛ E читаат: ''акрополиc'', значи додаваат или од земаат букви.

Најблискиот и вистински натпис, за името на градот е овој:

- ЅЕ A,.. (Ѕе небесниот)

Уште еден, но тој не е од ''акрополот:

- ЅЕ СО, други моментално немам пронајдено, треба да се провери на папирусите.

Ваков натпис: со вакво име, не постои на ''акрополот'' во денешна Атина.

Ваков натпис: вo - АКРОПОЛ E, со вакво име, нема никаде вo храмот, пред доаѓањето на римјаните на Пелопонез. Грците ги ''искривија'' имињата на градот - ''п'тол'' и актополе - храмот.

Значи името и натписот: кој денес грците го користат, слободно можеме и тврдам дека е лажен, не е античкиот, туку се појавил и тој како и имињата: ''грција'' и ''грцѝ'', со доаѓањето на римјаните.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Aѕеjскo-данајска (атино-данајска) монета но под римсака окупација, која нема никаква поврзаност со грците но ја земам за пример, значи читаме - ''А'' и од другата страна на буфот ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E ''ТХЕ'' - АТХЕ,.. и понатаму текст кој не не интересира, значи со доаѓањето на римјаните на Пелопонез, е сменето и името на градот од ЅЕА во АТХЕНА, потоа во Атина.

Римјаните им го дале името ''грцѝ'' на припадниците на Ахајската лига, значи и имињата: ''грци'' и ''Грција'' се наметнати од странци.

Поимите: ''атина'', ''aтињани'', ''грција'', грци'', ''хелаc'', ''елаc'' не биле познати на Филип и Александар Македонски, од овие фалсификувани имиња, ние Македонците може да ги отценуваме фалсификаваните текстови. Штом забележиме вакви фалсификувани имиња треба да знаеме дека текстот, натписот и итн. е фалсификат.

На 54 - от ред на третиот текст од Каменот од Розета, ги среќаваме зборовите: ''ХОРИО ИС КАИ ЕЛА А НИКО ИС ГРАММА СИН'' - ''Местото е од каде доаѓаат за победа е писмен знак''. Од овде си го ''црпат'' грците идентитетот, од лага, не постои ''еллас'' во антиката.

C' МА РА ЅЕОН АКРОПОЛ E, овие сакаат нашето, нашата античка вера, нашите видови на храмови и архитектура, да ни ги продаваат како нивна инвенција и тоа без срам. ''МА - AРА - ЅЕОН'', бабата, мајката и таткото на Зена, грците на туристите ги ''продаваат'' како ''атина'', тие или се неписмени или кријат, најверојатно ја кријат вистината, но не е исклучено и да се неписмени, зошто им одговара така.

По новите откритија пред да дојадат римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), немало ниту ''атињанѝ'', не само ''грцѝ'', ''хеленѝ'', ''елеac'' или ''еленѝ'' и итн, туку имало: ''AЅИ'', ''AЅEИ'' или ''AЅAEOC'' - така наречени денес ''атињанѝ'' - aтино - данајци.

Натписот на данајските монети - ''АЅЕ'' , би можело да значи и: ''А ЅЕ'' - ''дар за ЅЕ'', значи буквата ''А'' одделно од ''ЅЕ'', - ''ЅЕ ОН'' или само ''ЅЕ'', има сигурно, богот на светлината кај аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) се именувал како ''AЅЕ''.

Значи Македонците и другите пред да дојдат римјаните на Пелеопонез, си имале ''работа'' со: ''AЅИ'', ''AЅAИ'', или - ''AЅAAOC'', не со ''атињанѝ'', а името на градот држава, бил: ''AЅA'', ''AЅEA'' или - ''AЅEНA'', полуостровот (Атика) се именувал како: ''АЅЕИКА'' или ''АЅЕНИКА'', фалсификаторите на историските факти се фатени и предупредени дека целата фалсификат историја е откриена.

Македонците во своите натписи најверојатно ги именувале ''атино-данајцитѐ'' како: ''ЅИ'', градот ''Атина'' го именувале како како: ''ЅА'', a полуостровот (Атика) го именувале како: ''ЅЕНИКА'', најверојатно се тие древните имиња, додека градот ''ЅAHA'' не подпаднал под ''данајска управа и асимилација'' и ја додале буквата ''А'' на името богот на светлината Ѕе, од тука: АЅЕ. Данајците потекнувале од Нубија - Горен Египет - Африка.

Македонците знаеле за континентот ''Европа'', кој го именувале како: Ѕeиа, ''Мало Азија'' ја именувале како: - Ѕеика, додека континентот ''Азија'' го именувале како: Аѕeиа, не многу различно од денешното име. Древното име на континентот ''Азија'' дополнително треба да се утврди.

Буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', е посветена на богот на светлината SE. Сега е во пашање и името на градот или акрополот, дали билe посветени на богот на светлината ЅЕ, или нa неговата ќерка Ѕена. Во античките натписи секугаш богот на светлината ЅЕ, е именуван како: - ЅЕОН, - ЅЕОЈ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - SE, - SEOH или SOH, СЕ, ДЕ, - ЗO ИЛ OJ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - КСЕ, кај аsеjо-данајците ''АЅЕ'', но никако, никогаш како ''зеуc'', така може да ги препознавате фалсификатите.

На акрополое во денешна Атина, нема ваков натпис: , овој натпис доаѓа од некој ''декрет'' кој го кријат и може да е фалсификат: , исто и овој натпис на оваа плоча - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА. Нема ниту античка статуа на ''атина'' во акрополе, некои ''записи'' од ромејско тврдат (можеби е фалсификат натписот) дека статуата на Атина била однесена во Костинтинополе, но зошто му носела несреќа на градот, ја фрлиле во морето.

- ''AЅEНA'', ако ја интерпретираме именката: AЅEНA - AЅE НA:

- AЅE - Аѕе

- НA - нa,

заклучуваме дека името на градот се именувал како градот ''нa Аѕе''.

Ние од Македонија е СЕ, ќе ги именуваме како: ''АЅЕИ'' - aѕaјци - aѕејци - аsеjо-данајци (aтино - данајци) или ''АЅЕА'' - Аѕеa - Аѕaнa - Аѕенa (Атина - данајска), ''аsеjо - данајци'' (aтино - данајци), Аѕеика (Атика) или Аѕеника (Атика). После доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), може Атина, но најмалку после 100 година пред п.н.е.

Тоа значи во времето на Александар Македонски немало ,,атињанѝ'', ''хеленѝ'', ''еленнѝ'', ''грцѝ'' или ''грција'', ако најдете такво име, знајте дека е фалсификат.

Ќе ви дадем еден пример како на градот Аѕена, (данаите во римско ja читале ''Аѕина'', буквата ''H'' - ета, тие ја читале како ''И'') и го смениле името на - ''AЅEНA'', натписот кој ви го прикажувам, се шпекулира дека бил од 378-376 година пне, според мене овој натпис е фалсификат или од многу подоцнежен период, но, не е битно: АЅAНА И ОН ОJ, значи: - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА, од тука заклучуваме дека, името на градот го смениле дури по 4 век од наша ера, кога ромеите т.е. црквата од Костантинополе го модифициралa за свои потреби писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и ја исфрлија од азбуката, буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', а ја оставија: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''.

Уште од порано со доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Многу интересна римска кованица, кована во Виена од времето на римската граѓанска војна од 68 - 69 наша ера, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - "ЅE'', обележано со црвено, "SPQR",.. и понатаму од другата страна текст кој не не интересира, значи сите не верувле во лажните богови од фамилијата Џуија.

ОТКРИВАЊЕ НА ФАЛСИФИКАТИ

Благодарејќи на буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', ''среќа во несреќа'' и ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' правописoт, ние сега може да ги отткриваме и препознаваме лажните натписи само со поглед, без испитување во лабораторија (јаглеродно - хемискиот состав) кои натписи се фалсификат или нé сé од нашето ''Македонско времѐ'', примери:

1.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Стјбераион е од римско време, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска мешавина на зборови - фалсификат.

2.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Солун е од римско време, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', џабе ја ''мазнеле плочата грците, зошто имало некој македонски збор - фалсификат.

3.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот од Хефест е од римско време или одвратен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'' - фалсификат.

Божјата буква на Ѕе - ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? , ќе ги испофаќа сите фалсификати, како фак за глувци.

4.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Многу лоши вести за фалсификаторитe, сите треба да знаат дека римјаните ја оставија на користење азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' на потчинетите народи во нивната империјa, но во времето на Октавијан азбуката претрпе промени посебно во ''ромејско'', каде од ''ГРАМ МА'' - ''пишуваj Македонски'', азбуката ја модифицираа и постана ''грама Ма, но од Атика'' - ''грамматика''.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис од Стјбераион е од римско време или целосен чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''малото омега'' која е римски ''производ'', која се појавила И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

4a.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Станува збор за еден фалсификат кој кружи по социјалните мрежи, не знам од каде потекнува, но треба да се истражува потеклото. Треба да се истражува кој го изработил, каде, како е подметнат. Од тука гледаме дека треба да се исконтролираат сите ''археолошки наоди'', одговорните за подметнување на фалсификатите соодветно законски санкционираат и отстранат од Македонската археологија.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис кој се датира од 365/6 година п.н.е., кружи по социјалните мрежи e чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку букватe: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''малото омега'' и ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' кои cе римски ''производ'', кои се појавилe И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот e чист грозен, ''одвртен'',.. - фалсификат.

