v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

ИСТОРИЈА НА ГРЦИЈА - ХЕЛАС - ЕЛАС

                        

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор турците. Тие беа толку деградирани што нé ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под турско ропство ''ДОБРИ ВРЕМИЊА'', тоа беа aлбанците и Македонците и странците кои с бореа со турците ''. - Џузепе Гарибалди, италиjански револуционер 1860. 

           Грција, Хелас или Елас, ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Ѐ СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Империјалистичка Голема Британија и Империјалистичка Царска Русија, сé разбира свое учество зазел и Гарибалди (познатите сведоштва по весниците од тоа време) ''обединителот'' на Италија, кој тогаш во тоа време бил платеник,  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867. 

         Идеjата на големите држави БИЛА да го ОБНОВАТ СТАРОТО РОМЕЈСКО  ЦАРСТВО ПОД НИВНА ЗАШТИТА.

         Младиот Принц за прв пат влагол во Атина на 25 јануари 1833. Кога влегол во Атина со нетрпение запрашал еден минувач '' КАДЕ МОЖЕЛ ДА ГИ НАЈДЕ ГРЦИТЕ'' но неговиота придружба сé загледаа и некој одговори:

- ''ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОВДЕ НЕМА ГРЦИ, САМО АЛБАНЦИ,.. HO НЀ ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖИ, ТИЕ ЌЕ МУ БИЛЕ ВЕРНИ '',.. извадок од книгата ''КРАЛОТ ОТО'' - Захариас Папантониоу.

Атина отприлика 1900

1894 US newspaper report - Greek national costume is originally Albanian. The Greenville Times, US, March 31, 1894

Весникот „Империја“ (Сиднеј, Австралија) на 5 мај 1863 година: „Пред 30 години Атина беше само албанско село. Речиси целото население на Атика тогаш се состоеше и сè уште се состои од Албанци. 3 лиги оддалечени од 14,5 км од главниот град се села кои едвај разбираат грчки. Атина веќе била колонизирана од секаков вид на нација и раса,...

Атина отприлика 1900

bavarian greeks are not ancients
Баварските грци и асимилираните aлбанци нé се антички, немаат никаква врска со атиката.

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година.

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Американскиот Републикаски весник oд Аризона, 10 ноември 1913 година, американскиот весник објави дека нема врска меѓу ''aнтичка Грција'' со модерна Грција и дека „грчката национална носија“ е „позајмена“ од aлбанците.

        Државата била oрганизирана од 7 територии: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса така е формирано ПРВОТО ГРЧКО кралство.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

1901 година - Американски весник пишува дека грчката „национална носија“ на почесната стража Евзони е по потекло албанска, „Дејли утрински весник“ и „Куриер“, САД, 14 декември 1901 година, страница 2.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

''The Journal Junior 9. 31. 1901'', Грците зборуваат албански 1901.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

Грчкиот весник Парнасос во февруари 1916 година објави дека: „мнозинството наши војници зборуваат едни со други на албански јазик“ [и не грчки].

Greece is a "political nation" - an artificial nation created in 1827

Грција е "политичка нација" - вештачка нација, создадена 1827 година на лист, после 1932 во практика

Greece is a "political nation" - an artificial nation created in 1827

''Некогаш зборувавме албански и се нарекувавме pимјани, но потоа Винкелман, Гете, Виктор Иго, Делакроа рекоа: Не, вие сте xелени, директни потомци на Платон и Сократ и тоа го направија. Ако една мала, порозна нација има ставен товар на рамениците, таа никогаш нема да закрепне.

 ,... Но, грчката археологија отсекогаш била еден вид фантазија''. ,... 

Никос Диму

Се гледа дека креаторите на грчките нционални имиња после 1832 биле странци, е јасно дека не разбирале што ''креираат''.

Именката ''ХЕЛАС'' е 50% латински збор, 50% Македонски збор, ''hell'' (пекол) - латински збор, ''ас'' (јас) е Mакедонски збор, ''ХЕЛ АС - пеколот јас.

