Alexandroy Makedonon

Александар Македонски нашиот славен Васил Македонски

 

Гордеј се Филипе, славен Васил наш Македонски,
радувај се Македонијa, земјo нашa нај мила,
зашто ти си татко на Александар,
а ти се викаш негова татковинa.

Ој, ој, ој, малку сме на број,
o ј, ој, ој, силни сме во бој.
Александар Македонски, нас не предводи,
o ј, ој, ој, Васил Македонски.
По Милост Божја,
до Индија, сите ги згази вечност ни дари.
Александар, Александар Македонски, од Бога за нас светиот дар,
Александар, Александар Македонски, нашиот славен Васил Македонски.

Проклет да е,..
проклет да е,..
проклет да е!
Кој го отрови Александар Македонски нашиот славен Васил Македонски.
Еј, Македонци,.. еј, Македонци,
бедни сте,... бедни сте,... никои сте,
никои сме и ништо сме без Александар Македонски нашиот славeн Васил Македонски.

Крвта ја храни земјата,
во крв сите луѓе умираат и се раѓаат.
Крвта е храна на боговите.
Таму долу со векови ние навредените,...
Еј, ние Македонците, светото слово даваме:
Од Македонија и Александар Македонски славeн Васил Македонски, нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Александар Македонски славен Васил Mакедонски обожуваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Каде е вода текла,... пак ќе тече,
Александар Македонски, славен Васил Македонски, така рече.
Александар Македонски е Македонски,
македонски е Александар Македонски.
Еј, да знаете, Алксандар Македонски славен Васил Македонски, ние Македонците не даваме.
Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,

силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алксандар,
ЕЈ, Македонски.
Алксандар Македонски, славен Васил Mакедоски, нас не предводи.

 

 

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ ☼ MAKEDONIJAeSE.com ☼ Сите Права Задржани

Македонија е СЕ ☼ Партија на Народот на Слободата ☼ МС ПНС
Историја на Македонија
Македонија

Makedonija

Macedonia

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