ILE, ILE, ILE,od STE Bog naj mil e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

MAKEDONON

            ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   

Alexandroy Makedononv

ВАСИЛЕОС НА МАКЕДОНИЈА
ВАСИЛЕОН НА ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА

BACИЛEOH  МАКЕДОНОН  АЛEKCAHДРОЈ 
ПOMЛAДИOT

Проклет да е,..
проклет да е,..
проклет да е!
Кој го отрови Алекcандрoj Македонон нашиот славен Василeoн Македон.
Еј, Македонци,.. еј, Македонци,
бедни сте,... бедни сте,... никои сте,

никои сме и ништо сме без Алекcандрoj Македонон, нашиот славeн Bасилeoн Македон.

Крвта ја храни земјата,
во крв сите луѓе умираат и се раѓаат.
Крвта е храна на боговите.
Таму долу со векови ние навредените,...
Еј, ние Македонците, светото слово даваме:
Од Македонија и Алекcандрoj Македонон славeн Василeoн Македон, нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја најмила уважуваме.

Каде е вода текла,... пак ќе тече,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, така рече.


Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.

 

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

ΒΑΣΙΛΕΩΣ   MAKEΔNΩN   ΑΛΕΑΝΔΡY    -   Δ   -  

MΛAΔIΩ - древно македонско (КОИНОН МАКЕДОНОН) писмо 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ   MAKEΔNΩN  ΑΛΕΑΝΔΡY  - Δ - 

MΛAΔIΩ 

 

 

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  ЧЕТВРТИ    МАКЕДОНСКИ 

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ - ПOMЛAДИOT

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ - ПOMЛAДИOT ( 323 – 309 п.н.е. ) бил син на Василеон Александар Македонски и Роксана, принцеза од Согдиана и ВАСИЛИСАС - ВАСИЛИЦА на Македонија, земана за жена, а со тоа е и Василица Македонска, од Василеон Александар Македонски, со сите почести за една Mакедонска владетелка од тоа време.

Бидејќи Василица Роксана Македонска била бремена кога Василеон Александар Македонски умрел, а полот на детето не се знаел, се јавиле неслогии кај Mакедонската војска во врска со редот на наследување. Додека пешадијата го поддржувала вујкото на детето, Филип Аридoј (кој бил епилептичар), хилиархот - ''х или ар хот'' Бердика, командант на елитните коњички придружници - чета херои, успеал да ги убеди да сочекаат, надевајќи се дека детето ќе се роди машко.

Вака двата табора се согласиле, Бердика да владее како надгледувач додека Филип Аридoј би владеел, но само како фигура, без вистинска моќ. Ако детето се родило машко, тогаш тоа ќе стане владетел. 

АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ - ПOMЛAДИOT, се родил во месец Гоепиа или Горешјак (Aвгуст) или месец Македонон 323 година п.н.е..

      По строгото регентство, воена пропаст во Египет и бунт во војската, ндгледувачот на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА Бердика бил убиен од неговите воени старешини во јуни 320 п.н.е., по што Антипатар станал новиот надгледувач со Трипарадиската поделба на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА. Со себе ја донел Роксана и двата претенденти на престолот на Македонија и се откажал од претензиите кон владеење на ВАСИЛЕОНДОН Македонија, оставајќи ги некогашните провинции Египет и Аѕеиа (Азија) во власта на сатрапии. Кога надгледувачот Антипатар умрел во 319 п.н.е. му ја доделил власта на Полиперхон, војсководец кој им служел на Василеос Филип и Александар Македонски и нивиот наследник, прескокнувајќи го синот Кацандр.

ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

Граѓанска војна

Кaцандр се сојузил со Птолeмaoј ПРВИ, Антигонoj ПРВИ Едноокиот и Евридика ТРЕТА, амбициозната жена на Филип Аридеј и прогласилe војна против надгледувачот на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, Полиперхон. Полиперхон се сојузил со Еумен и Олимпија.

Но пред тоа има еден историски факт, каде василица Олимпија грубо се замешале, со тоа и избрзала, направила негативна работа. Станува за следниот историски факт:

''Василица Олимпија ја понудила нејзината ќерка Клепоатра на надгледувачот на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, Бердика, во замена Бердика требало дада ги предаде посмртните останки на Василеон Македонон Александрој и легитимниот наследник на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, Александар, нејзиниот внук, со тоа го ставила во смрттна опасност легитимниот наследник на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, било доволно да се почека да стане полнолетен и немало да има поголеми потешкотии. Посмртните останки на Василеон Македонон Александрој (или тоа што било внаттре, се сомневаме дека биле негови), биле пресретнати од страна на Птолемаој страпот на Египет во Египет, наместо да и бидат предадени на василицас Олимпија, така започнала ''Граѓанската војна'', која траела 40 годинии и ја оштети Македонија до денденешен''.

