v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29.11.2015 Македонија 

        Закон и измени на уставот како што е:

'' ОТКАЖУВАЊЕ НА грижата на Република Македонија за Македонското малцинство во Грција'' Е НЕУСТАВНА и самопонижувачка измена на Уставот на Р. Македонија oд 1995 годна, на која Уставниот Суд треба да реагира и да го поништи истиот.


    
Македонија 08 / 04 / 2016

                 

'' Bо Октомври 1995 гoдинa  парламентот нa Република Македонија под притисок на Грција за знамето беше сменетo,... како и закон и измени на уставот како што е ОТКАЖУВАЊЕ НА грижата на  Република Македонија за Mакедонското малцинство во Грција и со напомена дека Република Македонинја нема теритријални претензии кон истата. Со што Грција го тргнува НЕЗАКОНСКОТО, НЕ ЦИВИЛНО економско ембарго воведено против Македонија ''. 

За ''Таа'' измена сносат одговорност и позицијата ( ВМРО - ДПМНЕ ) и опозицијата ( СДСМ ) која беше на власт во тоа време.
НЕ СЕ ПРАВИ ништо за поправување на ''тие ситуации'', напротив се продолжува со самонегација.

ОТКАЖУВАЊЕ НА грижата на Република Македонија за Mакедонското малцинство во Грција e КАТАСТРОФАЛНА ГРЕШКА од страна на тогашното, МА и сегашното раководство, бидејќи сегашното раководство во сите  надворешни процеси како прием во НАТО и ЕУ, веќе сме во ОН, привремено ќе кажат, СМЕ  ИMEHУBAHИ ПОД ПОГРЕШНО ИМЕ. Таа судбина ја чека и сите идни Македонски раководства, ако не почнат во исправување на грешките од минатото и сегашни. Со оваа измена на уставот почна и САМОНЕГАЦИЈАТА и ''искривувањето'' на Македонцие и Mакедонскиoт идентит.

 

Закон и измени на уставот како што е:

'' ОТКАЖУВАЊЕ НА грижата на Република Македонија за Македонското малцинство во Грција'',.. Е НЕУСТАВНА и самопонижувачка измена на Уставот на Р. Македонија oд 1995 годна, на која Уставниот Суд треба да реагира и да го поништи тоj закон и измениa на уставот.

- Tоj закон и измена на Уставот на Р. Македонија oд 1995 годинa cе донесени под надворешен притисок, не е само понижувачки ма и самоуништувачки.

Неравдата мора да биде исправена. Република Македонија МОРА Уставно - законски и морално да ја превземе грижата за Македонското малцинство во Грција и со напомена дека Република Македонинја нема теритријални претензии кон истата, ма и кон другите земји. Тоа е едно цивилизирано и демократско право на сите цивилизирани и демократски земји од светот.

„Член 49 *)
Републиката се грижи за положбата и правата на припадници-
те на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците
од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапреду-
ва врските со нив.
Републиката се грижи за културните, економските и социјални-
те права на граѓаните на Републиката во странство.“.

*) Со Амандман II се дополнува ставот 1 на членот 49 на
Уставот на Република Македонија.
А М А Н Д М А Н II 12)
1. Републиката при тоа нема да се меша во суверените
права на други држави и во нивните внатрешни работи.
2. Со овој амандман се дополнува ставот 1 на членот 49 на
Уставот на Република Македонија.

Ова го пишува во Mакедонскиот Устав, денес, кој 1995 година под притисок од страна беше ''надовразан''.

Можеби на вас ви изгледа, праведно, но со прости зборови гласи: Ако Грците решат да ѓи ''тепаат'' Македонцитe во Грција, Р. Македонија нема да се меша во нивните внатрешни работи. 

По прецизно,.. не само во Грција, ако Македонците, се зaгрозени по живот, Македонија нема да се меша во суверинитетот и внатрешните работи спрема државите, кои се однесуваат насилно спрема Македонскотo национално малцинство.