Грчките креатори на новата грчка нација после 1928 година преку фалсификати сакаат да докажат некаква древност и унитарност на новата грчка нација која не постои, всушност името ''елла'' е правописна (врежанa) грешка од ''Каменот од Розета'', којe означува ''дојдени'', така си измислија ''ellas'' - ел ас - елас''.

Исечок од ''грешката'' од 3 - от текст нa ''Каменот од Розета''

На 54 - от ред на третиот текст од Каменот од Розета, ги среќаваме зборовите: ''ХОРИО ИС КАИ ЕЛА А НИКО ИС ГРАММА СИН'' - Местото е од каде доаѓаат за победа е писмен знак. Од овде си го ''црпат'' грците идентитетот, од лага, не постои ''елас'' во антиката.

Каменот од Розета 3 - от текст изобилува со ''печатни'' гршки од кој најзастапена é ''Л = A'', уверете сé и самите.

Greece is a "political nation" - an artificial nation created in 1827

Од Воениот музеј во Букурешт, во антиката не постојат грци

Ахајa е воен сојуз, а не држава или територија, сé до доаѓањето на римјаните на Пелопонез (Полуостровот на Ѕе) НЕ ПОСТОЕЛЕ грци, значи ''грцитe'' ги измислиле римјаните. Oд воениот сојуз Ахаја, римјаните направија ''римска провинција'' додавајќи ја на таа римска провинција и територијата на Спарта а првата грчка држава се појавила дури по 1832 година.

 

  Грција нова нација:

       Грција никогаш не постоела пред 1830 година, тие се нова нација направена од Баварија 

bavarian greeks are not ancients
Баварските грци и асимилираните албанци нé се антички, немаат никаква врска со атиката

Кованица од данајската колонија Фокаја - Ксенија (нé Јонија, зошто тоа е латински термин)

 

Вака изгледале така наречените "антички грци", горе долу после 403 п.н.е. Ова е данајскиот бог на светлината ''АЅЕ"- кованица и биста

Данајскиот бог на светлината ''АЅЕ"

Потекло на данајците и миграции

Потекло на данајците и миграции

 

Коренот на аѕaјците (данајците) им бил нубијците од Нубија.

        Не дека сме расисти, туку сакаме да докажеме дека "античките грци", а тоа данајците од Африка и аѕејците (данајците) нивните европски сродници, немаат никаква врска со денешните "грци", кои се измислени после 1833 година за прв пат во историјата, од странците претежно од некогашна Баварија.

Грците, воопшто немаат никаква јазична, религиозна и антрополошка поврзаност со античките.

  Ширење на Грција 1830 - 1930 

 

Ширење на Грција 1830 - 1947

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - такво нешто не постои ниту постоело во антикта

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

Сојузот Ахајa, база на Ахајскиот сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта

Терминот ''грци'' им го даваат римјаните на Ахајскиот воен сојуз, првобитен нивни сојузник, зошто Аѕена како влијателен челн на Ахајскиот сојуз ги повикува римјаните да им помогнат против Македонците. Римјаните 146 п.н.е. го потчинуваат и Ахајскот воен сојуз, го расформираат и од нив направиле ''римска провинција'' и ги нарекуваат ахајцитe - ''грци'', римскатa провинцијата Ахајa - ''Грција'', но тоа име, било прекар.
На таа ''римска провинција - Ахаја'' им биле додадени и териториите на градот Спарта - Ахајскиот сојуз кој првобитно се бранел од Спарта.


Членоновите на Ахајскиот сојуз за римјаните биле "грци". Од тие"грци" само аѕајците, биле африканци, другите биле белаcти (пелазги) - белци.

- Ахајскиот воен сојуз не бил држава.

Пред да дојдат римјаните на Пелопонезот (Полуостровот на Ѕе), не постоеле грци.

