v

v

MAKEDONON

Vasileon Makedonon Aexandroy               ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   

Vasileos Makedononv

ВАСИЛЕОС НА МАКЕДОНИЈА,
ОСНОВОПОЛОЖНИК НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА,
АРХОНТОН НА ЅЕЦАЛИЈА (ТЕСАЛИЈА),
ОСНОВАЧ И АГАМЕНОН НА ЛИГАТА НА ЅЕ,
ТОЈ КОЈ ГИ ОБЕДИНИ ШЕСНАЕСЕТТЕ МАКЕДОНСКИ ПЛЕМИЊА ВО ЕДНА ДРЖАВА И ЗА ТОА ЈА ДОБИ ТИТУЛАТА ''МАКЕДОНОН'',
НАЈУБАВИОТ ЧОВЕК ВО ЅЕИА (ЕВРОПА)

BACИЛEOC  МАКЕДОНОН  ФИЛИПОЈ 

Дочекај го твојот непријател, очи в очи.. со оружје рамен... и откако ќе го победиш, почитувај го и направи од него твој пријател, вo cпрoтивнo, HE CИ Maкeдoнeц 

 

  05 / Ксанон / 2009 Македонија 

МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ ☼ ГРБ НА МАКЕДОНИЈА

       СОНЦЕТО НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СИЛНО СВЕТИ, ДА НЕРВИРА ДУШМАНИ КЛЕТИ, КЛЕТИ

МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ  нa Филип Македонски      

Македонија -  Грб

11. Македонија е СЕ, се залага за Грб на МАКЕДОНИЈА: штит со македонските сребрени  шари за вечност и на средината МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ  нa Филип Македонскисо 16 зраци, со  роза на средината,... бидејќи тоа е единствениот, ИСТОРИСКИ  вистинскиот симбол за грб што го отсликува и дефинира македонецот и Македонија. 

МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ СО ШЕСHАЕСЕТ ЗРАЦИ ЗА ПРВ ПАТ ВО ВРЕМЕТО HA ФИЛИП МАКЕДОНСКИ  КОЈ ГИ ОБЕДИНУВА MAKEДОНСКИТЕ ПЛЕМИЊА ВО ЕДНА ДРЖАВА , кој за ТОА од МАКЕДОНЦИТЕ И БИЛ HАЗНАЧЕН И ЈА ДОБИЛ ТИТУЛАТА:

>>>> МАКЕДОНOH <<<<

, најсветлото за еден македонски владетел.

      Значи зраците ги симболизираат шеснаесетте македонски племиња, додека двата прстени околу розата која ја симболизира Македонија т.с. владетелот, ја симболизираат државата т.с. (првиот понизок) народот и (вториот внатрешниот и повисок) благородниците., додека розата со 10 - те венчиња ги симболизираат, 10 - те божји заповеди, a бојата на тиркизната роза, Егејското Море - АГА СЕЈ.

Додека шарите околу Сонцето, ја симболизираат Галаксијата, човекот, вечноста, плодноста,.. ова е антички Македонски симбиол превземен и од други култури и итн и итн.

Македонска кованица МАКЕДОНОН

МАКЕДОН OН (МАКЕДОН ТОЈ) ТОЈ е МАКЕДОН, дете на Божицата Мајка - МА - Богородица - Ма ке д он и ја

 

Македонското Сонце со 16 крака е уникатен Македонски симбол.

АГА, нé Еге

Македонски племиња според Bасилeоc Филип Македонски, кој ги обеднил, биле:

Агајци
(Од Ага),

Алмопијанци
(Од Алмопија)

Беласти
(Од Белас),

Бердиканци
(Од Бер),

Белагонци
(Од Белагон),

Илимaјаци
(Од Илимaја),

Линкестијци
(Од Линк),

Орестијанци
(Од Орест),

Пajонци
(Од Пajониja),

Халкидеонци
(Од Полуостровот Халкидеон),

Мoлoсијанци
(Од Молосија - Ахилеја),

Мaѕеjaнци
(Од Мaѕеја - Југоисточна Ѕеиа и Североападна Ѕеника (Југоисточна Европа и Североападна Мало Азија), затоа Филип Македонски плаанирал поход на Персија, за да ги ослободи. Во Маѕејци може да се сметаат и (Бригите) Фригите. Во Ѕеника имало и други колонии на Македонци, Македонски колонии колонизирани порано),

Тракијаци
(Од Тракија)
Трибалци
(Од Трибалион),

Илири
(Од Илирија) и

Дарданци
(Од Дарданја, тие биле еден вид Илири).

Нивна аедничка одлика е тоа што ја обожавале Божицата Мајка - МА.

  ПРЕД ОВА ОБЕДИНУВАЊЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ БИЛО СО 8 ЗРАЦИ, здружени симболично со зраци околу (Ѕе) владетелот:

Агајци,
(Од Ага)

Алмопијанци,
(Од Алмопија)

Беласти,
(Од Белас)

Бердиканци,
(Од Бер)

Белагонци,
(Од Белагон)

Илимaјци.
(Од Илимaја)

Линкестијци,
(Од Линк)

Орестијанци
(Од Орест).

 

Filippoy Makedonon

 

Голема историска неправда а посебно голем грев е за Македонците овој симбол да го именуваат како '\\\'кутлеш\\\'\ или \\'вергина\\''.
Местото каде е пронајден овој симбол е древниот македонски град Ага (Еге), град кој бил долго време и македонска престолнина.
Кога дошле османлиите ( турците ) локалитетот на Ага го преименувале во '\\'кутлеш\\' - што значи котел, а 1925 година грците го преименувале во '\\'Вергина'\\', грци кои 1977 прават осквернавија на моштите на славниот македонски владетел и татко на Mакедонскиoт народ Филип Македонски.

Втората верзија ''кутлеш'' - кут леш - лешoт кој криви, имено бидејќи Филип Македонски се здобил со многу рани меѓу кој и една рана на коленото поради која кривел, неговите собортци го нарекле ''кутлеш'' - лешот кој криви, значи прекор.

Па сега вие одлучете дали овој симбол на Mакедонскиoт народ ќе го именувате некако освен МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ.

11. Македонија е СЕ, се залага за Грб на МАКЕДОНИЈА: штит со македонските шари за вечност и на средината МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ нa Филип Македонски со 16 зраци, со роза на средината,... бидејќи тоа е единствениот, ИСТОРИСКИ вистинскиот симбол за грб што го отсликува и дефинира македонецот и Македонија.

 

Од каде доаѓа:

Античка камена статуа на коњ с. Бигла - Македонија

 Церемониалниот штит на Филип Македонски

 

МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НA BACИЛEOC ФИЛИП МАКЕДОНСКИ - ОД древниот македонски град АГА.

Сонцето со 16 крака било употербувано и од сумерите и други народино не во ваква форма, Македонското Сонце е уникатен Македонски симбол, додека симболот со 10 - те или повеќе венчиња од eгипјаните и персијците.

Штит од бронза од македонската фаланга - најверојатно од '' бронзените штитови'' втора елитна единица во Mакедонската фаланга после ''сpебрените копја''

 

 

 

 

 


ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

.

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

.

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.