v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  16.09.2019 Македонија 

       Да помогнеме на Државната администрација на Република Македонија да си го напише името правилно на латиница, за да странците и нашите, го читаат и фонетски изговараат правилно нашето Македонско Име,  ''Makedonia,,  =  Македонија

??????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

      Државната администрациjа сѐ уште од самата Независност на Република Македонија НЀ ЗНАЕ, ДА СИ ГО НАПИШЕ името на Македонската држава на латиница. Toa повеќе не подносливо.

                -  "Makedonija",  Странците читаат: Македониџа,

                -  ''Macedonia'',  Странците читаат: Мачедониа или Мазедониа.

''Macedonia'' е името што римјаните им го дале на нашата држава. Македонците н го разбираат тоа име ''Macedonia'', па затоа не можат да го интерпретираат правилно и вака означено, има друго значење.

      Како треба го напишале нашите македонски предци на писмото ''коинѐ', кое н е грчко, постои и било употребувано од страна на Македонците 100 години, пред Атина, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт  Евклида (Папаставроу, 1972, 61). гo ''вовелa''  пиcмo ''KOИHE'', a првата грчката држава е создадена за прв пат во историјата, 1833 година.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

      Доколку биде напишано правилно: "Мakedonia" и странците ќе прочитаат: Македонија, без фонетски грешки. Затоа дајте да им помогнеме на странците и на нашите, правилно да го пишуваат, а со тоа и изгивараат името на нашата држава Македонија и на латиница: 

    М A K E D O N I А = Македонија.

                  М А К Е Д О Н И Ј А -  МАКЕ  ДОН  И  ЈА

                  МАКЕ - МАЈКА

                  ДОН - БОГ

                  И - И

  ЈА - ЈАC

        Македонците  - деца на Богињата Ма, значи: Македон и јас,.. и јас сум дете на МА - Македонија.

Дали знаат нашите ''административцѝ' дека странците главниот град на Република Македонија - ''Skopje', на латиница го читаат и изговатаат: ''Скопџе''. 

 

         


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.