v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  ИСТОРИЈА НА ГРЦИЈА - ХЕЛАС - ЕЛАС

                        

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор Турците. Тие беа толку деградирани што не ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под Турско робство ''ДОБРИ ВРЕМИЊА'', тоа беа Албанците и Македонците и странците кои с бореа со Турците ''. - Џузепе Гарибалди, Италиjански револуционер 1860. 

           Грција, Хелас или Елас, ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Е СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Обединетото Кралство и Русија  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, Принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867. 

         Идеjата на големите држави БИЛА да го ОБНОВАТ СТАРОТО РОМЕЈСКО  (византиско) ЦАРСТВО ПОД НИВНА ЗАШТИТА.

         Младиот Принц за прв пат влагол во Атина на 25 јануари 1833. Кога влегол во Атина со нетрпение запрашал еден минувач '' КАДЕ МОЖЕЛ ДА ГИ НАЈДЕ ГРЦИТЕ'' но минувачот му одговорил:

'' ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОВДЕ НЕМА ГРЦИ, САМО АЛБАНЦИ,.. HO НЕ ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖИ, ТИЕ ЌЕ МУ БИЛЕ ВЕРНИ '',.. извадок од книгата ''КРАЛОТ ОТО'', - од Захариас Папантониоу.

1894 US newspaper report - Greek national costume is originally Albanian. The Greenville Times, US, March 31, 1894

Весникот „Империја“ (Сиднеј, Австралија) на 5 мај 1863 година: „Пред 30 години Атина беше само албанско село. Речиси целото население на Атика тогаш се состоеше и сè уште се состои од Албанци. 3 лиги оддалечени од 14,5 км од главниот град се села кои едвај разбрано,...

bavarian greeks are not ancients
Баварските Грци и асимилираните Албанци не се антички, немаат никаква врска со атиката.

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година.

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Американскиот Републикаски весник oд Аризона, 10 ноември 1913 година, американскиот весник објави дека нема врска меѓу Античка Грција со модерна Грција и дека „грчката национална носија“ е „позајмена“ од Албанците.

        Државата била oрганизирана од 7 територии: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса така е формирано ПРВОТО ГРЧКО кралство.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

1901 година - Американски весник пишува дека грчката „национална носија“ на почесната стража Евзони е по потекло албанска, „Дејли утрински весник“ и „Куриер“, САД, 14 декември 1901 година, страница 2.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

''The Journal Junior 9. 31. 1901'', Грците зборуваат албански 1901.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

Грчкиот весник Парнасос во февруари 1916 година објави дека: „мнозинството наши војници зборуваат едни со други на албански јазик“ [и не грчки].

Greece is a "political nation" - an artificial nation created in 1827

Грција е "политичка нација" - вештачка нација создадена 1827 година

  Грција нова нација:

       Грција никогаш не постоела пред 1830 година, тие се нова нација направена од Баварија 

bavarian greeks are not ancients
Баварските Грци и асимилираните Албанци не се антички, немаат никаква врска со атиката

 

Вака изгледале така наречените "антички грци", горе долу 403 п.н.е. Ова е нивната "Атина" - монета.

        Не дека сме расисти, туку сакаме да докажеме дека "античките грци", а тоа биле Јонците од Мало Азија и Данаите (атињаните од период на 1000 до 0 година п.н.е.) нивните европски сродници, немаат никаква врска со денешните "грци", кои се измислени после 1833 година за прв пат во историјата, од странците претежно од некогашна Баварија.

  Ширење на Грција 1830 - 1930 

      Името ''Грција'' доаѓа од римајните после битката на местото ''Греко'' каде таа популација од тоа населено место ''Грекој'', дале cилен отпор па ОД ТОГАШ РИМЈАНИТЕ ГИ НАРЕКЛЕ СИТЕ НАРОДИ ПОД ТОА МЕСТО '' ГРЦИ''.  Така да после тоа полека тоа име ги обединува духовно и 1829 со помош на тогашните големи сили го створиле кралството Грција. 

        Тоа место Греко било населено од измамници и крадци,.... ''grekoy'' на јонски, Јонците од Мало Азија значи - измамнци  или крдеци. Значи тоа име било прекор.

Античкиот збор ''Grekoy''=крадец, грците и "грција" си направија нација и народ од прекарот, измислен од Римјаните и латинските свешетници, зборот ''Grekoy'', е тргнат од преведувачите, останува дел во германскиот јазик но базата е таа "грекој-крадец", ,.. ГРЕК Еит, на германски означува "суровост",.. ќе го најдеме зборот во старите латински преведувачки книги.

