v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29.11.2015 Македонија 

  

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - KOИHИ 

ОВА ПИСМО Е МАКЕДОНСКО - Македонсктo писмо - KOИ        

Македонска нтерперпретација на името на старомакедонсиот збор ''КОИНИ'' - КО И НИ - како и ние:

КО - како (''ко'' старомакедонски збор) 

И - и

НИ - ние (''нѝ'' старомакедонси збор) 

''КОИНИ'' - англиската верзија ''koine'',  е бидеjќи англичаните на последната буква ''i', читаат ''e''. 

 

             Диодор го пишува следното:

''Кадмус (кој бил феникиец и основач на Теба), го донел феникиското писмо во ЈОНИЈА - земја во Мало Азија (СОНАРОДНИЦИ НА АТИЊАНИТЕ), кои јонци го применуваат тоа писмо и додаваат 5 нови додатни знаци. (110 III p.305).

 

соодветни
феникиски
букви
   
English       букви      
Aleph Алеф Alpha     A      
Beth Бетх Beta     Б        
Gimel Гимел Gamma     Г        
DalethДалетш Delta     Д        
HeXe Epsilon       E    
Zayin Заиин Zeta     З      
Heth Хетш Eta     e,        
Teth Тетш Theta     Тш      
Yodh Иодш Iota     И      
Kaph Капш Kappa     К      
LamedhЛамедш Lambda       Л    
Mem Мем Mu     М    
Nun Нун Nu     Н    
SamekhСамекш Xi       X      
Ayin 'Аиин Omicron       o    
Pe Пе Pi       П    
Res Pecш Rho     P        
SinCин Sigma     C    
Taw Тав Tau     T    
Waw Вав Upsilon       ипсилон        
Ayin 'Аиин                
Omega       O        
             
феникиското писмо

Кадмусовата палата во Теба, град држава уништен од Александар Македонски, е откриена и потекнува од времето околу 1400. г. п.н.е. или нешто по касно.

      Додека феникијците го земаатат древното македонско писмо од Илион - Или Ада,.. Земјата на богот Ил - богот на Сонцето и го користат за свои потреби.

Илион подоцна преименуван во Троја од атињаните за нивни потреби од познатата македонскa книга Илиада и Одиесеј, омилената книга на Александар Македонски.

Народот од Илиада е од македонско потекло или така наречени Bенети.

Венетско писмо

Венетско писмо - кoини

Македонсктo писмо - KOИHИ 

Македонсктo писмо - KOИHИ.

   Монета од Александар ПРВИ  владетел на Македонија од 498 п.н.е до 454 п.н.е..

 Писмото ''коини'' е Македонско.

    Македонците, официјално за потребите на македонскиот двор во 498 г. п.н.е. го употребуваат писмото ''коини'', од страна на Александар ПРВИ, значи најмалку 100 години пред атињаните, Атина, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61) гo ''вовелa'' пиcмo ''KOИHИ''.

Писмото ''коини'' е усовршување на венетското и феникиското писмо.

Значи АТИЊАНИТЕ го применуваат тоа писмо ''коини'', дури во 403 г. п.н.е.. Тоа означува дека атињаните пред 403 година п.н.е. БИЛЕ НЕПИСМЕНИ.

Атињаните во тоа време биле сродници на јонците од Мало Азија. Македонците никпогаш не биле сродници на јонците од Мало Азија, така наречените ''антички грцѝ'', денес с ''античките јонци од Мало Азија'', атињаните европските сродници на јонците од Jужна Европа - Данаите (според Каменот од Розета), од тоа време и плус 6 други градови држави - кои биле нарекувани како ''Данајцѝ'', (според натписот од Каменот од Розета), здружени во една воено религиозна организација - Амфиктионијата.

АНТИЧКАТА ATИНСКА ПИСMЕНОСТ НЕ Е ПОСТАРА ОД 403 г. п.н.е.

    На териториитe на некогашните градови држави - Амфиктионијата - градови држави кои биле религиозна организација. Амфиктионијата, организирана од 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса е формирано ПРВОТО ГРЧКО кралство, ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 ГОДИНА. 

 

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

1.

ИМЕ: Vesna

е-маил: jovanovskabitola@yahoo.com 

КОМЕНТАР: Koga veke ja spomenavte Ilijada i Odiseja, znae li nekoj kade e originalniot rakopis i so cie pismo istiot e napisan? 

- Македонoн - Добар ден Вecна.... Mоже ли да ја чуеме со кое писмо?,... да надоврзам дека таа приказна е стара минимун 1100 пред Христо.Kako podprasanje ili tema za razmisluvanje, ama ne pomalku i za akcija - koga Makedonija ke sprovede kamapanja za pribiranje, vrakanje i na ostanati kulturno-istoriski ili literaturni vrednosti od depoata i na Sofija, Moskva, Carigrad, a zosto da ne i od Rim ili London 

- Македонoн - генијална идеја.

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.