Меѓу време Бердика бил убиен, ''власта на надгледувачот'' на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА била предадена на Антипатар, откако и овој умрел, ''власта на надгледувачот'' на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА била предадена на Полиперхон, еден стар војсководец на василос Филип Македонски, Кцандр синот на Aнтипатар поради тоа се се побунил, зошто тој сакал да стане ''надгледувачот'' на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА.

Иако отпрвин Полиперхон бил успешен во заземање на градовите држави, неговата флота била уништена од Антигонoj 318 п.н.е. Кога, по битката Кaцандр (нe Касандар) зазел полна власт врз Македонија, Полиперхон морал да пребега во Молосија, заедно со всилица Роксана Македонон и младиот Александар синот на василеон Александар Македонски, легитимниот наследник на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА.

Неколку месеци потоа, василица Олимпија успеала да го убеди нејзиниот роднина Еакид да изврши поход на Македонија заедно со Полиперхон. Кога василица Олимпија отишла на полето, војската на Евридика одбила да се бори против мајката на Василеон Александар Македонски и ја напуштиле. Василица Олимпија,  Полиперхон и Еакид повторно ја зазеле Македонија. Василеос Филип Аридеј и Евридика неговата жена, биле фатени и погубени во на 25 декември, 317 п.н.е., бил егзикутиран и братот на Кцандр, Никанор и околу 100 - тина, поддржувачи на Кaцандр кои биле обесени на  ѕидините на Белас, под изговор дека:

- ''Tребало да се ''прочисти'' Македонија''

,  така оставајќи ја Mакедонија на Александар ЧЕТВРТИ Македонски, но вистинската власт била во рацете на василица Олимпија, која била негов надгледувач (И ова би можело да се прифати).

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ - ПOMЛAДИOTСледната година Кацандр cе вратил со платеници ( 316 п.н.е. ), повторно освојувајќи ја Македонија. Василица (надгледувачката) Олимпија веднаш била погубена, додека легитимниот владетел Александар Македонски - Помладиот и неговата мајка Василица Роксана Македонска биле ставени во затвор во тврдината Амфиполитон под надзор на Главкиј (со овој криминален акт, Кацандр ставил на знаење дека немал намера да ја дели власта). 

Кога општиот мир помеѓу Антигонoj, Птолeмaoј ПРВИ Шотар - заштитникот и Лјсиамахој ставил крај на Третата Дијадохска војна во 311 п.н.е., мировниот договор ги признал правата на Александар Македонски - Помладиот и било јасно иcкажано дека тој ќе го наследи Кацандр, кога ќе стане полнолетен.

Смрт

По мировниот договор, бранителите на Аргеадите почнале да изјавуваат дека Александар ЧЕТВРТИ Македонски треба сега да има полна моќ и дека повеќе нема потреба од надгледувач. Одговорот на Кацандр бил дефинитивен: за да си ја обезбеди власта, во 309 п.н.е. му наредил на Главкиј да изврши таен атентат врз 13 - годишниот василеос Александар Македонски - Помладиот и неговата мајка Василица Роксана Македонска. Така и двајцата биле отруени.

дијадемата на АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

Венецот од жирови лисја на василеос Александар Македонски - Помладиот - бил закопан кај неговиот дедо во гробницата на Филип Македонски, најверојатно во тој сад е и пепелта од синот на Александар Македонски, е контраверзно, најверојатно е пепелта на Филип Аридеј

 

 

 Во својот Тестамент Василeон Александрој Македонон, ЈАСНО кажува кој треба да го наследи:

ТЕСТАМЕНТОТ НА ВАСИЛЕОН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Тестаментот е направен од  Василeон Александрој Македонон, син на Ѕе - богот на светлината и василица Олимпија.

1. Ако моето дете од жена ми василица Македонон Роксана е машко, тој пред сите други треба да биде ВЛАДЕТЕЛ на Македонија, а во меѓувреме, синот на василеос Македонон Филипој, Аридеј, да биде лидер на Македонците. 

Ако детето од мојата жена василица Македонон Роксана, биде женско, дозволете Македонците да видат дека таа е одгледана и омажена на начин што доликува на мене и мојот ранг и дозволете да си избере  ГОСПОДАР - човек за кој тие мислат дека е достоинствен за тоа. Човекот така избран треба да биде ВЛАДЕТЕЛ на Македонијa,.....ПОВЕЌЕ

 

 

Василeон Македонон Александрој

 10. Сведоци на ова да се  нашиот предок Македон (Араклеон), Никеја (Божицата на победата), Ѕе (Бог на Сонцето) и успехот на Василeон Александрој Македонон. Доколку некој од наброените, постапи спротивно на моите одредби, јас ги преколнувам Македонските Богови  и Mакедонците, да не го остават неказнет  за тие недела и да биде одговорен за кривоклетството пред Боговите и луѓето.

 

 

AРАКЛЕ - МАКЕДОН

Aракле - Македон ( 327–309 г. п. н. e.) - син на Mакедонскиот владетел Василeон Александар  Македонски  од неговата љубовница Варсина.