     Римјаните го дале името „грци“, тие Римјаните правеле секугаш разлика помеѓу Македонците и „Грците“ - крадци, тоа бил град на крадци, нé племе или некој локален бог, како што измислуваат Грците денес. Зборот „грекој“ беше во стариот речник, но е отстранет, ќе најдеме стар речник која не е уништен, со интерпретација на зборот „грекој“ што означува ''grekoy'' = крадец и изманик.

      А СЕ ЗНАЕ ДОБРО ДЕКА ГРАДОВИТЕ ДРЖАВА ПРЕД ДА БИДАТ ПОРОБЕНИ ОД MАКЕДОНСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, TИE НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ЗЕДНО.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" не посоти во антиката. НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

НЕМА, Грција" или "Елас", "Хелас" такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" не посоти во антиката. НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

НЕМА, Грција" или "Елас", "Хелас" такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" не посоти во антиката. НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

 

Да се разбереме една многу важна работа АНТИЧКИ ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ   или  држава НЕМА. 

Името "грци" им го дале Римјаните на различни народи и градови држави под преминот Термобили и е прекор, не е добо име, пред да дојдат Римјаните на Пелопонез "грци" и "грција" не постоеле.
Додека името "хелени" е латински поим за РЕЛИГИЈА, а не народ.
Новата, грчката држава, не е поврзана јазично, ниту културено, религиски, ниту антрополошки со античките жители под преминот Термобили. Баварците, значи странците од 1827 на лист, а потоа 1835, направиј нација од поимите "грци" и"хелени", такво нешто нема во антиката, туку е нова вештачка држа, која пред 1835 никогаш постоела.
ЗНАЧИ КОГА ЌЕ СРЕТНЕТЕ ВО таканаречените "антички книги", "ГРЦИ" и "ХЕЛЕНИ" во времето пред да дојдат Римјаните на Пелопонез, знајте дека тие книги се ФАЛСИФИКАТ и МАНИПУЛИРАНИ, печатени после 1835 година, за да ја изветоперуваат историјата и вистината.

Зборот ''Грци'' и ''Грција'' им го дале Римјание и тоа било прекар, не било добро име, латинските свештеници после 11 век почнале да шират лаги. 

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува дека порано  цела Атика  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика (Пелопонез), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но с уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале Тесалија и Македонија.

Дaнaитe од Мореја (Пелопонез) c европските сродници  на Јонците од Мало Азија и с ''античките грцѝ'' според античките Римјани. 

Амфиктионијата биле воено - религиозната организација,  која имала за цел да асимилира и потчинува, нема никаква релација со христијанска  Грција после 1835.

    Од 22 ред од средниот текст на Каменот од Розета, ние дознаваме кои биле ''Дaнaитe'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''Дaнaитe'', Птолемаој ПЕТТИ, ги населил во Eгипeт,.. '' тој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''Дaнaитe''..., од Мореја (Пелопонез) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот - ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ.

ВНИМАНИЕ јас објаснувам, но да знаете дека денешната Грција нема никаква релација со античките.

 Хелените се латинскa измислица за една древна религија. Тие антички народи, верувале во Богoт на Сонцето, кој беше именуван поинаку во секој антички народ.

Вие не смеете да  мешате со Елините по 1830 година, бидејќи тие се нација измислена на лист 1827, а во практика, после годината 1833 година, тие немаат ништо со античките и тие се разликуваат: антрополошки, културно,  јазично и религиозно, од античките.

''Хелените'' с луѓе од античкиот период, пред Христијанството, кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес веќе не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето, но и други богови, богот на светлината Ѕе им бил главен.

За Македонците тоа бил богот на светлината Ѕе, како и богот ИЛЕ, за Илирите - И'Л, за народите под античка Тесалија, кои народи живееле во посебни градови држави бил КСЕН, ХЕ ЛЛИ - ОС e латинска подоцнежна измислица, додека за Римјаните АПОЛОН.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонез.

Денешните Грци сакаат, упорно и инсистираат да од античките ''хелени'', да прават НАЦИЈА, нo треба СИТЕ да знаат дека тие ''античките хелени'', ТОА Е РЕЛИГИЈА А НЕ НАЦИЈА. ЌЕ ги наречеме ''античките грци'' хелени, нема да ги навредуваме со некои погрдни имиња, HO тие се збир на различни посебни Градови Држави кои постојано воделе војна меѓу нив.  Градови Држави од кои по бројните не броеле повеќе од 20-25.000 жители. Да не се занесуваат дека биле ''големи'', туку тие се и биле мали во споредба на Македонија. 

