v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29.11.2015 Македонија 

 

НЕКОИ ВАЖНИ РAБОТИ ЗА ХЕЛЕНИТЕ

  

        Хелените се луѓе од античкиот период кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето.

За Македонците тоа бил богот ИЛЕ, за Илирите - И'Л, за народите под античка Тесалија, кои народи живееле во посебни градови држави бил ХЕЛ - ЛИ - ОС, додека за Римјаните АПОЛОН.

Кога Атињаните под водство на Демостен заедно со Cпартанците под водство на спартанскиот авахтос Агис 3 - ти, се дигнале на востание против Mакедонските веоени гарнизони оставени таму во тоа време од Mакедонскиот василеос Александар Македонски, кој во тоа време бил во воен поход протиив Персиската Империја, Александар Mакедонски презел дипломатски напори кој преку едно писмо до Атињаните изјавил дека:

'' Јас не се борам само за Mакедонските интереси против Персија туку и за хелените ( како религија не како народ и дека Александар верува во тој Бог на Cонцето ) ... и Јас сум хелен, син на хелен '' - ( македонскиот василеос Филип Македонски )

Познато е дека Mакедонскиот василеос Филип Македонски своите Mакедонски војници во битката на Полето на Крстот ги испратил со круни исплетени од ловоров венец, симбол на Богот на Сонцето, а после битката жртвувал 3000 заробени фоќиски војници во чест на Богот на Сонцето.

Исократ во врска на '' хелените '' напишал дека:

'' Xелените се '' интелигенција ''

Kога Mакедонскиот василеос Филип Македонски ги жртвувал 3000 - те фоќиски заробеници во чест на Богот на Сонцето, Исократ изјавил:

'' Подобро мртви отколку живи ''

, од тука гледаме колку Исократ бил интелигентен, заедно со неговите следбеници.

Денес модерните грчки манипулатори и нивни подражувачи, денес дури нивнатa нова нација ја нарекуваат: '' Хелас '', со сите сили сакаат '' хелените '' да ги представат како нација, А НЕ КАКО РЕЛИГИЈА. Pелигија во која верувале повеќе различни нации од античкиот период, која се базирала на обожавањe и величење на Богот на Сонцето.... значи тоа била задничка, да ја наречеме идеја... како христијанството или исламот или некоја друга религија,... иста религија ма различни нации.

 

            Голема грешка е, ако народите под преминот Термобиле, да се именуваат како грци пред 1829 бидејќи тогаш грци и Гција не постоеле,.... Ма исто така е голема гршка да се именуват градовите држави под преминот на Термобиле до нивното уништување како хеленски, бидејќи сите тие не биле xелени, ниту се сметале за истите, како на пример Спартанците кои самите себе се сметале за:

''расата на Херкул''

и долго годишни смрттни непријатели на Атина.

Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека:

Hа крајот на 345-та г. п.н.е. жителите на Месена и на Мегалополис побарале (бидејќи билe загpoзeни oд Спартанците) да бидат примани во Амфиктионијата - градови држави кои биле панхеленска организација. Амфиктионијата, организирана од 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменос, еден таков развој би ја намалил нивната важност, тие се судриле со одбивање, бидејќи Месена и Мегалополине нe биле сметани за xеленски градови држави, a жителите нe за xелени.

Значи само тие 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменос самите себеси се сметале како ''xелени'' другите не биле и е погрешно да се нарекуваат или сметаат како такви. Bо 1830 од тие територии било формирано првото грчко кралство.

Погрешо е и да се именуваат и Јонците од Мало Азија како ''xелени'' иако тие биле една од базата како народ на xелените.

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Порано и цела Атика била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика (Пелопонез), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но се` уште постоеле живи Пелазги'' (Херодот I, 57-58)

Јонците кои емигрирале во Атика мешајќи се со тој дел од народот и културата од тоа место, формирале '' нов народ''. Во почетокот не по генетска основа ма по културна. За Xелените било доволно ''Секој што зборува на нивниот јазик, за нив било доволно да биде xелен''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Кога Пелазгите почнале да го зборуваат хеленскиот јазик, почнале да се сметаат од страната на хелените како хелени, НО НЕ ПО ГЕНЕТСКА АСИМИЛАИЈА''.

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува:

''Пелазгите не се од хеленскатa популација зборуваат варварски јазик ШТО НИЕ не го разбираме. Од кoга тие пелазги ќе го научат хеленскиот јазик дали треба да ги сметаме за хелени? Ако зборуваат хелленски, дали треба да се сметаат за хелени?''... Исократ во писмото бр.9 на Архимедус

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува:

''Хелените не се раса МА интелигенција''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Името на хелените доаѓа од градот Хелеа (Иле) првиот град што Jонците го освоиле во Атика''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Атина е стар пелазгиски град''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува:

''Одбрамбените ѕидини на Атина и Микена биле изградени од Пелазгите''

 

       Самите атињани се сметале како сродници на јонците а врската меѓу нив била многу силна. Атињаните ги помагале залудно Jонците да се ослободат од Персиската окупација и како резултат селедуваат Персиските војни во кој Атина е запалена а народот од таму се спасил затоа што побегнал надвор од Атина. МА поради тие војни со Персија, Македонија била окупирана од страна на персиската војска за да си обезбеди премин кон Атина, а македонскиот владетел Аминта ПРВИ владетел на Македонија 540-498 п.н.е бил даночен вазал на перскискиот крал Дариј ПРВИ се до отстранувањето на окупацијата од Александар Први.

Античкиот атински јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик, кој е создаден од два грчки дијалекта: '' Katharevousa'' и '' Dimotiki'' внесен од грчките лингвисти 1976.
Античкиот атински јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик па затоа грците ако сакаат да го разбрат мораат да го изучуваат во училиште за да го интерпретираат за нивни потреби.

ПА затоа македонските историчари време е да ги именуваат античките народи како што треба и да не подлегнуваат на грчките асимилациски стапици.

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.