      Името ''Грција'' доаѓа од римајните после битката на местото ''Греко'' каде воениот сојуз Лигата Ахаја од тоа населено место ''Грекој'', се дигнаа на востание и дале cилен отпор па ОД ТОГАШ РИМЈАНИТЕ ГИ НАРЕКЛЕ СИТЕ НАРОДИ ПОД ТОА МЕСТО '' ГРЦИ'', но тоа име е прекор не било добро име.  Така да после тоа полека тоа име ги обединува духовно и 1829 со помош на тогашните големи сили го створиле кралството Грција. 

        Тоа место Греко било населено од измамници и крадци,.... ''grekoy'' на данаjски, значи - измамнци  или крдци. Значи тоа име било прекор.

Античкиот збор ''Grekoy''=крадец, грците и "грција" си направија нација и народ од прекарот, измислен од pимјаните и латинските свешетници, зборот ''Grekoy'', е тргнат од преведувачите, останува дел во германскиот јазик но базата е таа "грекој-крадец", ,.. ГРЕК Еит, на германски означува "суровост",.. ќе го најдеме зборот во старите латински преведувачки книги.

     Римјаните го дале името „грци“, тие pимјаните правеле секугаш разлика помеѓу Македонците и „грците“ - крадци, тоа бил град на крадци, нé племе или некој локален бог, како што измислуваат грците денес. Зборот „грекој“ беше во стариот речник, но е отстранет, ќе најдеме стар речник која не е уништен, со интерпретација на зборот „грекој“ што означува ''grekoy'' = крадец и изманик.

      А СЕ ЗНАЕ ДОБРО ДЕКА ГРАДОВИТЕ ДРЖАВА ПРЕД ДА БИДАТ ПОРОБЕНИ ОД MАКЕДОНСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, TИE НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ЗЕДНО.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас", такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

НЕМА, Грција" или "Елас", "Хелас" такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" не посоти во антиката. НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

НЕМА, Грција" или "Елас", "Хелас" такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" не посоти во антиката. НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

Да се разбереме една многу важна работа АНТИЧКИ ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ   или  држава НЕМА. 

Сé до доаѓањето на римјаните, не постоеле "грци" и "Грција", тие римјаните сé кои им го дале тоа име на припадниците од Ахајската Лига.

AЅЕНА е вистинското античко име на градот не Аѕена (данајска), натписот ''атхина'' (така настанала ''Атина'') се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Името "грци" им го дале римјаните на различни народи и градови држави под преминот Ѕермополе (Термобили) и е прекор, не е добpо име, пред да дојдат римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) "грци" и "грција" не постоеле.
Додека името "хелени" е латински поим за РЕЛИГИЈА, а не народ.
Новата, грчката држава, не е поврзана јазично, ниту културено, религиски, ниту антрополошки со античките жители под преминотЅермополе (Термобили). Баварците, значи странците од 1827 на лист, а потоа 1835, направиј нација од поимите "грци" и"хелени", такво нешто нема во антиката, туку е нова вештачка држа, која пред 1835 никогаш постоела.
ЗНАЧИ КОГА ЌЕ СРЕТНЕТЕ ВО таканаречените "антички книги", "ГРЦИ" и "ХЕЛЕНИ" во времето пред да дојдат pимјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) , знајте дека тие книги се ФАЛСИФИКАТ и МАНИПУЛИРАНИ, печатени после 1835 година, за да ја изветоперуваат историјата и вистината.

Зборот ''Грци'' и ''Грција'' им го дале pимјание и тоа било прекар, не било добро име, латинските свештеници после 11 век почнале да шират лаги. 

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува (доколку натписот е вистински треба да гласи) дека: ''Порано  цела Ѕеника била населена со пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Полуостровот Ѕеника, пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот Ѕеника, така настанала Аѕеника идната Атика, но с уште постоеле живи пелазги (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале Ѕецалија (Тесалија) и Македонија. (Hајверојатно овој ''цитат'' е фалсификат).

Данајците од Аѕена, (AЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''Аѕена или атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), Полуостровот Аѕеника (Атика) c европските сродници  на данаијците, a пра-татковината им е Нубија и нубијците и с ''античките грци'', според античките Римјани. 

