v

v

MAKEDONON

         HOME

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 20 / Dzeon / 2010 Makedonia  

 

THE MACEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MACEDONIAN  from the ancient Macedonian capital EGE

      THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN

THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN_THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN_THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPPOY MAKEDONON - THE MAKEDONIAN

THE MAKEDONIAN SUN  OF VASILEOS MAKEDONON  PHILIPPOY      

Makedonian Coat of Arms

THE MAKEDONIAN SUN WITH SIXTEEN  SOLAR  RAYS FOR FIRST TIME INTRODUCED BY VASILEOS MAKEDONON PHILIPPOY   - THE MAKEDON, (purpose the Makedon?)  WHO REPRESENTS UNIFICATION OF SIXTEEN MAKEDONIAN TRIBES IN ONE STATE - MAKEDONIA   BY THE VASILEOS MAKEDONON PHILIPPOY  THE MAKEDONIAN KING. THAN FOR OF GRATITUDE FROM THE MAKEDONIANS HAS RECEIVED THE TITLE: 

 

>>>>MAKEDONON - THE MAKEDONIAN <<<<

THE MOST GLORIOUS TITLE THAT MAY RECEIVE ONE MAKEDONIAN VASILEOS (KING), BY THE MAKEDONIANS.

 

     So the rays symbolize the sixteen Makedonian tribes, while the two rings around the rose which symbolizes Makedonia and the ruler, symbolize the state (the first lower) the people and (the second inner and higher) the nobles., while the rose with 10 wreaths symbolizes the 10 commandments of God, and the color of the turquoise rose, the Aegean Sea (AGA SEY).

 

Makedonian coin MAKEDONON

MAKEDON ON (MAKEDON HE)  HE is MAKEDON, children of the Mother of God Ma - Ma ke d on i a

 

The Makedonian Sun with 16 rays is a unique Makedonian symbol.

АGА, not Aegea

The Makedonian tribe who Vasileos Makedonon Philipoy who he had unified, it's:

Agaians
(From Aga),

Almopians
(From Almopija)

Bellasti
(From Bellas),

Berdikans
(From Ber),

Belagonians
(From Belagon),

Ilimaians
(From Ilimaia),

Linkestians
(From Link),

Orestians
(From Orest),

Payonians
(From Payonia),

Halkideons
(From the Peninsula Halkideon),

Molosians
(From Molosi - Achilea),

Madzeians
(From Madzeia - Southeastern Dzena and Northwestern Dzenika (Southeastern Europe and Northwestern Asia Minor), therefore the Makedonian vasileos Philippoy Makedonon planned a campaign on Persia, to liberate them. The Madzeians can also be considered the (the Brigians) Phrygians. There were other colonies of Makedonians in Dzenica, the Makedonian colonies colonized earlier),

Thracians
(From Thrace),

Tribalians
(From Tribalion),

Ilirians
(From Iliria ) and

Dardanians
(From Dardania, they were a kind of Illyrian).

Their common feature is that they worshiped the Goddess Great Mother - MA.

 BEFORE THE UNIFICATION THE MAKEDONIAN SUN WAS WITH EIGHT SOLAR RAYS, joined symbolically by rays around (Dze) the ruler:

Agaians
(From Aga),

Almopians
(From Almopija),

Bellasti
(From Bellas),

Berdikans
(From Ber),

Belagonians
(From Belagon),

Ilimaians
(From Ilimaia),

Linkestians
(From Link),

Orestians
(From Orest).

 

 

Great historical injustice especially for the Makedonians this symbol is to appoint them as '\\\'kutlesh\\\'\ or \\'vergina\\''.
The place where this symbol is found is the ancient Makedonian city Aga (Ege), which had been long time was Makedonian capital.
When came the Ottomans (Turks) site of Aga was renamed in '\\'kutlesh\\' - meaning pot, and in 1925 the Greeks renamed site of Aga in '\\'Vergina'\\', Greeks who in 1977 ​​ desecrated the remains of the famous Makedonian ruler and father of Makedonian nation Philippoy Makedonon.

The second version "kutlesh" - kut lesh - the corpse that limps, namely because Makedonian vasileos Philippoy Makedonon suffered many wounds including one wound on the knee that caused him to that limps, his comrades called him "kutlesh" - the corpse that bends, so reproach.

So now you decide how you will call this symbol of the Makedonian nation not other than: THE MAKEDONIAN SUN OF PHILIPOY MAKEDONON.

 

11. Makedonia is ALL, stands for Coat of Arms to Makedonia - THE MAKEDONIAN SUN OF VASILEOS MAKEDONON PHILIPPOY, WITH SIXTEEN  SOLAR  RAYS,... because it is the only, HISTORICLY true coat of arms symbol that reflects and defines the Makedonians and Makedonia.

 

 
 

  


 

SEND COMMENT:

 
 
SURNAME
NAME
CITY
STATE
e-mail
COMMENT

 

 

***  You can contact us and to this address: contact е-mail: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.