Атинско Војводство 1350 година

 

         

Атинско Војводство 1350 година

  

Самите денешни српски картографи  негираат Грци и Грција.  Душановото Царство  го  означуваат како  ''Србско Царство'' , а територијата под Термобиле ja означуваат како  ''Атинско Bојводство '' не Грција.

 

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ ☼ MAKEDONIAeSE.com ☼ Сите Права Задржани

Македонија е СЕ ☼ Партија на Народот на Слободата ☼ МС ПНС
Историја на Македонија
Македонија

Makedonija

Macedonia

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Contatore utenti connessi