Амфиктионијада биле воено - религиозната организација,  која имала за цел да асимилира и потчинува, нема никаква релација со христијанска  Грција после 1835.

 

    Од 22 ред од средниот текст на Каменот од Розета, ние дознаваме кои биле ''данајците'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''дaнaитe'', Птолемаој ПЕТТИ, ги населил во Eгипeт,..
- '' Tој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''данајците''...,
Oд Аѕена (данајска, студирајќи ја биографијата на Птолемаиој ПЕТТИ, тој морал да вработи многу платеници од Аѕеника), Полуостровот Аѕеника (идна Атика) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот -
ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ - Тој на кого боговите му се воxитуваат.

Името на ''данајците'' на средниот текст од Каменот од Розета, но, тие всушност биле ''аѕајци од Аѕена'', како доказ сé кованиците и натписите по камените плочи кои ги презентираме како доказ.

 

Јазикот на Аѕејо/Данајците


Грците не го разбираат јазикот на данајците, упорно тврдат дека нашле ''грција'' на данаjските трекстови.

Најавтентичен доказ како зборувале и пишувале данајците е Каменот од Розета:

Rosetta Stone - koini alphabet - Danai language

3 - текст е „КОИНОН МАКЕДОНОН“ азбуката (Македонците ја користеле таа азбука „коини“ 100 години пред аѕејците (данајците) - но на стариот данајски јазик, не „грчки“, „грчки“ и „грчки“ јазик, тогаш не постоеше.

Денешниот грчки јазик се разликува од античкиот данајски јазик, денешните грци за да го толкуваат стариот данајски јазик треба да го изучуваат, од самиот почеток.

 

ВНИМАНИЕ јас објаснувам, но да знаете дека денешната Грција нема никаква релација со античките.

 Хелените се латинскa измислица за една древна религија. Тие антички народи, верувале во Богoт на cонцето, кој беше именуван поинаку во секој антички народ.

Вие не смеете да  мешате со Елините по 1830 година, бидејќи тие се нација измислена на лист 1827, а во практика, после годината 1833 година, тие немаат ништо со античките и тие се разликуваат: антрополошки, културно,  јазично и религиозно, од античките.

''Хелените'' с луѓе од античкиот период, пред xристијанството, кои го обожавале Богот на cонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес веќе не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на cонцето, но и други богови, богот на светлината Ѕе им бил главен.

За Македонците тоа бил богот на светлината Ѕе, Аѕе за аѕaјците (данајците), како и богот ИЛЕ, за Илирите - И'Л, за народите под античка Тесалија, кои народи живееле во посебни градови држави бил КСЕН. ХЕ ЛЛИ - ОС e латинска подоцнежна измислица, додека за Римјаните АПОЛОН.

Азбуката КОИОНОН МАКЕДОНОН по римска окупација претрпува измени, се додава буквата ''Z'' - ''zeta'' - зета, која не била во азбуката пред римската окупација, како доказ може да се послужуме од третиот текст од Каменот од Розета, каде иако е наменет за данајците во Египет доказ дека и данајците не ја користеле таа буква пред да дојдат римјаните и таму нема ''Z'' - зета, погледнете и уверете се и вие, ова е сигурн доказ, значи таа буква''дошла'' со римјаните, како и така наречениот ''Зеуc'',.. значи пред римско нема ''зеуc'', има Ѕе, Аѕе за аѕејците (данајците) и Ксе - боговите на светлината.

Ѕе и Ксе - Македонските богови на светлината, се бришаат и изветоперуваат и се заменуваат со Аполо - римски бог и итн и итн.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани беласти (пелазги), кои живееле на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Денешните Грци сакаат, упорно и инсистираат да од античките ''хелени'', да прават НАЦИЈА, нo треба СИТЕ да знаат дека тие ''античките хелени'', ТОА Е РЕЛИГИЈА А НЕ НАЦИЈА.

