v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  05.03.2009 Македонија 

??????????? ????? ?? ??????????

  ЛАВОТ (ГРИФОНОТ) НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ЛАВОТ НА МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИJА 

Историското Знаме на Македонија

         ЛАВОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ЛАВОТ НА МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИJА, златен лав на црвена основа во центарот на три нози,  a  со дигната десна предна (четврта нога),   во позиција на поздрав,  со отворена усата, со криља што ги означуваат победите (Ника) на василеон Александар Македонски,... опашката на македонски обичај,  бидејќи тоа е единствениот, ИСТОРИСКИ вистинскиот симбол за знаме што го отсликува и дефинира Mакедонецот и Македонија.

Од каде доаѓа знамето како лав:

Знамето е македонска инвенција како симбол, по прецизно на Mакедонската Фаланга на Александар Македоноски. Македонската Фаланга на василеон Александој Македонон ставале црвeни знаменца на нивните копја, потоа овој симбол бил преземени од друѓите.

ЛАВОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ЛАВОТ НА МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИJА

??????????? ????? ?? ??????????

??????????? ????? ?? ??????????

монета од василеос Филипој Македонон

лавот од  Вавилон нa Македонон Василеондон ( Македонската империја )

 

македонски артефакт

монета од василеос Филипој Македонон

монета василеоc Александој Македон

ПРЕДЛОГ ЗНАМЕТО НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ, до  28/08/1919

??????????? ????? ?? ??????????

ПРЕДЛОГ ЗНАМЕТО НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ, до  28/08/1919

Историското Знаме на Македонија

ПРЕДЛОГ ЗНАМЕТО НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ, до  22/12/1917

Знамето на МАКЕДОНОН

Душмани, немете чест и уважение, 

Еј, ќе ве згазиме,  тука нема сомнение. 

Чекорете чеда на Македонија гордо, победете го стравот, 

Еј, Македонци, земете пример од Лавот нa МАКЕДОНОН, ОН, ОН.


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.