Грозни фалсификатори, ќе ви ги фатиме и ќе ги одбележиме сите одвратни фалсификати.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Монетата е од времето на римскиот император Севериус, со модифицирано коини, римјаните дозволувале ''коинѝ'', не го забраниле целосно, тие кои го забранија целосно за административни цели сѐ ''ромеитѐ'' и го ставија во служба на црквата.

5.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Многу лоши вести за фалсификаторитe, сите треба да знаат дека римјаните ја оставија на користење азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' на потчинетите народи во нивната империјa, но во времето на Октавијан азбуката претрпе промени посебно во ''ромејско'', каде од ''ГРАМ МА'' - ''пишуваj Македонски'', азбуката ја модифицираа и постана ''грама Ма, но од Атика'' - ''грамматика''.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Овој натпис од таканаречениот археолошки локалитет Исар Марвинци, é од римско време или целосен чист грозен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила И ТОА ПОТОА од времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Hатписот е дополнително манипулиран за да се дојде до ова:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Освен: буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', среќаваме и други букви кои не се типично од Македонскиот период, а вака текстот е неразбирлив за Македонците.

Македонците дод водство на Александар Македонски го раширија писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' до Индија и пошироко, но тоа не значи дека сите натписи на ''коинѝ'' сé на Македонски јазик.

Текстот е нејасен ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', некаква латинско-македонска-данајска мешавина на зборови - фалсификат.

6.

Многу лоши вести за фалсификаторите

Станува збор за еден подметнат натпис на една плоча, каде грците натписот од Атина го подметнале во ''Островот на Ѕe'' - денес наречен Тасо, што е нивна вообичаена практика.

Натписот е на данајски јазик, каде Македонскиот владетел, Василеон Александар Македонски им дал некаква наредба на ''аѕајцитe'' - (атино-данајцие):

Подметнат натпис на една плоча, каде грците (кои не се антички) натписот од Аѕана (Атина) го подметнале во ''Островот на Ѕe'' - денес наречен Тасо.

- - АЅAНА, од подметнатиот натпис, - АЅAНА од натпис во акрополот во денешна Атина.

ЅЕ АИРОС АЛЕКСАНДРОН - ЅЕ НЕБЕСНИОТ АЛЕКСАНДРОН (Василеон Александар Македонски) - натписот е на данајски јазик за аѕајците, значи тие да го разберат.

- TOH ЕЛЛАНОН, што во превод означува: ТОЈ ВСЕЛЕНИОТ, (од десно на лево), a не како што лажат грците. Во зборот ''helli os'', кој е латински збор, базата е ''сонцe'', додека во ''ела н'' базата на зборот е ''дојди''.

7.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија Натписот е од римско време, но според мене е целосен фалсификат, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. - фалсификат.

Грозни фалсификатори, ќе ви ги фатиме и ќе ги одбележиме сите одвратни фалсификати.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија.

 

Кованици од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА, независна територија во римско, во областа Касторија, Македонија

Македонците ја заштитувале својата култура и писмо преку ковани монети, доказ е оваа монета од рано-римското робство:

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

 

КОИНОН МАКЕДОНОН .В(василеос). НЕО. - МАКЕДОН ОН   КОИН ОН (подвлечено со црвено).

 КОИНОН МАКЕДОНОН 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????   ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

АЛЕКСАНДРОЈ левата страна од кованицата и десната страна, таа со коњот: ''МАКЕДОН - НИО (ние) ВЕРОИНОН (латинизирано- ''ВЕРО (вистинскиот), И (и), ОН (тој)'', текстот најдолу, за жал не се гледа добро првата буква: ''?CKOP'', најверојатно е буквата ''Н'', значи - НСКОР, кованица од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА, независна територија во римско, во областа Касторија, Македонија

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

КОИН ОН МАКЕДОН ОН 

император Александар Север''и''ус

Монетите од Македонија воглавно ce од време на владеењето на римскиот император Александар Север''и''ус, од областа ''Касторија'' - Македонија, таму имало ''независна територија'', таа територија се именувала како ''ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА''

 

Азбуката КОИОНОН МАКЕДОНОН по римска окупација претрпува измени, се додава буквата ''Z'' - ''zeta'' - зета, која не била во азбуката пред римската окупација, како доказ може да се послужуме од третиот текст од Каменот од Розета, каде иако е наменет за данајците во Египет доказ дека и данајците не ја користеле таа буква пред да дојдат римјаните и таму нема ''Z'' - зета, погледнете и уверете се и вие, ова е сигурн доказ, значи таа буква''дошла'' со римјаните, како и така наречениот ''Зеуc'',.. значи пред римско нема ''зеуc'', има Ѕе и Ксе - боговите на светлината. На каменот има ''ЅЕОН'' и ја има буквата З, но не таа римската ''Z''.

