v

v

MAKEDONON

         HOME

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

 

20.202010 Makedonia  

 

THE MACEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MACEDONIAN  from the ancient Macedonian capital EGE

      THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN

THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN_THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN_THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN

THE MAKEDONIAN SUN WITH SIXTEEN  SOLAR  RAYS (first used by and the others peoples)  FOR FIRST TIME INTRODUCED BY PHILIPOY MAKEDONON   - THE MAKEDONIAN , (purpose Makedonian)  WHO REPRESENTS UNIFICATION OF THE SIXTEEN MAKEDONIANS TRIBES IN ONE STATE  BY PHILIP II  the MAKEDONIAN VASILEOS ( KING ) , Than for OF GRATITUDE FROM MAKEDONIANS HAS RECEIVED TITLE : 

>>>> MAKEDONON <<<< 

THE MOST GLORIOUS TITLE THAT MAY RECEIVE ONE MAKEDONIAN VASILEOS BY MAKEDONIANS.

The Makedonian tribe who Philipoy Makedon that he had unified it's:

Adrians,

Perdichians,

Linchistidians,

Peons,

Odrisians,

Moesians, 

Orestians,

Almopians,

Elimeteans,

Halkidichians,

Pelagonians,

Ilirians,

Molosians,

Тrachians,

Dardanians and

Тribalians.

 

 

 

BEFORE THE UNIFICATION THE MAKEDONIAN SUN WAS WITH EIGHT SOLAR RAYS. 

          Great historical injustice especially for the Makedonians this symbol is to appoint them as '\\\'kutlesh\\\'\ or \\'vergina\\''.
The place where this symbol is found is the ancient Macedonian city Ege, which had been long time was Makedonian capital.
When came the Turks (Ottomans) site of Ege ( Aegea) was renamed in '\\'kutlesh\\' - meaning pot, and in 1925 the Greeks renamed site of Ege in '\\'Vergina'\\',
Greeks who in 1977 ​​ desecrated the remains of the famous Makedonian ruler and father of Macedonian nation Philipoy Makedonon - The Makedonian.
So now you decide how you will call this symbol of the Macedonian nation not other than : THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN

 

11. Makedonia is ALL, advocates for coat of arms to R. Macedonia - THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDON, WITH SIXTEEN  SOLAR  RAYS.

 

 
 

  


 

SEND COMMENT:

 
 
SURNAME
NAME
CITY
STATE
e-mail
COMMENT

 

 

***  You can contact us and to this address: contact е-mail: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.