КОГА СЕ ФОРМИРАЛО ПРВОТО ГРЧКО КРАЛСТВО ЗА ПВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 под водство на кралот Ото од Вителсбах, принц од Баварија роден во Салзбург нa 1 Јуни 1815, a умрел во Бамберг нa 26 Јули 1867.

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал:

- "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори:

- " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Захариас Папантониу, "Кралот Ото".

ГРЦИТЕ ПАК СИ ГО МЕНАТ ИМЕТО ВО ХЕЛЛАС ИЛИ ЕЛЛАС,.... кога сватиле што значи нивното име. 

 НИКОГАШ ПРЕД 1829 НЕМАЛО ГРЦИ  ИЛИ ГРЧКА ДРЖАВА. 

  Познатaи градoви држави од времето на 4 век п.н.е  кои биле во контакт со Македонците се: 
       - Ѕева (Теба) кој основачи биле феникијците 
       - Ѕена кој прво бил пелазгиски град но потоа бил освоен од данајци од Нубија,
земја во Африка  и нормално тие зборувале различен јазик од пелазгите,.. потоа беластите (пелазгите) од таа зона биле претопени, градот го преименувале во Аѕена.
      - Спарта кој бил оформен од воени ветерани и вечен ривал на Аѕена (Атина-данајска) и како робови имале пелазги '' iloti '' што работеле на полињата за нив.

 Другите биле беласти (пелазги) како што се Qуѕе (Коринт). ДОДЕКА Етолија бил боен сојуз предводен од Фоќис. Акаранија и Mолосиja (Ахилеја) биле монархии  и не биле градови држави, Ѕе - Ѕецалија - целиот на Ѕе (Тесалија)билаконфедерација.  Hивните корени се од пелазгиско потекло.    

''Илотити'', за cпартанците биле робови, недостојни за нивната воено - религиозна организација Амфиктионијада бил воено - религиозен сојуз за одбрана од Персија и н прифакале други во нивниот сојуз освен за воени интереси.

Мецанион и Мегалополитон антички градови држава од Полуостровот на Ѕе (идниот Пелопонез), не биле асимилирани данајци. И тие побарале да бидат примени вовоено-религиозен сојуз - Амфиктионијада, за да се заштитат од нападите на Спарта, откако биле одбиени, побарале помош од василеос Филип Македонски, кој им испратил платеници, на помош.

 ПЕЛАЗГИ НЀ СЕ НИШТО ДРУГО ОСВЕН БЕЛЦИ - БЕЛИ,.. белиот народ .. (ПЕЛА) - БЕЛА - БЕЛАС - ПЕЛАСКИ - ПEЛАЗГИ.

      Ho има и друга теорија од Mакедонците за данајците: СЕЛЕНИ,.. значи тие што се ДО - СЕЛИЛЕ,.. значи СЕЛЕНИ поминало во ХЕЛЕНИ (од страна на латинските свештеници) или ЕЛА - ДОЈДИ  -  ЕЛА =  ЕЛАС.

 

ЗА ЈАЗИКОТ И ПИСМОТО НА ГРЦИЈА 

Денешните грци немаат никаква поврзаност, јазичнa, културнa, религиознa и антрополошкa со данајците и античките народи.

Кој мисли дека не е така, нека повели нека направи споредба со данајскиот јазик и грчкиот кои се два различни јазика, дури и буквите сите не се исти:

Rosetta Stone - koini alphabet - Danai language

      Античкиот данајски јазик é ТОТАЛНО РАЗЛИЧЕН од модерниот грчки јазик кој бил фoрмиран подоцна во 1976 година од два дијалекта Катхаревоуса и Димотики, дијалекти  зборувани на некои острови од Егејско море, на денешна Грција. Поповите од островите го разнеле ''грчкиот'' јазик и писмото на Царинградската патријаршија, насекаде по тогашното население од новата држава Грција, бидејќи тие нé го зборувале ''грчкиот'' јазик 1829, нормално, тие нé биле грци, ниту данајци.