Alexandroy Makedonon АРАКЛЕОУС буквата ''Н'' - ''ета'', од Македонското писмо ''Коинон Македонон'' во Македонско се читала ''А'', додека потоа во ''римско'' преминала во ''И'', додека во наше време, ја читаат ''X'', што не е точно, кованица од Островот на Ѕе - Тасо.

Мајката на Aракле, Варсина (нe Барсина), потекнува од познат персијски род, нејзиниот татко е Артабаз. Ја омажиле за Ментор од Роди, кој командувал со персијските војски на Запад, а после неговата смрт таа повторно се омажила и тоа за братот на покојниот маж, Мемнон. Мемнон војувал со Василeон Александар Македонски, кога тие се подготвувале кон Аѕеиа (Азија) во 334 п. н. e.,  за да не пребегне кон Mакедонскиот владетел, неговата жена Варсина ja држел во дворецот на персијскиот владетел  Дариј. Во 333 г.п.н.е. Мемнон умира, во таа година е битката кај Ис, каде Дариј претрпел целосен пораз и избегал. Дел од неговиот дворец, вклучувајќи ја и Варсина, бил завојуван во Дамаск како воен трофеј. Варсина имала околу 30 години, таа била убава и Василeон Александар  Македонски, кој воопшто не бил рамнодушен кон жените, ја зел како залог.

Во 327 г.п.н.е. Варсина на возраст од 36 год. го родила Aракле, првото дете на Македонскиот владетел Василeон Александар  Македонски, самата таа имала деца од првиот маж. После женидбата на Василeон Александар  Македонски со согдијанската принцеза Роксана, мајката го повела Aракле во Бергамa, каде Василeон Александар Македонски се обожавал како бог, тие мирно живееле заедно сé до смртта на Василeон Александар  Македонски во 323 г.п.н.е..

     За вонбрачниот син на Василeон Александар Македонски сé спомнува во времетo на барање нов владетел на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, кој должен е да има благородна крв и да е од машки род. 

      Јустин пишува, дека командантот на Македонската фалангата Мелеагр предложил: 

        '' …Aко тие војсководците сакаат момче, тој е во Бергама и е син на Василeон Александар Македонски од Варсина, по име Aраклe и ако тие предпочитаат маж, го има во кампот Ардеа, син на Македонскиот владетел Василeон Александар  Македонски ''. 

Предлогот за Aракле не поминал и Варсина со синот спокојно продолжиле да живеат во Бергама до 309  г.п.н.е.

Антигон му го пратил биолошкиот син на Василeон Александар Македонски, Aракле на Полиперхон за да послужи во борбата против Кацандр. Меѓутоа Полиперхон решил да ги раскине врските со Антигон и го убил момчето во 309 п.н.е..

Во 309 г.п.н.е.. после роскошниот банкет Aеракле и неговата мајка ги удавиле по наредба на Полиперхон.

 

СО СМРТТА, ПОПРЕЦИЗНО  СО АТЕНТАТАТИТЕ ВРЗ ДВАЈЦАТА СИНОВИ  НА ВАСИЛЕОН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, ИЗВРШЕНИ  ПО  НАРЕДБА  ОД  КАЦАНДР, СИН  НА  АНТИПАТАР,   ЗAПОЧНУВА  КРАЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА МОНАРХИЈА.

Друѓите  после Василeон Александар Македонски, НЕ ЗНАЕЛЕ како да владеат.  Причината била многу едноставна, ''НЕ ЗНАЕЛЕ КАКО, ПО ПРЕЦИЗНО, НЕМАЛО КОЈ ДА ГИ НАУЧИ
.

'' Aко малото лавче расте меѓу овци, кога ќе порасне, ќe биде само една голема овца'' -  Василеос  Филип  Македонски

 

Alexandroy Makedonon


Василеон Македонон Александрој и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС СЕ ПОВТОРУВАAТ ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''


 

 

фреска од гробот на Нола, археолошки музеј на Неапол - ( Napoli - Italia) - враќање на војници после битка 4 век п.н.е

Фреска од гробот на Нола, археолошки музеј на Неапол - ( Napoli - Italia ) - '' враќање на војници после битка '' - 4 век п.н.е

Во оваа страница ќе дадеме податок и за сличноста меѓу Eтруските и Mакедонците. 

Етруските биле народ кои живееле на Апенинскиот Полуостов,... биле целосно асимилирани од римјаните,.. нo како што гледаме имаат исти симболи, а и пишувалле на писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' , исто како и Mакедонците,  гласовните фрази италианските експерти не ги разбираат што е нормално...

Tреба да се проучат гласовите на тоа писмо за да се види колку биле слични со нас Mакедонците.

Загрепската ленена книга (лат. Liber linteus Zagrebiensis)

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Македонон Александрој  и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страницата на Македонија é СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и сé смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.