Многу значајно откритие.

Ѕе и Ксе - Македонските богови на светлината, се бришаат и изветоперуваат и се заменуваат со Аполо - римски бог и итн и итн има и други измени, може да погледнете на фотографијата подолу:

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

Азбуката КОИНОН МАКЕДОНОН по римска окупација

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Значи писмото на божицата мајка - МА, ''напишаното на Ма'' - ''ГРАМ МА'', постана ''напишаното на Ма'', но од Атика, со промена на името на градот Аѕена во ''Атина'' и со промена на името на малиот полуостров ''Аѕеика'' во Атика, од тука: ''ГРАM МА (а) ТИКА'' - ГРАМАТИКА. Така си го присвоија Македонското писмо. Еве колку е '' стар'' зборот ''граматика''.

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Еве го резултатот на тие реформи и свештениците не ги разбираа книгите и натписите, народот уште помалку.

Во борбата за религијата и верниците ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Ѕе, од ''светлина'' постана ''мрак'', со рогови и итн и итн.

Црквата од Костантинопол го проповедала Словотo Божјо на данајски, а заслуга за тоа имала Елена која најверојатно била данајка, женета на Костантин 1-ви, која ја искористила својата положба за тој ерс, значи азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' ја презеде црквата од Костинтинаполe и ја модифицира, избриша некои букви, како на пример, тие ја замениjа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ'' и некои други и додаде некои нови, направија измени на гласовите на некои букви, на пример: ''В'' стана: ''Б'', можете да направите споредба и вие самите и ја адаптирaа азбуката на данајскиот јазик, но, нe на Македонскиот јазик, таа азбука не беше повеќе практична за Македонците, на тој начин извршија културен криминал. Македонците и другите слово-венетски гласни - словени, одбиваа да го учат Словотo Божјо на данајски јазик, затоа излезе потребата да се измисли нова азбука за Македонците и останатите словено-гласни, со тоа да се справат со ''латинската'' пропаганда и асимилација.

КЛИМЕНТ, кој сe до неговата смрт на "27 јули 6424 година" од создавањето на светот, односно до 916 година по новата ера бил преокупиран со импозантна книжевна дејност. Во овој контекст добиваат исклучително значење зборовите на ромејскиот (византискиот) цар МИХАИЛ 3- ти (842 - 867) кој обраќајќи му се на КОНСТАНТИН - КИРИЛ му рече:

"ОТИ ВИЕ СТЕ СОЛУЊАНИ, А СИТЕ СОЛУЊАНИ ЧИСТО СЛОВЕНСКИ ЗБОРУВААТ".

Како што можеме да забележиме иако ''Источното Римско Царство'' имаше многу Македонски одлики и обележја, но ги заборави вистинските Македонци од Македонскиот Полуостров.

Римјаните го забрануваа христијансрвото, нe азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', додека азбуката ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' ја презеде црквата од Костинтинапол и ја модифицира, избриша некои букви и го проповедала Словотo Божјо на данајски.

           Тецалцитеесалците) се одвоиле од Македонија за време на римско и си створиле свое писмо ''КОИН ОН ТXЕЦАЛОН'', но базата ''КОИНОН'' останала, што не е ништо спорно, тоа е исто како денес со Кирилицата, денес има ''Македонска кирилица'', српска кирилица, бугарска кирилица , руска кирилица, украинска кирилица и итн. 

Се претпоставува како што гледаме има пример со ''КОИНОН ТXЕЦАЛОН'' и другите кои ја користеле азбуката ''КОИНОН'' си ја присвојувале, но за тоа треба докази, не зборови. 

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

КОИНОН ТXЕЦАЛОН 

          Алчните грци од 1830, кои денес немаат никаква јазична, културна религиозна и антрополошка поврзаност со античките, сакаат да си ја присвојат целата антика, а не се ''античкѝ'',  користат само модифицирана ''коинон'' азбука, коja е различнa од античкaтa ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' азбука. 