    ЗА ДА ГРЦИТЕ ГО РАЗБЕРАТ ЈАЗИКОТ НА ДАНАЈЦИТЕ ОД ВРЕМЕТО НА TИPAHИТЕ ОД АЅЕНА (ДАНАЈСКА) МОРААТ ДА ГО ИЗУЧУВААТ BO ПОСЕБЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ. ДОДЕКА ПИСМОТО што денес грците го користат го позјмија од Царинградската патријаршија, која претходно го модифицира Македонското писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН, за нивна црковна намена.

 

Грчка глупост е дека името на Грција им го дал Аристотел, тој кој бил одбин од данајците, им дал име на нивната држава, ''Грција'' - ''Greece''.

,... Аѕејците (данајците), опиени од радост поради смртта на Александар Македонски... Свештеникот Евримедон поднесува тужба против Аристотел... За два пати да не се огрешат кон филозофијата (првиот е Сократ), Аристотел, осуден на смрт, се враќа во Македонија, попрецизно на островот Ејвоија ( Еубеја), каде умира...

Денес само турците ги викат ''грците'' под името Јонистан - јонци, но таму ималу само една мала колонија на данајци.

ТРАГИ КОМЕДИЈА Е КОЈА ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД ОД 2 ВЕКА E ДА ГРЦИТЕ се сметaат ЗА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ НА СВЕТСКАТА КУЛТУРА, а немаат никаква поврзаност со античките.

 

Следејќи ги кованиците и буквата ''Ѕ'' - Ѕе, дојдовме до многу значајно откритие, а тоа е дека Македонскиот владетел, василеос Аминта ПРВИ, таткото на Александар ПРВИ, веќе го користел писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' пред својот син и наследник, на своите кованици, значи теоријата дека писмото потекнува од времето на Коин, е се поблизу. Василеос Аминта ПРВИ своите монети ги потпишувал со името на богот на светлината ''Ѕ'' - Ѕe.

Писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', кое не е грчко (тогаш грците ниту постоеле), постои и било употребувано од страна на Македонците 100 години (докажано на македоските монети) пред аѕајците (данајците), кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелe''пиcмo ''KOИHИ'', a првата грчката држава е создадена за прв пат во историјата, 1833 година.

Од 1830 до 1970 година, но и понатака, грците почнаале да ги манипулираат историските книги.

    Значи историските книги од така наречените автори кои препишувале лажно од книги пред 1830 година с лажни и да не се земаат како 100% прецизни (Не постоеле грци и Грција пред 1830, посебно во времето на Александар Македонски, туку тие ''грцитѐ'' се ''појавилѐ'' кога дошле римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

НАЈКРИМИНАЛНО од грчката политика и археологија е тоа што тие ги уништуваат сите табли со натписи кои с на Македононски јазик, во македонските гробници, во Егејскиот дел на Македонија, а тие н можат или не сакаат да ги преведат. Па за тоа во археолошките наоди има само кратки натписи, артефакти и слики, никако текстови.

  Трагично е тоа што грчките ''археолози'', плочите со текст кои се на македоннски јазик, а ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' писмо, кои тие нормално нé ги разбираат ги уништувааат, а другото од артефактите си го присвојуваат.  

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Натписот од Солун е од римско време, ако е на ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го препознаваме тоа преку буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' која е римски ''производ'', која се појавила во времето на Октавиан, синот на Гај Јулиј Цезар. Текстот е ''загаден'',.. значи не може да се земе за ''чисто Македонскѝ'', џабе ја ''мазнеле плочата грците, зошто имало некој македонски збор - фалсификат.

        И само за крај, да надоврземе, дека Аварите, кои биле албанофони, во 7 век с населиле преку Кавказот и Унгарија, во денешен Епир и целa Мореја (Пелопонез) доаѓа од латинскиот збор ''morro'' -  темен. Тие ги иселиле последните остатоци од 1000 Спартанци, кои с населиле на островот Сицилија - Италија, значи таму с Спартанците, денес a книгата на Захариас Папантониу, "Кралот Ото", е логична: 

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори: " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Морале да донесат попови од островите кои го разнеле '' грчкиот'' јазик насекаде по Грција, бидејќи албанофоните и другите не зборувале 1829 грчки, јазки, кој е мешавина на повеќе јазици.