Македонија била држава со многу градови и населени места, предводена од ВЛАДЕТЕЛ, по прецизно ВАСИЛЕОС - ВАС ИЛЕ ОС, што значи: Вашиот ИЛЕ ( Богот на Сонцето ) владетел сум Јас. Го разбираме ЛИ НИЕ МАКЕДОНЦИЕ, ИЛИ НЕ овој јазик, денеска. 

ИМЕТО ''Грци'' - GRECI  - на народите или ЕКС ГРАДОВИТЕ ДРЖАВИ  под преминот Термобили  им го даваат римјаните ПОСЛЕ БИТКАТА НА МЕСТОТО ГРЕКО. ЗНАЧИ НИВНОТО ИМЕ И БИЛО НАМЕТНАТО ОД СТРАНА НА РИМЈАНИТЕ.
Греко било едно мало место населено со крадци и измамници. Греко на нивниот JOHCKИ јазик значи крадец и измамник. 

КОГА СЕ ФОРМИРАЛО ПРВОТО ГРЧКО КРАЛСТВО ЗА ПВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 под водство на кралот Ото од Вителсбах, принц од Баварија роден во Салзбург нa 1 Јуни 1815, a умрел во Бамберг нa 26 Јули 1867.

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори: " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Захариас Папантониу, "Кралот Ото".

ГРЦИТЕ ПАК СИ ГО МЕНАТ ИМЕТО ВО ХЕЛЛАС ИЛИ ЕЛЛАС,.... кога сватиле што значи нивното име. 

 НИКОГАШ ПРЕД 1829 НЕМАЛО ГРЦИ  ИЛИ ГРЧКА ДРЖАВА. 

  Познатaи градoви држави од времето на 4 век п.н.е  кои биле во контакт со Македонците се: 
       - Теба кој основачи биле феникијците 
       - Атина кој прво бил пелазгиски град но потоа бил освоен од пирати од Јонија,
земја во Мало Азија ( СОНАРОДНИЦИ НА АТИЊАНИТЕ )  и нормално тие зборувале различен јазик од пелазгите,.. потоа пелазгите од таа зона биле претопени.
      - Спарта кој бил оформен од воени ветерани и вечен ривал на Атина и како робови имале пелазги '' iloti '' што работеле на полињата за нив.

 Другите биле Пелазги како што се Коринт. ДОДЕКА Етолија, Акаранија, Mолосиja и Тесалија биле монархии  и не биле градови држави.  Hивните корени се  од пелазгиско потекло.    

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозна организација Амфиктионијата која темелно била составена од 7 градови држави ВИСТИНСКИ сродници на Јонците од Мало Азија и н прифакале други во нивната организација освен за воени интереси, тие с тие територии од Пелопонез, кои станаа Грција 1829 година.

Месена и Мегалополи антички градови држава, не биле асимилирани јонци. И тие побарале да бидат примени во воено-религиозна организација Амфиктионијата, за да се заштитат од нападите на Спартанците, откако биле одбиени, побарале помош од василеос Филип Македонски, кој им испратил платеници, на помош.

 ПЕЛАЗГИ НЕ СЕ НИШТО ДРУГО ОСВЕН БЕЛЦИ - БЕЛИ,.. белиот народ .. ПЕЛА - БЕЛА - ПЕЛАСКИ - ПEЛАЗГИ.

      Ho има и друга теорија од македонците: СЕЛЕНИ,.. значи тие што се ДО - СЕЛИЛЕ,.. значи СЕЛЕНИ поминало во ХЕЛЕНИ или ЕЛА - ДОЈДИ  -  ЕЛА =  ЕЛАС.

 

ЗА ЈАЗИКОТ И ПИСМОТО НА ГРЦИЈА 

      Античкиот грчки јазик е ТОТАЛНО РАЗЛИЧЕН од модерниот грчки јазик кој бил фoрмиран подоцна во 1976 година од два дијалекта Катхаревоуса и Димотики, дијалекти  зборувани на  островите, на денешна  Грција. Поповите од островите го разнеле ''грчкиот'' јазик насекаде по Грција, бидејќи тие не го зборувале 1829 јонcки, нормално, сите не биле јонци.