 

CH'SE

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????

v

V

V

 

V

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

>

v
vv

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

v

v

VV

ЅЕ - ДАМКА ИЛИЈА, ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
 
МАКЕДОНИЈАAlexandroy MakedononМАКЕДОНИЈА

 

ЅЕ
ДАМКА ИЛИЈА
ВО
МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
Македонски народни везови

Ова е календар од Украина

Пурпурот во Македонската народна носија

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

1.

ИМЕ: Vesna

е-маил: jovanovskabitola@yahoo.com 

КОМЕНТАР: Koga veke ja spomenavte Ilijada i Odiseja, znae li nekoj kade e originalniot rakopis i so cie pismo istiot e napisan? 

- Македонoн - Добар ден Вecна.... Mоже ли да ја чуеме со кое писмо?,... да надоврзам дека таа приказна е стара минимун 1100 пред Христо.Kako podprasanje ili tema za razmisluvanje, ama ne pomalku i za akcija - koga Makedonija ke sprovede kamapanja za pribiranje, vrakanje i na ostanati kulturno-istoriski ili literaturni vrednosti od depoata i na Sofija, Moskva, Carigrad, a zosto da ne i od Rim ili London 

- Македонoн - генијална идеја.

 

2.

ИМЕ: Димитар

е-маил:
"Dimitar Todorovski" dimitar.todorovski@gmail.com


Date Wed, 22 Jun 2022 20:37:28 +0200
Subject КОИНОН МАКЕДОНОН

Почитувани,

Што се однесува до Коине јас имам еден свој поглед за тоа што значи овој збор иако се сложувам со Вашето објаснување: КОИ НЕ?

Според мене се работи за јазик кој бил вештачки, не природен, односно КОВАН, ИСКОВАН.

Од овој корен имаме изведено зборот ковина(нешто што е ковано, исковано). А што може да се добие со ковање, метал, како и метални парички.

КОВИНА=КОИНЕ. Како што е познато во некои дијалекти на македонскиот јазик постои губење на самогласникот В:

КАЖУВА/КАЖУЕ, КУПУВА/КУПУЕ, ЗБОРУВА/ЗБОРУЕ. Скопско/Велешки.

како и промена на самогласникот А во У итн. Ја сфаќате поентата. КОВИНА/КОИНЕ.

Во Свети Николе има крчма со име МЕЧКУЕЦ. Не се работи за нешто поврзано со зборот мечка туку КОВАЊЕ НА МЕЧ.

А што е уште поочигледно е што во прилепскиот дијалект за КОВАЧ се вели КОАЧ, за КОВАН се вели КОАН. Мајка ми која е од Прилеп кога бев мал ми раскажуваше дека често го носеле коино(коњот) на КОАЧ за да биде ПОТКОАН. Па и името на коњот доаѓа од таа негова особина да биде поткоан. Во Прилеп за коњ велат КОИН.

Во врска со зборот КОВИНА еве неколку примери од словенските јазици:

kovina in Macedonian - Croatian-Macedonian Dictionary | Glosbe

ковина in English - Macedonian-English Dictionary | Glosbe

ковина in English - Serbian-English Dictionary | Glosbe


Овој збор се јавува и во некои несловенски јазици, се разбира влезени кај нив(преку латинскиот јазик) преку Етрурците кои биле Прото-Словенски народ, кои се населиле на Апенините во 9 век ПНЕ доаѓајќи од Балканот(Македонскиот Полуостров). Во Италија и ден денес има топоними од Словенско потекло како: Ломбардија, Равена, Волчи, Венеција итн. За Ломбардија можам да елаборирам од каде доаѓа нејзиното име со посебен е-маил.

Истиот корен КОИН го среќаваме и во англискиот јазик (кој има повеќе од 50 % латинизми/романизми влезени преку Норманите) и се јавува и како именка и како глагол:

coin in Macedonian - English-Macedonian Dictionary | Glosbe

Посебно интересно е што го има и во италијанскиот јазик (од причини образложени погоре) како глагол со исто значење:

coniare in Croatian - Italian-Croatian Dictionary | Glosbe

coniare in Slovenian - Italian-Slovenian Dictionary | Glosbe

coniare in English - Italian-English Dictionary | Glosbe

coin in Italian - English-Italian Dictionary | Glosbe


Со почит,

Димитар

 

- Македонoн - Добар ден

Благодариме за коментарот

КО И НИ - е многу едноставно: ''како и ниѐ'', ''koine'', е на англиски, но се чита: ''коини''. 

Сепак доаѓа од Коин, синот на Каран,  писмото е именувано во негова чест.

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.