NEWS

 

  US SENATOR John McCain

                                                                                                    

       Сабота, 20.06.2015 17:20 Македонија

''Nobody, so and Greece cannot choose the name of another country''

''Моето лично мислење е дека името на земјата зависи од народот на земјата и таа одлука се носи од народот на земјата, а не од некоја друга земја, вклучувајќи ја и Грција...''

.., нагласи американскиот сенатор Џон Меккејн во Братислава на безбедносниот самит ГЛОБЕСК 2015 за МИА.

 

 

 

 

 

 

WE DEFINE OURSELVES AS FREEDOM LOVING PEOPLE

FOR US MACEDONIA IT'S A FREEDOM

IF EXIST

MACEDONIA

FOR AS EXIST AND FREEDOM

Copyright © Macedonia is ALL ☼ MAKEDONIJAeSE.com ☼ All rights reserved

Macedonia is ALL ☼ Party of the People of Freedom ☼ MA PPF
History of Macedonia
Македонија

Makedonija

Macedonia

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