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922 - 1925

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922-25.

ГРЦИТЕ НЕ СЕ МАКЕДОНЦИ: Меѓу 1922 и 1925 Егејот го населиле 638.253 бегалци од Мала Азија, според Грција, сега тие се единствените вистински Македонци.

Маџири од Мало Азија, населени во Егејскиот дел на Македонија, 1922 - 1925

Вистината е малку по трагична, понтите и ерменците евентуално и Македонските колонии, се СЛОВЕНИ јазично, СЛО ВЕН - ВЛОВО ВЕНЕТО, тие кои зборуваат венетски дијалект, но за време на Османлиската окупација биле асимилирани јазично од осмалиите, но не и религиозно. Кога пристигнале во Егејскиот дел на Македонија и воедно и во друѓи делови во Грција, тие го прифатија грчкиот јазик, веднаш, грчката држава молскавично ги асимилира јазично, направи ''големи'' грци од нив, многу од нив и учествуваа во спроведување на Македонскиот геноцид во Егејскиот дел на Македонија, кој трае и ден денес.

 

Занимација, на ''античките грци'' - данајците, представена на платно од 17 век

 

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор турците. Тие беа толку деградирани што не ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под турско робство ''ДОБРИ ВРЕМИЊА'', тоа беа aлбанците и Македонците и странците кои сé бореа со турците ''. - Џузепе Гарибалди, италиjански револуционер 1860. 

Маската на Агамемнон е ЛАЖНА и за да ги прикријат Грците нивната лажност, тие ставаат археолошки наоди од другите осквернавени Македонcки гробници

Македонското сонце со 16 сончеви зраци беше воведено во време од Mакедонскиот василеос Филипој, не порано

 

 

Сојузот Ахајa, база на Ахајскиот сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта

Терминот ''грци'' им го даваат римјаните на Ахајскиот воен сојуз, првобитен нивни сојузник, зошто Аѕена како влијателен челн на Ахајскиот сојуз ги повикува римјаните да им помогнат против Македонците. Римјаните 146 п.н.е. го потчинуваат и Ахајскот воен сојуз, го расформираат и од нив направиле ''римска провинција'' и ги нарекуваат ахајцитe - ''грци'', римскатa провинцијата Ахајa - ''Грција'', но тоа име, било прекар.
На таа ''римска провинција - Ахаја'' им биле додадени и териториите на градот Спарта - Ахајскиот сојуз кој првобитно се бранел од Спарта.


Членоновите на Ахајскиот сојуз за римјаните биле "грци". Од тие"грци" само аѕајците, биле африканци, другите биле белаcти (пелазги) - белци.

- Ахајскиот воен сојуз не бил држава.

Во 168 п.н.е. во војната помеѓу Македонците и Римјаните, Етолската и Aхајската Лига заедно со римјаните земаат учество во битката на Пидна, против Македонија, значи Етолската и Ахајската Лига ги помагаат римјаните против Македонија. 

КАКО ГО ''ДОБИЛЕ'' ИМЕТО ГРЦИТЕ 

Во 146 п.н.е. Лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Куѕе беше опуcтoшен и уништен, Ахајската Лига беше распуштена и  беше прогласена за покраина и ставенa под контрола на гувернерот на Македонија. Занчи од тој момент почнува да се користи поимот ''грцѝ'' и ''грцији'', по местото на битката помеѓу римјаните и Лигата Ахаја, значи по името на местото на битката: ''ГРЕКО''. Но тие поими: ''грцѝ'' и ''грција'' биле прекор и биле кориcтени само од Римјаните. 

НЕ ПОСТОЈАТ ГРЦИ ПРЕД 146 п.н.е..

