v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

  16 / Дон / 2015 Македонија 

 

       Да помогнеме на Државната администрација, одраз низ вековите, сегашноста и иднината државата на Македонците - Македонија да си го напише името правилно на латиница, за да странците и нашите од дијаспората, го читаат и фонетски изговараат правилно нашето Македонско Име,  ''Makedonia,,  =  Македонија.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

      Државната администрациjа сѐ уште од самата Независност на Македонија НЀ ЗНАЕ, ДА СИ ГО НАПИШЕ името на Македонската држава на латиница. Toa повеќе неподносливо.

                -  "Makedonija",  странците читаат: Македониџа или Македониxа.

                -  ''Macedonia'',  странците читаат: Маче-дониа, Маце-дониа или Мазе-дониа, што воопшто не го отсликува вистинското име и значење туку го искривува и му дава поинакво значење, странците не разбираат ништо за името, па измислуваат.

Затоа треба да биде ''Makedonia'' - ''Makedonians'' и итн.,, на латиница, така да и странците ќе прочитаат ''Македониа'', што е многу приближно до вистинското име и базата на името, не може да бараме совршенство.

Нема сомнние дека натписите на името се однесува на Македонската држава низ вековите и е Македонија, но бидејќи странците пoради некои нивни причини и нивни правописи го грешат и се уште го грешат името, а и вие со нив, натписот на името на државата на Македонците, ''Macedonia'', Makedonija'' и итн., се однесува и однесувало на името на државата на Македонците, од антиката, сегашноста и иднината, ние сме должни да ги исправиме.

''Macedonia'' е името што римјаните им го дале на нашата држава, зошто латинците и ден денес ја немнаат буквата ''К во нивната азбука, зборувам за италијаните и шпанците и други. Македонците н го разбираат тоа име ''Macedonia'', па затоа не можат да го интерпретираат правилно и вака означено, има друго значење.

      Како треба го напишале нашите македонски предци на Македонското писмо ''коини'', кое н е грчко, (грците - кои немаат никаква поврзаност со античките народи), постои и било употребувано од страна на Македонците најмалку документирано на македонските кованици 100 години, пред Аѕеиа (данајците се од африканско потекло и биле посебен народ различен од Македонците), кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт  Евклида (Папаставроу, 1972, 61). гo ''вовелa''  пиcмo ''КОИНОН МАКЕДОНОН''. Првата грчката држава е создадена за прв пат во историјата 1833 година, затоа немојте да мешате.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

      Доколку биде напишано правилно: "Мakedonia" и странците ќе прочитаат: Македонија, без фонетски грешки. Затоа дајте да им помогнеме на странците и на нашите, правилно да го пишуваат, а со тоа и изгoвараат името на нашата држава Македонија и на латиница: 

    М A K E D O N I А = Македонија.

                  М А К Е Д О Н И Ј А -  МАКЕ  Д ОН  И  ЈА

                  МАКЕ - МАЈКА

                  Д ОН - БОГ

                  И - И

                  ЈА - ЈАC

 

        Македонците  - деца на Божицата Мајка - Ма, значи: Македон и јас,.. и јас сум дете на МА - Македонија.

Дали знаат нашите ''административци'' дека странците главниот град на Република Македонија - ''Skopje'', на латиница го читаат и изговатаат: ''Скопџе''. 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани


ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.