    ЗА ДА МОДЕРНИТЕ ГРЦИ ГО РАЗБЕРАТ ЈАЗИКОТ НА JOHЦИTE ОД ВРЕМЕТО НА СПАРТАНСКИОТ ABAXTO ЛЕОНИД И АТИНСКИОТ TИPAH ПЕРИКЛЕ МОРААТ ДА ОДАТ BO ПОСЕБЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ. ДОДЕКА ПИСМОТО TOA СТАРОTO  МАКЕДОНСКОTO ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' ПИСМО КОЈ ЈОНЦИТЕ ОД МАЛО АЗИЈА  СРОДНИЦИ  CO АТИЊАНИТЕ  ГО ИМААТ ПРЕЗЕМЕНО ОД ФЕНИКИЈЦИТЕ СО 5 ДОДАТОЦИ.

Грчка глупост е дека името на Грција им го дал Аристотел, тој кој бил одбин од атино-јонците, им дал име на нивната Држава, ''Грција' - ''Greece''.

,... Атињаните, опиени од радост поради смртта на Александар Македонски... Свештеникот Евримедон поднесува тужба против Аристотел... За два пати да не се огрешат кон филозофијата (првиот е Сократ), Аристотел, осуден на смрт, се враќа во Македонија, попрецизно на островот Еубеја, каде умира...

Денес само турците ги викат ''грците'' под правото име Јонистан - јонци, (жители на Jонија од Мала Азија) европските сродници на јонците  од Мореја (Пелопонез) "Грците", но сите жители на Мореја (Пелопонез), не биле АСИМИЛИРАНИ во сродници на јонците.

ТРАГИ КОМЕДИЈА Е КОЈА ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД ОД 2 ВЕКА ДА ГРЦИТЕ - СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ ОД МАЛО АЗИЈА да се сметaат ЗА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ НА СВЕТСКАТА КУЛТУРА.

Писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', кое н е грчко, постои и било употребувано од страна на Македонците 100 години, доокажано на македоските монети, пред Атина, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелa''пиcмo ''KOИHИ'', a првата грчката држава е создадена за прв пат во историјата, 1833 година.

Од 1830 до 1970 година, но и понатака, Грците почнаале да ги манипулираат историските книги, заменувајќи ги античките јонци (жители на Jонија од Мала Азија) и европските сродници на јонците - Данаи, во "Грци" и Грција. Македонците ги употребувале тие букви "КОИНОН МАКЕДОНОН" 400 години пред Атињаните - Данаи, европските сродници на јонците, уште од времето на македонскиот владетел Коин.

    Значи историските книги од така наречените автори кои препишувале лажно од книги пред 1830 година с лажни и да не се земаат како 100% прецизни (Не постоеле Грци и Грција пред 1830, посебно во времето на Александар Македонски, туку тие се ''појавилѐ'' кога дошле римјаните на Пелопонез).

НАЈКРИМИНАЛНО од грчката политика и археологија е тоа што тие ги уништуваат сите табли со натписи кои с на Македононски јазик, во македонските гробници, во Егејска Македонија, а тие н можат или не сакаат да ги преведат. Па за тоа во археолошките наоди има само кратки натписи, артефакти и слики, никако текстови.

Ајде грци преведете ја оваа табла )ја превеле но измислуваат)

        И само за крај, да надоврземе, дека Аварите, кои биле албанофони, во 7 век с населиле преку Кавказот и Унгарија, во денешен Епир и целa Мореја (Пелопонез) доаѓа од латинскиот збор ''morro'' -  темен. Тие ги иселиле последните остатоци од 1000 Спартанци, кои с населиле на островот Сицилија - Италија, значи таму с Спартанците, денес a книгата на Захариас Папантониу, "Кралот Ото", е логична: 

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори: " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Морале да донесат попови од островите кои го разнеле '' грчкиот'' јазик насекаде по Грција, бидејќи албанофоните и другите не зборувале 1829 грчки, јазки, кој е мешавина на повеќе јазици.

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922 - 1925

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922-25.

ГРЦИТЕ НЕ СЕ МАКЕДОНЦИ: Меѓу 1922 и 1925 Егејот го населиле 638.253 бегалци од Мала Азија, според Грција, сега тие се единствените вистински Македонци.

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922 - 1925

Занимација, на ''античките грцѝ'', представена на платно од 17 век

 

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор Турците. Тие беа толку деградирани што не ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под Турско робство ''ДОБРИ ВРЕМИЊА'', тоа беа Албанците и Македонците и странците кои сé бореа со Турците ''. - Џузепе Гарибалди, Италиjански револуционер 1860. 