ЗАТОА Уставниот Суд треба да го отфарли ''дополнетиот''   став 1 на членот 49,   А М А Н Д М А Н II 12:

''1. Републиката при тоа нема да се меша во суверените
права на други држави и во нивните внатрешни работи.''

Насекаде во светот Република Македонија мора да ја превземе грижата на Македонците, а ако некој од страна ѓи загрозува животите на Македонскотo национално малцинство, Македонсаката Држава да реаѓира, ако затреба. 

Како што е ''надоврзено'' 1995, значи ги заштитуваме животите на Македонскотo национално малцинство, но само ако ни дозволите, ние несакаме да се мешаме.

.

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

1.

ПРЕЗИМЕ: Зоран

ИМЕ: Велинов

ГРАД: Виница

ДРЖАВА: Македонија

е-маил: velinov.zoran@gmail.com

КОМЕНТАР: Здраво. Каде можам да го најдам законот од 1995 година во кој стои дека Македонија се откажува од македонското малцинство во Грција. Ми треба да му го покажам на еден пријател бидејќи не верува. Ми треба копија од оргиналот. Не објави напишани од новинари во весници. Ако можам да го најдам во службен весник кажете ми во кој број е:

http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx?pYear=1995

Благодарам

Поздрав 

МАКЕДОНОН: Bо Октомври парламентот под притисок на Грција за знамето беше сменетo,... како и закон и измени на уставот како што е ОТКАЖУВАЊЕ НА грижата на Македонија за македонското малцинство во Грција и со напомена дека Република Македонинја нема теритријални претензии кон истата. Со што Грција го тргнува НЕЗАКОНСКОТО, НЕ ЦИВИЛНО економско ембарго воведено против Македонија.

овде е за знамето: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/0124CDEDBD2940C8AB642A152C9FCBEE.pdf


Уставот - член 49 од ставот на Република Македонија:

http://www.slvesnik.com.mk/content/Ustav%20na%20RM%20-%20makedonski%20-%20FINALEN%202011.pdf

11) „Службен весник на РМ“ бр. 91/01.
12) „Службен весник на РМ“ бр. 1/92.

„Член 49 *)
Републиката се грижи за положбата и правата на припадници-
те на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците
од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапреду-
ва врските со нив.
Републиката се грижи за културните, економските и социјални-
те права на граѓаните на Републиката во странство.“.

*) Со Амандман II се дополнува ставот 1 на членот 49 на
Уставот на Република Македонија.
А М А Н Д М А Н II 12)
1. Републиката при тоа нема да се меша во суверените
права на други држави и во нивните внатрешни работи.
2. Со овој амандман се дополнува ставот 1 на членот 49 на
Уставот на Република Македонија.

Ова го пишува во македонскиот Устав. 

Македонскиот Устав во овој дел, грижа за македонските национални малцинства, веќе еднаш е сменет 1995, на барање на Грција.

Можеби на вас ви изгледа, праведно, но со прости зборови гласи: Ако Грците решат да ѓи ''тепаат'' Македонцитe во Грција, Р. Македонија нема да се меша во нивните внатрешни работи. 

По прецизно,.. не само во Грција, ако Македонците, се зaгрозени по живот, Македонија нема да се меша во суверинитетот и внатрешните работи спрема државите, кои се однесуваат насилно спрема Македонскотo национално малцинство. 

Поздрав 

2.

ПРЕЗИМЕ: Зоран

ИМЕ: Велинов

ГРАД: Виница

ДРЖАВА: Македонија

е-маил: velinov.zoran@gmail.com

Здраво. Сакав потемелно да истражам па доцнам со пораката.


Bo  врска со откажувањето од македонското малцинство најдoв појасен документ, односно „Времената спогодба“ склучена на 13 септември 1995 и изгласана на 9 октомври 1995.
 

Bo  члено 6 став 2 и став 3 од времената спогодба пишува:

(Втората страна е Македонија)

2. Втората страна со ова свечено изјавува дека ништо од нејзиниот Устав, а особено дополнетиот Член 49, не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање на Втората страна во внатрешните работи на друга држава, со цел да ги заштити статусот и правата на лица во други држави кои не се државјани на Втората страна.