Во 27 п.н.е., кога администрацијата на провинции била поделена помеѓу Октавијан Август и на Сенатот, Македонија и Ахаја паднаа под власт на на вториот (Страбон, стр 840; Дио Касиј LIII 2) и беа управувани одделно од страна на екс-преторите испраeни секоја година во име на гувернерот. Во 15 н.е., сепак, сенаторски малверзации ѓи беa донелe  провинциите на работ на пропаст и тие била префрлени под власт на Тибериј (Тацит, Анналс, и.76), кој ги обедини под власт на про-легатус Аугусти преторот додека, во 44 П.X. Зато и ги врати на Сенатот (Суетониус Зато и 25; Дио Касиј лџ 0,24).  Македонија  често се спомнува  во Новиот Завет, Македонија е ставенa во прв план секогаш (Дела 19:21; Ром 15:26, 2 Кор 09:02, 1 Тхесс 1: 7,8). 
 

Подоцна Историја 

Диоклецијан (284-305 н.е.)  ги одделува од Македонија и Тесалија илирските територии (брегот)  и формира  две провинции, вторaта под името на Епир Нова. 

Кон крајот на 4 век она што остана од Македонија беше растурена во две провинции, Македонија ''Прима'' и Македонија ''Cекунда-Втора'' или ''салутарис'', а кога во 395 римскиот свет беше поделена на Западна и Источна империja, Македонија била вклучена во вториотa. 

Потоа се прават разно разни фалсификати, низ вековите, сепак ''грција'' и грцѝ'' НЕМА во реалноста, тоа е само име, н реалност.

 

До 1830, Македонија секугаш се одбележуваше одделно од Ахаја и Пелопонезот, додека ''грција'' , ''хелас'', ''елас'', такво нешто не постоеше, потоа следуваат еден куп фалсификати.

 

ГРЧКО ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА МАПИТЕ И КНИГИТЕ

 

Оваа мапа се претставува како Мунстеровата карта и се однесува на Македонсиот Полуостров - регионите и народите, кои ги вклучува, НО КАРТАТА е МАНИПУЛИРАНА.

          Како ние дознаваме дека географската карта е маипулирана, а ТОА Е ДЕКА ВО КВАДРАТОТ (од десно) НА РЕГИОНИ и ''народѝ'', кои спаѓаат во Полусотровот Македонија, НЕМА ''GRAECIA'', НЕ ПОСТОИ  ''HELLAS''.

Балканскиот Полуостров се именувал пред 1835 како Македонија, БАЛ - мед, КАН - крв, на турски, а се со цел криење на вистината.

  

      Овде ''квадратот'', каде се иманувани регионите и народите,  е вешто ''пресечен'', но напишале ред други фалсификати во книгата.

Грците ги фалсификуваат книгите после 1835 година, не постои ''грција'', не постои ''хелаc'', пред 1835, а се со цел за да се ''антикизират''.

       Аxаjа (''Achiaia'' -  е воен сојуз, а не држава или територија, од овде ни доаѓа и сомнеж дека ''печатачите'', па и не ја познавале доволно добро историјата), се дел од Македонсиот Полуостров, значи територии, не ''нации'', напишано и во немодифицираните книги. 

Вистината е запишана во оригиналните книги и тие говорат за поинаква историја от таа на фалсификаторите.

        Оваа француска географска карта е печатена 1835 година, доказ дека до таа година сигурно с користелo вистинското име: ''Македонски Полуостров'', потоа, почнале да фалсификуваат и да го преименуваат Mакедонскиот Полуостров во ''Бaлкански Полуостров''.

ИМЕ НА КОЛЕКЦИЈА:
Колекција на историски мапи Дејвид Румзи
Сними
Автор:
Киперт, Хајнрих, 1818-1899
Датум:
1858

 

За да ја докажат нивната "древност", која не постои, грците и бугарите во нивните фалсификат книги, ја лепат "грција" и "бугарија" до Македонија.
Но залудно, не постои "грција" пред 1830 или "бугарија" пред 1878.

Кога ќе видите "грција" пред 1830 или "бугарија" пред 1878" да знаете дека тој материјал е фалсификат.

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА  АКО ИМАМАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.