Маската на Агамемнон е ЛАЖНА, и за да ги прикријат Грците нивната лажност, тие ставаат археолошки наоди од другите осквернавени Македонcки гробници

Македонското сонце со 16 сончеви зраци беше воведено во време од македонскиот василеос Филипој, не порано

 

 

Во 168 п.н.е. во војната помеѓу Македонците и Римјаните, Етолската и Aхајската Лига заедно со римјаните земаат учество во битката на Пидна, против Македонија, значи Етолската и Ахајската Лига ги помагаат римјаните против Македонија. 

КАКО ГО ''ДОБИЛЕ'' ИМЕТО ГРЦИТЕ 

Во 146 п.н.е. лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Коринт беше опуcтoшен и уништен, лигата Ачеа (Атина, Коринт) беше распуштена и  беше прогласена за покраина и ставенa под контрола на гувернерот на Македонија. Занчи од тој момент почнува да се користи поимот ''грцѝ'' и ''грција'', по местото на битката помеѓу римјаните и Лигата Ахаја, значи по името на местото на битката: ''ГРЕКО''. Но тие поими: ''грцѝ'' и ''грција'' биле прекор и биле кориcтени само од Римјаните. 

Во 27 п.н.е., кога администрацијата на провинции била поделена помеѓу Октавијан Август и на Сенатот, Македонија и Ахаја паднаа под власт на на вториот (Страбон, стр 840; Дио Касиј LIII 2) и беа управувани одделно од страна на екс-преторите испраeни секоја година во име на гувернерот. Во 15 н.е., сепак, сенаторски малверзации ѓи беa донелe  провинциите на работ на пропаст и тие била префрлени под власт на Тибериј (Тацит, Анналс, и.76), кој ги обедини под власт на про-легатус Аугусти преторот додека, во 44 П.X. Зато и ги врати на Сенатот (Суетониус Зато и 25; Дио Касиј лџ 0,24).  Македонија  често се спомнува  во Новиот Завет, Македонија е ставенa во прв план секогаш (Дела 19:21; Ром 15:26, 2 Кор 09:02, 1 Тхесс 1: 7,8). 
 

Подоцна Историја 

Диоклецијан (284-305 н.е.)  ги одделува од Македонија и Тесалија илирските територии (брегот)  и формира  две провинции, вторaта под името на Епир Нова. 

Кон крајот на 4 век она што остана од Македонија беше растурена во две провинции, Македонија ''Прима'' и Македонија ''Cеkунда'' или ''салутарис'', а кога во 395 римскиот свет беше поделена на Западна и Источна империja, Македонија била вклучена во вториотa. 

Потоа се прават разно разни фалсификати, низ вековите, сепак ''грција'' и грцѝ'' НЕМА во реалноста, тоа е само име, н реалност.

 

До 1830, Македонија секугаш се одбележуваше одделно од Ахаја и Пелопонезот, додека ''грција'' , ''хелас'', ''елас'', такво нешто не постоеше, потоа следуваат еден куп фалсификати.

 

ГРЧКО ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА МАПИТЕ И КНИГИТЕ

 

Оваа мапа се претставува како Мунстеровата карта и се однесува на Македонсиот Полуостров - регионите и народите, кои ги вклучува, НО КАРТАТА е МАНИПУЛИРАНА.

          Како ние дознаваме дека географската карта е маипулирана, а ТОА Е ДЕКА ВО КВАДРАТОТ (од десно) НА РЕГИОНИ и ''народѝ'', кои спаѓаат во Полусотровот Македонија, НЕМА ''GRAECIA'', НЕ ПОСТОИ  ''HELLAS''.

Балканскиот Полуостров се именувал пред 1835 како Македонија, БАЛ - мед, КАН - крв, на турски, а се со цел криење на вистината.

  

      Овде ''квадратот'', каде се иманувани регионите и народите,  е вешто ''пресечен'', но напишале ред други фалсификати во книгата.

Грците ги фалсификуваат книгите после 1835 година, не постои ''грција'', не постои ''хелаc'', пред 1835, а се со цел за да се ''антикизират''.

        Атика и Аxаjа (''Achiaia'' -  е воен сојуз, а не држава или територија, од овде ни доаѓа и сомнеж дека ''печатачите'', па и не ја познавале доволно добро историјата), се дел од Македонсиот Полуостров, значи територии, не ''нации'', напишано и во немодифицираните книги. 

Вистината е запишана во оригиналните книги и тие говорат за поинаква историја от таа на фалсификаторите.

        Оваа француска географска карта е печатена 1835 година, доказ дека до таа година сигурно с користелo вистинското име: ''Македонски Полуостров'', потоа, почнале да фалсификуваат и да го преименуваат Mакедонскиот Полуостров во ''Бaлкански Полуостров''.

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.