3. Понатаму, Втората страна свечено изјавува дека толкувањата дадени во став 1 и 2 на овој член, нема да се заменат со поинакви толкувања на нејзиниот Устав.

Тоа значе дека според член 2 ние сме се откажале од наште малцинства вo било која држава вo свето
т ако тиe немат Македонско државјанство. Bo случајот со Грција ни тоа не ни помага со оглед дека за да добиеш Македонско државјанство треба да се откажеш од Грчкото. Според член 3 па, било каква измена на уставо да направеме таа нема да биде позначајна од значењето на овај договор.

Единствена светла точка е тоа шо овоа сеуште е привремена спогодба и тоа шо
Грција веќе ја прекрши со тоа шо не спречи за влез во HATO,  па на тај основa на тоа, во  некое идно време со некои праведни светски судови би можеле да ја отфрлиме оваа спогодба како неважечка со оглед дека грците веќе  ја прекршиле. А и овоа не е сигурно по што уште не саум ја прочитал целата. Можеби  и таа можност да е ограничена со некој член. 

Времената спогодба на англиски и македонски:


http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/vremena-spogodba-1995.pdf


Поздрав

МАКЕДОНОН: Зоран од Виница најпосле разбра какви се Грците,  нашите ''паметни''политичари, генерално и  политиката. Но сепак треба да им заблагодариме на грците бидејќи, 2008 ќе влезевме во НАТО под неуставно име. Затоа нетреба да жалиме, а ниту да брзаме во зачленување во НАТО под неуставно име.

Грците успеаја,... во нивните намери 2008,.. пo прецизно со помош на некои нивни пријатели од надвор,  сега грците сакат, од ''пиле млеко'',.. да го исфрлат ''зборот'' Македонија,  од името на Македонската Држава.

Затоа барањето за членство под референцата ''FROM''  -  ПЈРМ, треба да се отстрани и замени со името на Уставното Име на Македонија, не само во НАТО, ма и во ЕУ. 

Благодарам за коментарот Зоран  и подеталното образложување на член 49 од Уставот на Репубика Македонија. 

Тоа што треба да  разберат политичарите е дека зависи од Македонскиот народ грижата, а не од политичарите.

 По прецизно  oд народот,  ако не биде изманипуилран,...  народот е последен кој ќе одлучи,.. а Државнички е да политичарите ја превземат грижата за национаното малцинство надвор од границите на Македонската Држава, ''црно на бело''.

Во секој случај член 49 е дефинитивно ''надоврзан'' со ''aман - дман'',..  не времено,..  но,  во  секој случај може да се модифицира, ако за тоа има политичко расположение. 

Сите членови од Ус
тавот на Република Македонија, можат да се модифицираат.

Зоран спомна една друг голем проблем

Не само во Грција, но и во Германија, Австрија и друѓи земји, нашите иселеници се принудени да се откажат од македонското државјанство, за да добијат соодветно државјанство во новата земја, во која тие решиле да го продолжат жиотот. 
Сегашните политичари го ''решиле'' проблмот. НЕ НЕМОЖЕ ТАКА.
 

На тие лица кои се родени во Македонија, НО, И НА НИВНИТЕ ДЕЦА и на децата, на нивните деца, а мораале да се откажат од Македонското државјанство заради ''недоразбирање'' ( чиста присилна асимилација ) од тие земји кои не  прифаќаат двојно - државјанство, Македонската држава треба да им извади некаков документ, со кои тие ''македончиња'' ќе можат да купат или поседуваат материјална добра,  да наследуваат материјални неподвижни добра во Македонската Држава. И од овие ''чеда'' Македонската Држава не смее да се откаже. А малоумните политичари од Македонија се откажаа со закон. За да кога ќе дојдат кај мака им и татко им,.. не бидат странци, не кај ''мама и тато'',..  за да од МВР не се однесуваат врз тие ''чеда'', како странци. 

Значи тие ''чеда'' да дојдат и го споделат нивното животно и работно искуство, со нас, да отворат бизнис  во Македонската Држава,.. итн, и  итн.

 

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.