ВЕСТИ

 

Ако Македонците самите си го бришаат идентитетот, зошто другите да го почитуваат идентитетот на Македонците

Катастрофална состојба со такси превозот на Македонскиот аеродром Александар Македонски  

08 / 04 / 2015  

              

Пред да ја опишам состојбата со такси превозот на македонскиот интернационален аеродром Александар Македонски пардон Александар Велики,.. Ма зошто ''Велики'' Александар бил Македонски,.. по прецизно Македонон - Алекcандрој Македонон, ''Македонон'' тоа било неговата титула наследена од неговиот татко василеос Филипој Македонон - Филип Македонски... погледнети ги монетите на Александар и Филип Македонски од нивното време од таа Македонска Држава ,.. таму ќе видите како се именувале.

Ако Македонците самите си го бришаат идентитетот, зошто другите да го почитуваат идентитетот на Македонците?

Да се вратиме со ''сервисот'', ако може така да се каже што го даваат нашите македонски таксисти на овој македонски аеродромот. Такси превозот треба да биде како еден вид визит карта за Р. Македонија.

Како се презентираат таксистите од Македонскиот аеродром?

1. Ако се стари возилата не е проблем, барем да бидат чисти,.. нула хигиена, смрдат не ''мирисаат'',... да поврати човек,.. да имаат клима,.. шасијата или школката ( надворешниот изглед ) на таксито да не биде деформирана ,.. итн

2. Возачот да биде примерно облечен, избричен...

3. Немора возачот да знае англиски, ма е пожелно,.. барем да знае македонски,.. и да не зборува многу со клиентот туку да вози и да се грижи за безбедноста на сообраќајот со тоа за самиот себе и за клиентот,.. да не поставува лични прашања..итн

4. Некои такси возачи имаат направено свои листи со свои цени РАЗЛЧНИ од ценовникот што е на таблата поставена на аеродромот... дури и те убедуваат дека тоа е тоа правилниот ценовник.

Hечесните такси возачи секугаш ќе најдат начин да го ''изиграат'' системот и со поставување на такcиметри на такси возиллата, ма тоа е друга приказна.

Tаквите таксисти треба да се отстранат од главните движечки пунктови на државата.

 

Далеку сме од ЕУ,.. не од ЕУ од цивилизираниот свет... во однос на такси превозот.

 

 

 

 

<%@ Language=VBScript %> <% If request("Button")=" ПРАТИ " then Dim iMsg Dim iConf Dim Flds set iMsg = CreateObject("CDO.Message") set iConf = CreateObject("CDO.Configuration") Set Flds = iConf.Fields Flds("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlgetlatestversion") = True Flds.Update With iMsg Set .Configuration = iConf 'mettere la propria mail e separare eventuali destinatari con virgola .To = "info@makedonijaese.com" 'mettere una mail valida come mittente .From = request("Mail") CorpoMessaggio = request("messaggio") .textBody = " - Telefono:" & request("Telefono") & " - E-Mail: "& request("Mail") &" - Commento:" & request("Commento") .Subject = "Alternativa3" .Send End With%>

ИСПРАТИ КОМЕНТАР <%else %>

 

ИМЕ:
е-маил:
КОМЕНТАР:

         

<%end if%>

1.

 

 

 

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIJAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

контакт е - маил : info@makedonijaese.com